Flugtskydningsinstruktøruddannelse udbydes igen

17-08-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) udbyder igen vores flugtskydningsinstruktøruddannelse.

Grundet en ændring i miljøministeriets bekendtgørelse, så er det lige nu kun muligt at udbyde uddannelsen til skytter med jagttegn. Der arbejdes stadig på at få gjort uddannelsen tilgængelig for alle. Der vil blive opdateret om sagen når der er nyt om denne.

Det kræves at skytten er aktivt skydende i den disciplin som vedkommende ønsker at blive instruktør i.

Instruktøruddannelsens formål:

Formålet er at uddanne instruktører i sikkerhed og skydeundervisning, som gør den enkelte i stand til at påtage sig ansvaret for forbedring af sikkerhed på bane og at forbedre skydefærdigheden hos skytten. Samt at dygtiggøre instruktøren i undervisningsprincipper og –metoder.

Uddannelsen er tillige et lovkrav for at få lov til at overdrage haglvåben til andre – som bevis på bestået uddannelse modtages stofmærke og flugtinstruktørkort (plastikkort).

Indhold og form:

Flugtinstruktørkurset veksler mellem teori og praksis og giver deltagerne mulighed for med det samme at få erfaring med at instruere og byde nye velkomne i flugtskydningens verden. Uddannelsen omhandler bl.a.:

Uddannelsen varer 15 timer fordelt over to dage


Ønsker man at afvikle, deltage eller vide om flugtskydningsinstruktøruddannelsen, så kontakt Michael Hansen på 28 26 48 50


Vores sociale medier

Vores partnere