SKYTTEBLADET

on March 6 by

Skyttebladet #1 2017
Skyttebladet #2 2017
Skyttebladet #3 2017
Skyttebladet #4 2017

 

Udgivelsesplan 2017:
Skyttebladet #5: 28. september 2017. Deadline: 22. september.
Skyttebladet #6: 23. november 2017. Deadline: 17. november.

Der tages forbehold for ændringer i udgivelsesplanen.

 

Materiale til bladet sendes til aho@skytteunion.dk.

Skyttebladet udkommer som e-magasin. Du kan læse det via vores online-arkiv.

 

Om Skyttebladet
Dansk Skytte Unions medlemsblad Skyttebladet udkom første gang 10. maj 1925 og er udkommet siden, dog med en pause i perioden 1933 – 1942 således, at vi i 2017 skriver årgang 81. I pausen udkom der i perioden 1937 – 1942 alligevel et Skytteblad, dog udgivet af Københavns Skytte Forbund. Allerede 10. november 1904 udkom det første tidsskrift om skydning, nemlig Dansk Skytte-Tidende, der omhandlede skydning både hos Dansk Skytte Union og DDSG&I.

Det tilstræbes at Skyttebladet fremstår som et informativt blad vedrørende såvel nationale som internationale forhold af skydesportsmæssig karakter, teknisk, politisk og historisk.

Den ansvarshavende redaktør har over for Unionsstyrelsen ansvar for udgivelsen af Skyttebladet – med seks numre årligt. Fra og med 2012 udkommer Skyttebladet kun som e-magasin. Redaktøren har til opgave at fremme den skydesportsmæssige faglige og politiske debat ved at opfordre personer med en sådan indsigt til at bidrage med indlæg i bladet. Redaktøren har desuden over for Unionsstyrelsen ansvar for budgettets overholdelse, samt udarbejdelse af budgetforslag og udgivelsesplan. Der udøves opsøgende virksomhed overfor potentielle annoncører.

Redaktør/annoncering: Anne Helmine Olesen: aho@skytteunion.dk
Abonnement: Jeanie Majbred: jeanie.majbred@skytteunion.dk

 

Comments are closed.