Årsmøder

Her finder du information Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s årsmøder.
 

Årsmøde 2023

Ordinær årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) afvikles lørdag den 25. marts 2023 i Idrættens Hus i Brøndby.

I den forbindelse gør vi opmærksom på, at foreningernes forslag til kandidater til personvalg og forslag til behandling af årsmødet skal stiles til generalsekretær Lars Green Bach (lgb@skytteunion.dk ) og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2023.

Du finder skabeloner hertil her:

 
På valg til bestyrelsen er:

 
På valg til appeludvalget er:

 
Indkaldelse inklusiv foreløbig dagsorden samt budget- og kontingentforslag følger i henhold til vedtægterne seneste 6 uger før mødet.

 

Årsmøde 2022

 

Vores sociale medier

Vores partnere