SKYTTEBLADET

on March 6 by

 

 

Udgivelsesplan 2019
#1 – 14. februar. Deadline: 8. februar
#2 – 11. april. Deadline: 5. april
#3 – 13. juni. Deadline: 7. juni
#4 – 22. august. Deadline: 16. august
#5 – 17. oktober. Deadline: 11. oktober
#6 – 12. december. Deadline: 6. december

Der tages forbehold for ændringer.

 

Arkiv
Du kan finde udgaver fra årgangene 2014-2017 i arkivet.

 

Om Skyttebladet
Skyttebladet udgives af Dansk Skytte Union og er et blad for alle med interesse i dansk skydesport. Bladet udkommer seks gange årligt.

Skyttebladet udkom første gang 10. maj 1925 og er udkommet siden, dog med en pause i perioden 1933 – 1942. Derfor skriver vi i 2018 skriver årgang 82. I pausen udkom der i perioden 1937 – 1942 alligevel et Skytteblad, dog udgivet af Københavns Skytte Forbund. Allerede 10. november 1904 udkom det første tidsskrift om skydning, nemlig Dansk Skytte-Tidende, der omhandlede skydning både hos Dansk Skytte Union og DDSG&I.

Fra og med 2012 udkommer Skyttebladet kun som e-magasin.

Redaktør/annoncering: Anne Helmine Olesen: aho@skytteunion.dk
Abonnement: Jeanie Majbred: jeanie.majbred@skytteunion.dk

 

Comments are closed.