REGLEMENTER

on March 10 by

 

Internationale regler
Dansk Skytte Unions aktiviteter er primært forankret i følgende internationale regelsæt.

ISSF Rules – International Shooting Sport Federation
Official Statutes Rules and Regulations. Rifle, Pistol, Running Target and Shotgun (revision jan. 2018)

NSR Rules – Nordic Shooting Region
Official Rules for Running Target 100m
Official Rules Nordic Trap ver. 2019 (26-05-2021)
Rules of Nordic Veteran Rifle/Pistol (Okt. 2014)

FITASC Rules – Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse
Compak Sporting Rules (Jan. 2021)
Trap1 Rules (Jan. 2017)
Combined Game Shooting Rules (Jan. 2017)

ICTSF – International Clay Target Shooting Federation
CPSA General and Technical Rules (Aug. 2015)

 

De internationale regler danner grundlag for afvikling af stævner og turneringer i Danmark. Følgende er oversat til dansk:

Pistolskydning
ISSF Pistolregler 10m, 25 og 50m – 2017 2. udgave (dansk udgave –  2017 version)

Riffelskydning
ISSF Riffelregler 10m, 50m, og 300m – 2017 2. udgave (dansk udgave – 2017 version)

Flugtskydning
ISSF Særlige Tekniske Regler for Trap, Dobbelt Trap, Skeet og Mixed Event Trap (dansk udgave – 2017 version)
NSR Nordisk Trap (dansk udgave 2011)

OBS dette reglement er endnu ikke opdateret i forhold til den international version -udgave 2019- se ovenfor NSR Rules.
Se derfor inden skydning iværksættes også det internationale reglement for evt. forskelligheder, – de internationale regler – udgave 2019 – er de gældende.

Fælles
ISSF Tekniske Regler for alle discipliner 2017 -2. udgave (dansk udgave –  2017 version 1.2)

 

Skydeprogrammer
Regler og procedure for optagelse og godkendelse af skydeprogrammer (ver2jun2020)

 

Sikkerhedsbestemmelser

Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Dansk Firmaidræts fælles sikkerhedsbestemmelser for riffel- og pistolskydning:
Sikkerhedsbestemmelser for den enkelte skytte
SIKSKY Organisationernes, DSkyU version

Dansk Skytte Unions egne og lokale sikkerhedsbestemmelser:
Dansk Skytte Union, Generelle regler for Våbensikkerhed/Kammerfaner (juni 2020)
Bestemmelse for uheld og hændelse med skydevåben (juni2020)

Dansk Skytte Union, Sikkerhedsbestemmelse, Flugtskydning (15.07.2020)
Dansk Skytte Union, Sikkerhedsbestemmelse, Sortkrudtskydning (juni 2020)

Nationale skyderegler
De nationale regler tager afsæt i de internationale regler, men de er tilpasset til de forhold, hvorunder aktiviteten bedst kan afvikles i Danmark. Der er udarbejdet et generelt reglement med henvisning til tillæg for de specifikke discipliner.

DSkyU-Skydereglement-Generelle regler (18.02.2020)
Tillæg A – Teknisk reglement (01.01.2018)
Tillæg B-1 – Klasse og Aldersinddeling Pistolskydning (22.05.2019)
Tillæg B-2 – Klasse og Aldersinddeling Riffelskydning (21.06.2019)
Tillæg B-3 – Klasse- og Aldersinddeling Flugtskydning (05.08.2020)
Tillæg C – Godkendte elektroniske scoringsanlæg (01.01.2018)
Tillæg D Regler for Rekordanmeldelse (15.07.2020)
Tillæg E  Oversigt over DIF og DSkyU medaljer (01.07.20)
Tillæg F – Oversigt over DSkyU skydeprogrammer (17.08.2019)
Tillæg G – For 15m pistolskydning (01.01.2018)
Tillæg H – Pistolskydning 50m grov (01.01.2018)
Tillæg I – Pistolskydning super grov (01.01.2018)
Tillæg J – For 15m riffel (01.01.2018)
Tillæg K – For falling target 10m (01.01.2018)
Tillæg L – For falling target 12 5 m (01.01.2018)
Tillæg M – DSkyU jagtskydning (01.01.2018)
Tillæg N-1 – Danmarksmesterskab Historiske Rifler (22.05.2019)
Tillæg N-2 – Danmarksmesterskab Historiske Pistol/Revolver (22.05.2019)
Tillæg O -Danmarksmesterskab OL-trap for hold (06.09.2021)

 

 

Øvrigt

Alkohol- og rusmiddelpolitik (juli 2016)

Comments are closed.