ORGANISATIONEN

on April 29 by

Dansk Skytte Union (DSkyU) er stiftet den 24. juni 1913 og optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF) i 1914. I unionen dyrkes alle arter af konkurrenceskydning med små- og storkalibrede rifler, pistol/revolvere, luftvåben og haglgeværer med formålet at udbrede kendskabet til og udvikle færdigheder i skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund.

Formålet søges opfyldt ved at:

  • agitere for skydeidrætten.
  • udarbejde og overholde ensartede skyde-, sikker­heds- og ordensregler.
  • afholde Danmarks Idrætsforbunds danmarksmesterskaber og unionens årlige mesterskabsskydninger i det omfang, de nævnte mesterskaber er godkendt og fastsat af Danmarks Idrætsforbund, Dansk Skytte Unions repræsentantskab eller unionsstyrelsen.
  • varetage Dansk Skytte Unions interesser mht. deltagelse i internationale konkurrence­skydninger og ved indmeldelse i inden- og udenlandske idrætsorganisationer i det omfang, som unionens repræsentantskab eller unionsstyrelsen måtte bestemme.

Dansk Skytte Union er det 13. største specialforbund under DIF. Det officielle medlemstal for 2021 er 31.641 aktive skytter fordelt på 363 skytteforeninger.

Dansk Skytte Union er medlem af International Shooting Sport Federation (ISSF), European Shooting Confederation (ESC), Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC), International Clay Target Shooting Federation (ICTSF) og Nordic Shooting Region (NSR).

Organisationsdiagram
Dansk Skytte Unions øverste myndighed er repræsentantskabet. På repræsentantskabsmødet vælges Dansk Skytte Unions bestyrelse, udvalg m.m.

Dansk Skytte Unions organisation består af sektioner, udvalg, landsdækkende og lokale forbund samt foreninger. Nedenfor finder du et diagram over organisationen.

Klik for større version

Læs mere om:

Comments are closed.