Årsmøder

Her finder du information om Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s årsmøder.
 

Årsmøde 13. april 2024 i Idrættens Hus

Ordinært årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) 2024 afvikles lørdag den 13. april 2024 kl. 9-16 i Idrættens Hus i Brøndby.

Foreningernes forslag til kandidater til personvalg og forslag til behandling af årsmødet skal stiles til generalsekretær Lars Green Bach (lgb@skytteunion.dk) og være bestyrelsen i hænde senest 1. februar 2024. Du skal anvende en wordskabelon til både indstillinger af kandidater til personvalg og til forslag til behandling.
 

 

Indkaldelse inklusiv foreløbig dagsorden samt budget- og kontingentforslag (opdateret 1. marts 2024)

 

Endeligt materiale til årsmødet 2024 (opdateret henholdsvis 19 og 21. marts 2024)

 

Aktivitetskomiteen for ISSF Riffelskydning

 

Aktivitetskomiteen for flugtskydning

 

Præsentation, referat og temadrøftelse ved Skydesportens Dialogmøde 13. april 2024

 

Fremtidige årsmøder

Her finder du information om tidspunkterne for fremtidige årsmøder i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark):

 

Afviklede årsmøder

Her finder du information om tidligere afviklede årsmøder i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark):

 

Vores sociale medier

Vores partnere