SKYTTEBLADET

on March 6 by

 

 

Skyttebladet #1 2017
Skyttebladet #2 2017
Skyttebladet #3 2017
Skyttebladet #4 2017
Skyttebladet #5 2017
Skyttebladet #6 2017

 

Arkiv
Du kan finde tidligere udgaver fra perioden 2014-2016 i vores online-arkiv.

 

Om Skyttebladet
Skyttebladet udgives af Dansk Skytte Union og er et blad for alle med interesse i dansk skydesport. Bladet udkommer seks gange årligt.

Skyttebladet udkom første gang 10. maj 1925 og er udkommet siden, dog med en pause i perioden 1933 – 1942 således, at vi i 2017 skriver årgang 81. I pausen udkom der i perioden 1937 – 1942 alligevel et Skytteblad, dog udgivet af Københavns Skytte Forbund. Allerede 10. november 1904 udkom det første tidsskrift om skydning, nemlig Dansk Skytte-Tidende, der omhandlede skydning både hos Dansk Skytte Union og DDSG&I.

Fra og med 2012 udkommer Skyttebladet kun som e-magasin.

Redaktør/annoncering: Anne Helmine Olesen: aho@skytteunion.dk
Abonnement: Jeanie Majbred: jeanie.majbred@skytteunion.dk

 

Comments are closed.