Foreningsudvikling

Er din forening klar til at forbedre sig?

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) tilbyder alle medlemsforeninger:

Se også Dansk Skytte Unions (Skydesport Danmarks) øvrige tips til foreningsforbedring - Klubguiden.

 

DIF foreningsudvikling

Danmarks Idrætsforbund har udviklet tilbud, der sætter fokus på videreudvikling af jeres forening, og hvordan I gør en god forening endnu bedre.

Hvad vil vi? Hvad kan vi? Hvad gør vi?
Det er tre centrale spørgsmål, når der sættes fokus på begrebet foreningsudvikling.

Når en forening ønsker at blive klogere på sig selv for at kunne løse de aktuelle opgaver og de kommende udfordringer, kan det naturligvis gøres på mange forskellige måder. Foreningsudvikling kan f.eks. dreje sig om en visionsdebat, et organisatorisk eftersyn, en medlemstilfredshedsundersøgelse, en holdnings- og værdidebat, en fremadrettet handlingsplan eller en kampagne. Det kan også handle om at skabe de ønskede resultater, om at fastholde kvalitetsaktiviteter eller om at udvikle nye aktiviteter i foreningen.

DIF har følgende tilbud til jer der overvejer at sætte fokus på videreudvikling af foreningen:

Vores sociale medier

Vores partnere