Udannelser 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) udbyder uddannelser og kurser for instruktører, trænere, ledere, skytter og dommere.
Alle kurser er målrettet og forbeholdt vores medlemmer.

Generel information om vores uddannelser

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulenten. Send også en mail, hvis du vil kontaktes næste gang, der er et kursus i dit lokalområde.

Husk at søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse. Læs mere her...
Husk, at alle med Støttekortet får 100,- rabat på træner- og lederuddannelse.

Vores sociale medier

Vores partnere