Årsmøde 2024 inviterer foreningerne til at komme med indspil til kommende strategi

19-03-2024

Ved årsmødet i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) den 13. april inviterer vi foreningerne til at give indspil til den fremtidige strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) indgår som medlem af DIF i arbejdet med det politiske program om at sætte en fælles retning for DIF-idrætten. Det politiske program prioriterer de vigtigste opgaver og skal styrke DIF-idrætten som organisation, så vi bliver bedre til at udvikle idrætten i takt med, at der sker ændringer i idrætten og samfundet.

I perioden 2022-2025 har samarbejdet herom indeholdt fem strategispor for skydesporten i Danmark:

De blev defineret i perioden 2020-2021 med henblik på at styrke mulighederne for en målrettet udvikling af skydesporten, og således at DIF's politiske program realiseres ved, at vi som forbund bidrager på de områder, hvor vi har identificeret potentialer i forhold hertil.

I efteråret 2024 er det tid til at tage næste skridt i det strategiske samarbejde mellem DIF og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Inden strategiprocessen med DIF indledes, ønsker bestyrelsen af få indspil fra medlemsforeningerne. Derfor er der planlagt en temadrøftelse om visionen En skydesport for alle på årsmødet med afsæt i såvel et ind- og udblik på skydesporten i Danmark. Temadrøftelsens program er det følgende:

Vi får forhåbentlig nogle spændende drøftelser og et godt afsæt for det videre strategiske forløb med DIF. Til gavn for både os selv og det samfund vi er en del af.

Kom og vær med på årsmødet og temadrøftelserne om En skydesport for alle. Sidste tilmeldingsfrist er den 30 marts 2024 kl. 10.30 via linket her.

Al materialet til årsmødet findes på siden her, der opdateres løbende.


Vores sociale medier

Vores partnere