Flugtskytter udtaget til Nordisk Mesterskab 2024

04-07-2024

Disse skytter er udtaget:

 • Trap, damer
  • Sif Thomassen, Esbjerg Flugtskydningsforening
  • Laura Kingo, Københavns Flugtskytte Klub
 • Trap, herrer
  • Torben Ranthe, Københavns Flugtskytte Klub
  • Henrik Jørgensen, Esbjerg Flugtskydningsforening
  • Søren Bro Larsen, Esbjerg Flugtskydningsforening
 • Trap, herre junior
  • Mikkel Friis, Esbjerg Flugtskydningsforening
  • Alfred Skovgaard, Københavns Flugtskytte Klub
 • Skeet, herrer
  • Claus Weits, Esbjerg Flugtskydningsforening
  • Andreas Kragbæk, Jetsmark Sogns Jagtforening
  • Kasper Rasmussen, Aalborg Flugtskydningsforening
 • ​​​​​​​Skeet, herre junior
  • ​​​​​​​Frederik Mast, Københavns Flugtskytte Klub
  • Mathias Rosendahl Andersen, Aalborg Flugtskydningsforening
  • Johannes Andreasen, Jetsmark Sogns Jagtforening
Læs mere

Samarbejdsaftale om FITASC Compak Sporting

31-05-2024

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Dansk Flugtskydnings Forbund (DFF) har indgået en 3-årig samarbejdsaftale om afholdelse af konkurrencer i FITASC Compak Sporting

Aftalen giver DFF mulighed for at afholde tre årlige landsdelsmesterskaber, samt et årligt forbundsmesterskab og et årligt Grand Prix i Compak Sporting.

John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), udtaler:

"I Skydesport Danmark er  vi meget tilfredse med, at der nu er en aftale på plads. Det er et stort skridt i den rigtige retning, til glæde for de mange udøver af en af vores mest populære discipliner"

Fra DFF's formand Marie-Louise Achton-Lyng lyder:

"Det er et samarbejde og en aftale, der har været længe undervejs. Vi er glade for, at alt er landet i fællesskab og med god vilje fra begge forbund"

I forhold til konkurrencer under Skydesport Danmark, herunder udtagelsesskydninger, forbundsmesterskaber og Danmarks Idrætsforbunds Danmarksmesterskaber, skal man stadig være medlem af en klub under Dansk Skytte Union for at deltage, men i forhold til konkurrencer under denne aftale er det ikke længere et krav.

Læs mere

Årsberetning fra udviklingslandstræner Lars-Ole Gundestrup

19-03-2024

Sæsonen 2023 var min debut som udviklingslandstræner for både skeet og trap. I efteråret 2022 begyndte arbejdet sammen med Jarl Venneberg, for at forsøge at afdække de tiltag, som kunne være med til at løfte udviklingsarbejdet. Da vi kom til starten af 2023, havde vi samtaler med skeet skytterne i udviklingsgruppen, samt deres klubtrænere og forældre, for at informere og forventningsafstemme vores arbejde for den kommende sæson.

Der blev udarbejdet individuelle træningsplaner, som tog højde for de forskellige udfordringer som skytterne løb ind i, såsom studie og eksaminer samt arbejde og ikke mindst økonomi. Vigtigt var det, at vi i året 2023 fik afstemt i forhold til forventninger fra alle parter. I februar 2023 blev der i Aarhus afholdt møde med repræsentanter fra næsten alle aktive klubber, hvor vi præsenterede oplægget for vores ide med udviklingsarbejdet.

Der var også mulighed for at deltage via teams denne dag. Ideen med mødet var at forsøge at skabe en rød tråd i træningsprincipperne i klubberne, men også at få skabt et trænernetværk på tværs af klubberne. For at få et større indblik i klubarbejdet, har jeg også været rundt til samtlige aktive klubber, for at informere om mit arbejde i udviklingsregi til både ledere, trænere, skytter og ikke mindst forældre. Under disse besøg, har jeg mødt rigtig mange fantastiske mennesker rundt i klubberne, som har taget godt imod mig og ikke mindst de tiltag, som er blevet præsenteret.

Stor tak skal lyde til alle de positive skytter, ledere, trænere kollegaer i unionen og ikke mindst komitélederne i skeet og trap, som har bidraget med ideer. En del af planen for udviklingsskytterne er få etableret træningssessioner og -samlinger med en elitetræner. For skeet er det i dag italienske Ennio Falco. For trap er der endnu ikke ansat en elitetræner. Træningerne blev afholdt i udviklingscentrene i København og Aalborg. De træninger som blev afholdt, var utrolig gavnlige for udviklingsskytterne, men ikke mindst for de klubtrænere, som har deltaget. I løbet af foråret blev udviklingskoordinatoren for flugt, Jarl Venneberg bevilget orlov. Han blev erstattet af Hans Berggreen, som så er ansat 12 timer om ugen på posten. Men også der er det blevet til et frugtbart samarbejde.

I foråret 2023 fik vi afholdt en træningssamling i Horsens, hvor udviklingsskytterne deltog. Der var også lavet et tilmeldingssystem, til alle interesserede skytter og mulige træneremner. Vi var ude at prikke til alle unge skytter, for at få dem til at tilmelde sig dette. Stor tak til Horsens og ikke mindst trænerne som deltog. Det handler for min del meget om at få afdækket alle de udfordringer, som enten bremser eller stopper udviklingen ude i klubberne I løbet af foråret havde jeg samtale med mange dygtige skytter i forskellige aldre, for at få afdækket deres ambitioner i forhold til konkurrenceskydning. Flere skytter meldte tilbage, at de skød mere for sjov og ikke havde den lyst, tid og økonomi, der skal til for at skyde på højt plan. Lidt ærgerligt, da flere af skytterne har stort potentiale, men hverdagen skal jo også hænge sammen. Det skal også nævnes, at der både i skeet og trap er en lidt ”skæv” aldersfordeling. Der er for få junior og senior skytter i begge discipliner. Men en tak skal lyde til disse skytter, som har henvendt sig til mig med gode ideer og forslag til at udligne dette. Jeg har været ude til samtlige afholdte nationale skydninger i DK.

Dette også for at kigge på alle parametre i forhold til konkurrenceskydning, og for at forberede skytterne bedst mulig i det videre udviklingsstadie. Det skal gerne være sådan, når en udviklingsskytte bliver indlemmet i elitegruppen, så skal der ikke tages særlige hensyn. Skytten skal være introduceret og forberedt på de nye krav og betingelser, som vil følge med i den overgang. Der blev afholdt en træningssamling mere i september 2023, hvor udviklingsskytterne deltog. Alle juniorer samt skytter som havde tilkendegivet ambitioner med skydningen var inviteret. Alle skeet trænere var også inviteret med, så vi kunne lære af hinanden, men ikke mindst få skabt et godt træningsmiljø på tværs af klubberne.

Det må vi sige lykkedes i allerhøjeste grad. Dette er en stor prioritet for min del at få skabt et træningsfælleskab, ikke kun blandt skytter, men sandelig også blandt trænerne i de forskellige klubber. Dette gælder begge discipliner. Der blev også evalueret med udviklingsskytterne på denne samling og en stor del af de inviterede trænere deltog. Det er helt tydeligt, hvad skytterne efterlyser i løbet af en sæson. Kvalitet i den daglige træning, med tilhørende planlægning, fælles træningssamlinger og ikke mindst træningssessioner med elitetræner stod højt på ønskelisten. Det er også vigtigt, at klubtrænerne bliver og føler sig inddraget i denne proces. På skeet siden er skytterne godt hjulpet i det daglige på trænersiden. Især i udviklingscentrene er vi godt besat og arbejder kontinuerligt med at få etableret træningsmiljøer, hvor der er vilje og kræfter til at komme i gang. På trap siden har der ikke været de store traditioner med deciderede klubtrænere. Hermed ikke sagt, at de unge ikke modtager hjælp. Men det er oftest sådan, at de potentielle traptrænere også selv er aktive og ambitiøse konkurrenceskytter, og det kan godt komplicere tingene lidt.. Så deciderede trænere mangler her.

Det er nødvendigt for de unge skytter, at der står kompetente trænere bag skytterne og kan understøtte i det daglige, så eventuelle tekniske detaljer kan afhjælpes eller forbedres. Dette vil også skabe tryghed for skytterne, at de ved der et godt og trygt miljø, de kan træne under. Under dette arbejde har vi prøvet forskellige konstellationer i trap miljøet og her vil jeg gerne rette en stor tak til Ole Kristensen, for at bidrage i processen. Der er mange små bump på vejen i dette arbejde, der skal nedbrydes, for at vi kan bygge noget nyt op. Heldigvis er der mange positive mennesker, der vil sporten - så stor tak til jer. Så 2023 har givet rigtig meget inspiration og værktøjer til at gøre 2024 endnu bedre for skytter og trænere samt ledere vores fantastiske sport.

Med sportslig hilsen
Lars-Ole Gundestrup

Læs mere

Aftale om Compak Sporting

22-09-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har indgået en aftale med Dansk Flugtskydnings Forbund, der betyder, at Dansk Flugtskydnings Forbund får dispensation til at afvikle forbundsmesterskaber i Compak Sporting søndag den 24. september 2023 i Flejsborg Skydecenter.

Samtidig er parterne blevet enige om at mødes efterfølgende med henblik på at drøfte, hvordan vi i Danmark på bedst mulig vis kan leve op til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s rettigheder til det internationale forbund FITASC’s (Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse) discipliner.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler på den baggrund:

Det glæder mig rigtig meget, at vores udstrakte hånd til Dansk Flugtskydnings Forbund har båret frugt, så de skytter, der har tilmeldt sig forbundsmesterskabet på søndag, ikke risikere at komme i nogen form for sportslig klemme. 

Samtidig ser jeg frem til de kommende drøftelser med Dansk Flugtskydnings Forbund, og jeg håber, at de vil munde ud i en god løsning, der kan være til glæde for alle danske Compak-skytter og skydesporten i Danmark.

 

For yderligere info:
John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), telefon +45 30 63 51 13
 

Læs mere

Disciplinrettigheder i compak sporting

18-09-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har erfaret, at Dansk Flugtskydnings Forbund har planlagt afvikling af DM i compak sporting den 24. september 2023 på Flejsborg Skydecenter.

Vi gør i den sammenhæng opmærksom på, at disciplinen compak sporting er en disciplin under det internationale forbund FITASC (Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse).

Ifølge FITASC’s love er der kun én national organisation, der kan have rettighederne til at organisere FITASC’s discipliner og som kan være national myndighed for disciplinens aktiviteter. Herunder konkurrencer i disciplinen i landet.

For Danmarks vedkommende ligger disse rettigheder hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og vi har derfor forsøgt at række ud til Dansk Flugtskydnings Forbund for en fælles drøftelse af den opståede problematik.

Samtidig gør vi opmærksom på, at der i henhold til FITASC’s bemyndigelsen til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er indgået aftaler med enkelte medlemsklubber om afvikling af konkurrencer i compak sporting.

På baggrund af ovenstående vil vi bede alle skytter om respektere de gældende rettighedsforhold i disciplinen, således de enkelte skytter og Danmark som skyttenation kan leve op til sine internationale forpligtelser, og vores nation fortsat kan være repræsenteret ved internationale konkurrencer og mesterskaber.

På vegne af bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)
John Hansen, formand

Læs mere

Aflysning af Skeet DM for hold

08-06-2023

Kære skytter
Som flere måske har bemærket, er DM ugen i Aalborg nu uden deltagelse af Skeet. Det skyldes, at Aalborg Flugtskydningsforening mangler det nødvendige mandskab til at afholde mesterskabet.

Samtidig har DIF og DM ugen, af sikkerhedsmæssige hensyn, aflyst Mixed Teams finalen på Honnørkajen i Aalborg. 

Vi arbejder på en ny dato og løsning for dette års DM for hold og information udmeldes snarest.

Hilsen
Aalborg Flugtskydningsforening og Skeetkomitéen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) 
 

Læs mere

25 nye flugtinstruktører

14-03-2023

Dansk skytte Union (Skydesport Danmark) afholdte i weekenden d. 4 og 5 marts, et yderst velbesøgt flugtskytteinstruktør kursus i KFK.

Hele 25 nye flugtskytteinstruktører blev udklækket på dagen, af vores yderst kompetente underviser Michael Hansen og Jarl Petersen. Det var to dage blandet med en solid mængde teori og praktiske øvelser, både indendørs og udendørs. Der skal lyde en stor tak til KFK for deres værtskab og vi håber på, at kunne afholde et kursus hos KFK igen til efteråret.

Indtil da, så glem ikke at vi afholder vores næste flugtskytteinstruktør kursus i Horsens d. 20-21. Maj, Hvor det er Mikkel Jespersen og Preben Johansen som står for undervisningen.
Sidste tilmeldingsfrist er d. 12. maj.
Linket til eventet finder du her: https://skytteunion.dk/event/63

 

 

 

Læs mere

Udtagelseskriterier for skeet og OL-trap

23-02-2023

Udtagelseskriterierne for skeet og OL-trap i 2023 følgende: 
 

OL-trap

Skeet

Disse udtagelseskriterier er et produkt af den Sportslig Strategi 2023-2028, hvor vi ønsker at sikre størst mulig transparens og gennemsigtighed ved udtagelse til ISSF landsholdene.

Læs mere

Årets sidste rangliste for skeet

11-01-2023

Nu kan du se den sidste version af skeet 2022 ranglisten pr. 31. december 2022.

Ranglisten findes i tre udgaver: 

 • Alle danske skytter samlet i alle klasser samlet
 • Detaljeret liste med alle danske skytter
 • Sorteret efter deltagerklasse

Du finder listerne her...

Læs mere

Flugtskytteinstruktør uden Jagttegn

17-11-2022

Vi har modtaget en tidlig julegave i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og det er en af de helt store!

Efter en årelang dialog og armlægning med Justitsministeriet og Miljøstyrelsen, er det nu endelig lykkedes os i Skydesport Danmark at få adskilt vores flugtskytteinstruktør uddannelse fra jagttegnsbekendtgørelsen i Danmarks Jægerforbund og de uddannelser der ligger under Miljøstyrelsen. Med andre ord, det er altså lykkedes os at få adskilt sport og jagt fra hinanden, og vi kan dermed begynde at tilbyde flugtskytteinstruktør uddannelsen i Skydesport Danmark igen. Det bliver derfor muligt at uddanne sig til flugtskytteinstruktør på skydebanen igen, uden at det også er et krav om gældende jagttegn.
De første uddannelsesdage bliver 4.-5. februar 2023 i Aalbord - Tilmelding kommer snarest.

Simon Hansen, udviklingskonsulent fortæller: I dag er en kæmpestor dag i flugtskydnings regi. En dag som rigtig mange klubber og skytter har håbet på ville komme, men som længe har ligget så langt ude i horisonten at den næsten ikke kunne anes. Men med et, er dagen kommet med raketfart. Det betyder at vi kan tilbyde uddannelser i flugtskytteinstruktør igen! Sportens vilkår ændres dermed markant og giver mulighed for, at ansvaret som instruktør ikke kun tilfalder dem som også går på jagt. Det vil uden tvivl betyde et kæmpe løft for klubberne og de skytter som gerne vil på et flugtskytteinstruktør uddannelse – jeg glæder mig til at vi fra Skydesport Danmark igen i det nye år, kan tilbyde kurserne rundt omkring i landet. Lige nu arbejder vi med to lokationer i starten af 2023 (Aalborg og Horsens), men jeg forventer at flere værtsklubber vil melde sig til løbende.

Hvis du og din klub ønsker at deltage i flugtskytteinstruktør kursus eller ønsker at afholde det, så tøv ikke med at kontakte udviklingskonsulenten Simon Hansen på sfh@skytteunion.dk.

Kurserne for flugtskydningsinstruktør bliver der løbende orienteret om via vores nyhedsbrev, på vores hjemmeside og vores sociale medier.

Vi glæder os til at udbyde kurserne igen og til at se alle de nye flugtskydningsinstruktører som vil komme i det nye år.

Læs mere

Skeet-rangliste opdateret

27-07-2022

Skeets rangliste er opdateret til version 11.

Du finder den her...

 

Emil

Foto af Emil Petersen

Læs mere

12 flugtskytter udtaget til NM i Finland

27-06-2022

Så er de danske flugtskytter udtaget til de Nordiske Mesterskaber, der finder sted den 4. – 7. august i Lathi i Finland.

Ved mesterskaberne skal der i Flugtskydning konkurreres i Nordisk Trap, OL-Trap og Skeet.

Følgende skytter er udtaget:

Trap

Trap damer:
Laura Kingo Tevely, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Maj Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening

Trap herrer:
Martin Bergstrøm, Horsens Flugtskytte Klub
Glenn Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Svend Erik Svenningsen, , Horsens Flugtskytte Klub

Trap herrer – Junior
Daniel Fredsgaard Hermansen, Aalborg Flugtskydnings Forening
Morten Jacobsen, Esbjerg Flugtskydnings Forening

Trap team herrer
Martin Bergstrøm, Horsens Flugtskytte Klub
Glenn Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Svend Erik Svenningsen, Horsens Flugtskytte Klub

Trap mixed team 
Laura Kingo Tevely, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Maj Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening
Martin Bergstrøm, Horsens Flugtskytte Klub
Glenn Christiansen, Esbjerg Flugtskydnings Forening

Daniel er tilknyttet Udviklingscenter Nord.

Skeet

Skeet herrer
Claus Weits, Esbjerg Flugtskydningsforening
Kasper Rasmussen, Aalborg Flugtskydnings Forening
Fabian Brath Isaksen, Aalborg Flugtskydnings Forening

Skeet – damejunior
Maria Duun, Havndal Jagtforening

Skeet – herrejunior
Frederik Mast, Københavns Flugtskytte Klub

Skeet team herrer
Claus Weits, Esbjerg Flugtskydningsforening
Kasper Rasmussen, Aalborg Flugtskydnings Forening
Fabian Brath Isaksen, Aalborg Flugtskydnings Forening

Skeet mixed team – Junior
Maria Duun, Havndal Jagtforening
Frederik Mast, Københavns Flugtskytte Klub

Maria og Frederik er til en del af Udviklingscenter København, mens Fabian og Kasper er en del af Udviklingscenter Aalborg.

 

Læs mere

AARHUS FIRST 2023

19-01-2023

Aktivitetskomitéen for Flugt og Aarhus Flugtskytte-Klub inviterer til Skeet konkurrence.

Læs mere og tilmeld dig her...

Læs mere

Vores sociale medier

Vores partnere