Unionens skydeprogrammer

on July 18 | in AKTUELT, DSkyU, FLUGTNYHEDER, Nyheder, PISTOLNYHEDER, RIFFELNYHEDER, Udvalg | by | with Comments Off on Unionens skydeprogrammer

Der har på det seneste verseret nogle kommentarer på Dansk Skytte Unions Facebook-side omkring anvendelse af våben i forbindelse med Unionens skydeprogrammer. Kommentarerne er givet på baggrund af referatet fra seneste Unionsstyrelsesmøde, hvoraf det bl.a. fremgik, at Dansk Skytte Union fremadrettet ville arbejde for en maks. kaliber på 8 mm. Hvad der ikke fremgik tydeligt af notat og referat var, at dette kun gælder for rifler, hvor DSkyU generelt ikke har nogen discipliner, der berettiger kalibre større end 8 mm. DSkyU har i dag pistoldiscipliner, hvor det er tilladt at anvende større kalibre og samme har DGI. Dette vil naturligvis stadig være tilladt.

Det skal bemærkes, at Unionens aktiviteter skal bindes op på et skydeprogram og vel og mærke et skydeprogram, som er godkendt af DSkyU’s skydeudvalg og efterfølgende af Unionsstyrelsen. Det betyder ikke, at nye tiltag ikke kan fremmes, men det betyder, at nye tiltag skal ske formelt og ikke via autonome kræfter. Det idrætslige element skal være det primære, ikke våbnet.

Dansk Skytte Union søger til enhver tid at sikre, at vi som idrætsforbund har adgang til de nødvendige våben for at kunne dyrke de godkendte skydeprogrammer. Der er et tæt samarbejde med DGI Skydning og Danmarks Jægerforbund i de politiske bestræbelser. Som idrætsorganisation er DSkyU også bevidste om de politiske vinde og tendenser – og vi ønsker at tage et politisk ansvar for, at der er våben, som ikke har nogen sportslig berettigelse.

Se den seneste opdaterede liste over skydeprogrammer her.

 

Pin It

related posts

Comments are closed.

« »