UNIONSAMBASSADØRER

on June 7 by

Flere skal kende Dansk Skytte Union og dyrke vores skydediscipliner hjemme i foreningen og til konkurrencer, det er målet med vores ambassadørkorps. Som ambassadør skal du lave en opsøgende og motiverende indsats for at gøre klubben mere aktiv.

Unionsambassadøren er en frisk profil, der kan komme ud over rampen og på en positiv måde formidle Dansk Skytte Unions budskaber og aktiviteter.

Vi præsenterer løbende nye, afgrænsede opgaver på denne side, som du løser som ambassadør. Antallet af opgaver og dermed størrelsen på ambassadørkorpset vil variere.

Læs mere herunder og ansøg her og bliv unionsambassadør.

Forudsætninger

  • Stort kendskab til Dansk Skytte Union og vores discipliner og aktiviteter
  • Lyst til at dele din passion for unionsskydning med andre
  • Du er imødekommende og god til at tale med andre. Du skal kunne tage uopfordret kontakt til foreningsformænd, du formentlig aldrig har mødt, og fortælle den gode historie om Dansk Skytte Union og motivere dem til at blive aktive inden for Dansk Skytte Unions discipliner.
  • Du kan udføre opgaven selvstændigt og struktureret.

Løn

Typisk mellem 750 og 1800 kr. alt efter opgaven. Din løn udbetales som skattefrit honorar for frivilligt arbejde og udbetales, når opgaven er løst. Din løn kan maksimalt udgøre 5.850 kr. pr. år jf. gældende skatteregler.

Hvis du har udlæg i forbindelse med opgaven til f.eks. kørsel, så skal dette aftales med Dansk Skytte Unions kontor forud for udlægget.

Din opgave som unionsambassadør

Vi søger løbende i 2020 et antal unionsambassadører til konkrete og tidsafgrænsede udviklingsopgaver.

Opgaverne er:

Ledige opgaver (opdateret januar 2020)
Opg.
nr.
Opgave Mål Skattefri løn
1 Kontakt til deltagerklubber i hjemmebaneturneringen som ikke deltager ved DM (13 i 2018) Klubberne skal også deltage ved DM 750 kr.
2 Kontakte 15 foreninger som ikke deltager i noget Viden om foreningerne og så frø til fremtidig aktivitet 750 kr.
3 Kontakte 15 deltagerklubber ved lokalforbunds-mesterskaber som ikke deltager ved DM Klubberne skal også deltage ved DM 750 kr.
4 Kontakte 15 foreninger der har uddannede instruktører, men ikke trænere Deltagelse på træneruddannelse 750 kr.
5 Besøge 3 flugtskydningsforeninger som ikke er medlem af DSkyU Udbrede kendskabet til DSkyU. Nye medlemsklubber. Informere om våbenteknisk uddannelse. 1800 kr. + kørsel + 3×1 serie duer/ammunition
6 Besøge en forening 3 gange og træne dem i fritstående riffelskydning Deltagelse ved DM og begynder at dyrke unionsskydning i foreningen 1800 kr. + kørsel
7 Besøge en forening 3 gange og træne dem i enhånds pistolskydning Deltagelse ved DM og begynder at dyrke unionsskydning i foreningen 1800 kr. + kørsel
8 Besøg en forening 3 gange og træn dem i 25m pistol Deltagelse ved DM og begynder at dyrke unionsskydning i foreningen. Skal være duel, 10/20 sek. eller silhuet. 1800 kr. + kørsel
9 Skrive nyhed. Emne findes i samspil med kontoret. Ekstra nyheder om udvalgte emner  750 kr.

Du arbejder for Dansk Skytte Union

Du kommer til at løse en vigtig opgave, der hjælper Dansk Skytte Union med at nå vores mål om flere aktive foreninger. Du får løn, så vi har en berettiget forventning om, at du løser opgaven efter bedste evne. Du handler på vegne af Dansk Skytte Union og skal derfor selvfølgelig optræde som en god ambassadør for organisationen.

Du har mulighed for at samarbejde og sparre med Dansk Skytte Unions kontor og skal følge anvisninger herfra.

Spørgsmål kan rettes til info@skytteunion.dk

Søg nu!

Lyder ambassadørkorpset som noget for dig, så tøv ikke med at sende din ansøgning. Søg her og bliv unionsambassadør.

Comments are closed.