ER DEN ALLEREDE? - ELLER VIL DIN FORENING GERNE VÆRE MEDLEM AF SKYDESPORT DANMARK?

Medlemskab af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er et olympisk forbund under Danmarks Idrætsforbund, som i samarbejde med Team Danmark arbejder for det nationale landsholds deltagelse ved EM, VM, World Cups og OL. Derudover er vi det forbund i Danmark, der afholder de officielle Danmarksmesterskaber.
Unionens kaldenavn er Skydesport Danmark.

Skydesport Danmark tilbyder uddannelse, udvikling og en lang række aktiviteter til klubben, træneren og skytten, samt våbenregistrering.

Skydesport Danmark har fem aktivitetskomiteer, der varetager skydesporten i unionen.


Vil din forening være medlem af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)?

2022 er, grundet en organisationsændring, et overgangsår, hvor I stadig skal kontakte og søge om optagelse i et af vores lokal- eller landsdækkende forbund. Optagelse kræver, at vedtægterne kan godkendes, og at der er udfyldt et optagelsesskema. Derefter bliver I også optaget i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Hvis I tilbyder flugtskydning eller anden aktivitet, der ikke udøves af et lokal- eller landsdækkende forbund, skal I kontakte og søge om optagelse direkte hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark.
Udfyld optagelsesskemaet, vedhæft jeres vedtægter og send en mail til info@skytteunion.dk. Foreløbig optagelse er gældende, når vedtægterne er godkendt og betaling modtaget. Endelig optagelse sker på det førstkommende ordinære årsmøde, og foreningen er herefter stemmeberettiget.

Fra 1. januar 2023 bliver alle skytteforeninger direkte medlemmer af Skydesport Danmark, og skal derfor søge om optagelse direkte hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).
Udfyld optagelsesskemaet, vedhæft jeres vedtægter og send en mail til info@skytteunion.dk.

Er I en forening under oprettelse, kan I få hjælp til at udfærdige vedtægter ved at bruge vores standardvedtægter.
Hent optagelsesskema og standardvedtægter her.

 

Betaling

Medlemskabet af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er forbundet med et årligt gebyr på 2.600 kr. uanset antal af baner samt betaling af et beløb pr. medlem pr. år. I 2022 er det på kr. 23,03 og bliver indeksreguleret jvf. unionens love. Forsikring er iinkluderet det årlige gebyr. Det er også et krav, at foreningen indberetter medlemstal til Danmarks Idrætsforbund. Sker der ikke indberetning af medlemstal, vil der blive fremsendt en regning med en opkrævning svarende til det beløb, der er mistet i tilskud samt en bøde på kr. 500,00. Det årlige gebyr opkræves i januar måned, og bidraget pr. medlem betales, når det officielle medlemstal indberettet til DIF foreligger.

 

Til medlemsforeninger

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) tilbyder bl.a.:
Uddannelser: Træneruddannelse og dommeruddannelse på nationalt, europæisk og internationalt niveau, lederuddannelse, træningslejre og meget andet til klubben, træneren og skytten – alt fra bredde til elite og fra nationalt til internationalt. Læs mere om vores uddannelser.

DM, stævner, turneringer og rangliste: Under de fem aktivitetskomiteer finder du flere informationer om skydesport.

Konsulentydelser og udvikling: Foreninger under Skydesport Danmark kan kontakte udviklingskonsulenterne for sparring og hjælp til at give foreningen et “servicetjek”. Udviklingskonsulenteerne laver gratis foreningsbesøg efter aftale og kan rådgive og samarbejde med foreningen om udvikling og nye tiltag.

Læs mere om foreningsudvikling...

Du kan også se dine medlemsfordele her...

Vores sociale medier

Vores partnere