SKV LOVE & REGLER

on March 6 by

 

Se den samlede fortegnelse over alle bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, der knytter sig til våbenloven, på Justitsministeriets hjemmeside >

 

Love
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer nr. 362 (af 15.05.2008)

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer nr. 270 (af 26.03.2009) – ændring

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer nr. 518 (af 17.05.2010) – ændring

Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer nr. 363 (af 23.04.2012) – ændring

 

Bekendtgørelser
Bekendtgørelse nr. 997 om våben og ammunition mv. (af 19.10.2009)

Bekendtgørelse nr. 941 om våben og ammunition mv. (af 23.07.2010) – ændring

Bekendtgørelse nr. 355 om våben og ammunition mv. (af 20.04.2012) – ændring

Bekendtgørelse nr. 690 om våben og ammunition mv. (af 27.06.2012) – ændring

Bekendtgørelse nr. 294 om skydebaner (af 23.04.2004)

Bekendtgørelse nr. 821 om skydebaner (af 27.08.2009) – ændring

 

Cirkulærer
Cirkulære nr. 9024 (af 15.01.2013)

Comments are closed.