Disciplinrettigheder i compak sporting

18-09-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har erfaret, at Dansk Flugtskydnings Forbund har planlagt afvikling af DM i compak sporting den 24. september 2023 på Flejsborg Skydecenter.

Vi gør i den sammenhæng opmærksom på, at disciplinen compak sporting er en disciplin under det internationale forbund FITASC (Fédération Internationale de Tir aux Armes Sportives de Chasse).

Ifølge FITASC’s love er der kun én national organisation, der kan have rettighederne til at organisere FITASC’s discipliner og som kan være national myndighed for disciplinens aktiviteter. Herunder konkurrencer i disciplinen i landet.

For Danmarks vedkommende ligger disse rettigheder hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og vi har derfor forsøgt at række ud til Dansk Flugtskydnings Forbund for en fælles drøftelse af den opståede problematik.

Samtidig gør vi opmærksom på, at der i henhold til FITASC’s bemyndigelsen til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er indgået aftaler med enkelte medlemsklubber om afvikling af konkurrencer i compak sporting.

På baggrund af ovenstående vil vi bede alle skytter om respektere de gældende rettighedsforhold i disciplinen, således de enkelte skytter og Danmark som skyttenation kan leve op til sine internationale forpligtelser, og vores nation fortsat kan være repræsenteret ved internationale konkurrencer og mesterskaber.

På vegne af bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)
John Hansen, formand


Vores sociale medier

Vores partnere