Møde i Justitsministeriet

28-03-2023

Torsdag den 23. marts deltog formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach i et møde i Justitsministeriet sammen med Danmarks Jægerforbund, DGI Skydning og Våbenhandlerbranchen.

På dagsorden var blandt andet:

 

Behandlingstiden hos PAC

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler:

Det mest hastende lige nu er, at dispensationen for våben som ikke er fornyet udløber den 31. marts. Justitsministeriet har lovet, at vi får besked inden påske om dispensationen bliver forlænget, hvilket vi meget håber, da der ellers er skytter som ufrivillig har ulovlig våbenbesiddelse.

Der er stor utilfredshed med behandlingstiderne i PAC. Justitsministeriet kontakter derfor PAC for at få en afklaring på den forventede fremtidige sagsbehandlingstid for en våbensag hos PAC.

John Hansen fortsætter:

De ekstra ressourcer hos PAC til behandling af blandt andet SKV-sager ophører 1. juli, og det gør os nervøse. Vi forventer, at Justitsministeriet vender tilbage inden sommerferien angående behandlingstiderne i PAC. Vi håber meget, at den behandlingstid som vi fik oplyst på mødet med PAC den 16. marts ikke bliver den aktuelle fremtidige behandlingstid.  For hvis det bliver aktuelt, kommer vi til at miste medlemmer i dansk skydesport. Folk vil ikke vente så længe på et sportsredskab.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bragte på banen, at der må være en mulighed for våben, der allerede er registreret i SKV, kan få en nemmere og mindre tidskrævende behandlingstid ved fornyelse. Det håber vi meget, at Justitsministeriet og PAC vil kigge på.

 

Våbenlisten

Våbenlisten indeholder mere end 25 våbensager fra organisationerne til afklaring hos Justitsministeriet, Rigspolitiet eller andre myndigheder. Blandt de sager som Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har indstillet til afklaring er blandt andet et ønske om ændring af mindstemål for pistoler, samt spørgsmålet om dobbeltregistrering af våben til både sortkrudt og røgsvagt krudt. Standardisering af indstillingerne og procedurerne for behandling heraf blev kort vendt på mødet i forummet.      

 

Våbendialogforummet i fremtiden

Endelig var der på mødet en dialog om den fremtidige organisering af dialogen mellem våbeninteressenterne og myndighederne. Generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach fortæller:

Våbendialogforum har gennem tiden været henført til en noget omskiftelig tilværelse, afhængig af bevågenheden hos den til enhver tid siddende Justitsminister. Under de seneste to ministre er der imidlertid kommet en begyndende fornyet fremdrift og struktur i dialogforummet, som alle organisationerne udtrykte et stærkt ønske om skal fortsætte. Og vi og de øvrige organisationer benyttede lejligheden til at give vores indspil til, hvad den fremtidige organisering bør tage højde for.   

Justitsministeriet vender tilbage på et senere tidspunkt med deres bud på den fremtidige organisering af dialogen mellem myndighederne og våbeninteressenterne.

 

For yderligere informationer

Kontakt bestyrelsesformand John Hansen (3063 5113 / president@skytteunion.dk) eller generalsekretær Lars Green Bach (2935 2503 / lgb@skytteunion.dk)

 


Vores sociale medier

Vores partnere