SKYTTEBLADET

on March 6 by

 

 

Udgivelsesplan 2018
#1 2018
#2 2018
#3 2018
#4 2018
#5 2018
#6 2018: 6. december – deadline 2. december

Der tages forbehold for ændringer.

 

Arkiv
Du kan finde udgaver fra årgangene 2014-2017 i arkivet.

 

Om Skyttebladet
Skyttebladet udgives af Dansk Skytte Union og er et blad for alle med interesse i dansk skydesport. Bladet udkommer seks gange årligt.

Skyttebladet udkom første gang 10. maj 1925 og er udkommet siden, dog med en pause i perioden 1933 – 1942. Derfor skriver vi i 2018 skriver årgang 82. I pausen udkom der i perioden 1937 – 1942 alligevel et Skytteblad, dog udgivet af Københavns Skytte Forbund. Allerede 10. november 1904 udkom det første tidsskrift om skydning, nemlig Dansk Skytte-Tidende, der omhandlede skydning både hos Dansk Skytte Union og DDSG&I.

Fra og med 2012 udkommer Skyttebladet kun som e-magasin.

Redaktør/annoncering: Anne Helmine Olesen: aho@skytteunion.dk
Abonnement: Jeanie Majbred: jeanie.majbred@skytteunion.dk

 

Comments are closed.