Møde i Justitsministeriet

22-08-2022

Bestyrelsesmedlem Paul Erik Sørensen og generalsekretær Lars Green Bach har sammen med repræsentanter fra andre våbeninteressenter deltaget i et nyt møde med Justitsministeriet mandag den 22. august 2022.

Centralt på dagsorden for mødet er den fælles liste med våbensager, der pt. indeholder henimod 50 sager, der afventer en afklaring.

Dags dato er otte af sagerne specifikke sager, der vedrører våben i tilknytning til en af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s discipliner, mens en række af de øvrige våbensager på listen er nogle vi deler med DGI Skydning og/eller Danmarks Jægerforbund. Ikke mindst et område som en mere effektiv eller smartere udstedelse af vandelsgodkendelse med baggrund i våbenloven.

Forud for mødet var vi blevet bedt om at overveje, hvilke sager vi især ønskede at få prioriteret, for at Rigspolitiet og Justitsministeriet kan tilrettelægge deres arbejde bedst muligt.

Udover de fælles anliggende vi har sammen med de øvrige skytteorganisationer fremhævede vi fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s side tre sager, af stor betydning for skydesporten i en eller flere af vores discipliner:

  1. En endelig afgørelse vedrørende brug af halvautomatiske rifler til brug inden for IPSC skydning
  2. En generel dispensation fra våbenloven for brug af længere magasiner til visse IPSC skydediscipliner i riffel og pistol.
  3. Dobbeltregistrering af visse pistoler og revolvere, der anvendes til visse skydeprogrammer i Sortkrudtskydning og Westernskydning, hvor visse pistoler eller revolvere kan anvende både sortkrudt eller røgsvag krudt som drivladning.

På baggrund af mødet vil ministeriet nu opdatere listen med våbensager og givet et bud på et tidsperspektiv for afgørelse af de mange afventende sager.


Vores sociale medier

Vores partnere