Organisationen af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)
 


Se den nye folder om Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) her:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er stiftet den 24. juni 1913 og optaget i Danmarks Idrætsforbund (DIF) i 1914. I unionen dyrkes alle arter af konkurrenceskydning med små- og storkalibrede rifler, pistol/revolvere, luftvåben og haglgeværer med formålet at udbrede kendskabet til og udvikle færdigheder i skydning som idræt under Danmarks Idrætsforbund.

Formålet søges opfyldt ved at:

Dansk Skytte Union er medlem af International Shooting Sport Federation (ISSF), European Shooting Confederation (ESC), Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse (FITASC), International Clay Target Shooting Federation (ICTSF) og Nordic Shooting Region (NSR).

 

Ny organisation

Repræsentantskabsmødet vedtog i marts 2022 en ny organisering af skydesporten, så alle 348 foreningerne nu er direkte medlemmer af organisationen, og det blev samtidig besluttet, at det vedtægtsbestemte navn er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

‘Skydesport Danmark’ er Dansk Skytte Unions kaldenavn. Med ’Skydesport Danmark’ ønsker Dansk Skytte Union at favne bredere og styrke den gode fortælling om skydesporten i Danmark. Vi tager udgangspunkt i vores medlemsforeninger og i tæt dialog med politiske beslutningstagere vil vi arbejde for at gøre Danmark til et af de bedste lande for skydesporten. Til gavn for mennesker, skydesportens fællesskaber og Danmark.

Vi vil være skydesporten stemme

Med udgangspunkt i vores medlemsforeninger og i tæt dialog med politiske beslutningstagere vil vi hver dag arbejde for at gøre Danmarktil et af verdens bedste lande for skydesporten. Til gavn for mennesker, skydesportens fællesskaber og Danmark.

Vi vil arbejde på vegne af vores medlemmer

I Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil vi handle på vegne af 348 medlemsforeninger og mere 30.000 skytter. Vi vil samle skydesporten i en tidssvarende sports- og interesseorganisation for en af verdens ældste og mest udbredte sportsgrene. For mennesker i alle aldre og på alle niveauer.

Vi vil udvikle skydesporten

Når samfundet og danskernes hverdag ændrer sig, så ændrer rammerne og mulighederne for skydesporten sig også. For at skydesporten vedvarende kan sikres en god plads i det danske foreningslandskab vil vi derfor løbende ivæærksætte projekter sammen med foreninger og eksterne partnere, der kan være med til at skabe bedre rammevilkår til gavn for skytteforeningernes drifts- og udviklingsmuligheder.

 

Informationsmateriale om Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Herunder findes al informationsmateriale om Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) - (vedtægter og lovregulativer) samt en Q&A der uddyber konkrete elementer i den fremtidige medlems- og interesseorganisation for skydesporten i Danmark.

 

 

Vejen til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

 

Vores sociale medier

Vores partnere