Møde med ny justitsminister

02-02-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s formand John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach mødtes i dag med den nytiltrådte justitsminister Peter Hummelgaard i Justitsministeriet.

På dagsorden var blandt andet drøftelser af samarbejdet med Justitsministeriet og Rigspolitiet/Politiets Administrative Center (PAC), status for fremdriften i de verserende sager på våbenlisten, samt planer for det kommende lovarbejde på våbenområdet. Herunder ministerens forventninger til en ny bandepakke.

Formand John Hansen udtaler efter mødet:

Jeg oplever, at den nye justitsminister både er lydhør og interesseret i vores erfaringer med de lovgivningsmæssige forhold og problemstillinger, der er for skydesporten i Danmark. Samtidig tilkendegiver han positivt, at han ser frem til at videreføre den dialog, der blev indledt af hans forgænger på posten. Med intentionen om, at nye tiltag kan fungere i praksis i skytteforeningernes hverdag.   

På mødet blev sagsbehandlingstiden hos PAC endnu en gang vendt. Det nye regelsæt på området er mere kompliceret end tidligere og giver derved et mere kompliceret system til sagsbehandlingen. PAC arbejder fortsat på afviklingen af sagspukkelen og på at sikre tilstrækkeligt med kendskab til systemet hos medarbejderne, så der kan komme mere stabilitet på området, nu hvor systemet er gået i drift.

John Hansen fortæller:

På mødet fik vi atter lejlighed til at fortælle ministeren og ministeriet om vores syn på de problemstillinger, vi gennem snart lang tid har oplevet med våbenregistreringen. Samtidig benyttede vi muligheden for at fremhæve vores ansøgning om, at blive fritaget fra EU-direktivets magasinkapacitetsbegrænsning på 20 skud for pistolmagasiner og 10 skud for riffelmagasiner. Det vil betyde meget for vores IPSC-skytter, og deres forhold vil kunne nærme sig lande, vi normalt sammenligner os med.     

Torsdag den 16. marts 2023 er der planlagt nyt møde i Holstebro med Politiets Administrative Center om status på våbenregistreringen.
 


Vores sociale medier

Vores partnere