Regeringens forslag i bandepakken vil udfordre prøveskydning i discipliner under Sortkrudtskydning

24-08-2022

Regeringen præsenterede som bekendt i går et udspil til en ny bandepakke, som skal gøre op med bandernes fødekæde, styrke efterforskningen af deres ulovlige forretninger og sætte ind over for forråelsen i miljøet.

Et af forslagene omhandler en nedsættelse af kalibergrænsen fra 9 mm (.38/ 357) til 5,6 mm (kaliber 22) for de skydevåben, der kan anvendes i forbindelse med prøveskydninger. Et forslag der møder en vis undren hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og som vil have indvirkning på den nuværende praksis ved eksempelvis prøveskydning i discipliner under Sortkrudskydning, hvor der anvendes gamle våbentyper i en kulturhistorisk sammenhæng:

- Umiddelbart undrer vi os over dette forslag, og vi ser frem til at høre nærmere om, hvilken dokumentation der er for, at dette forslag skulle kunne gøre en forskel i forhold til bandeproblematikken, udtaler generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach, og fortsætter:

- Vi deler naturligvis ønsket om at komme banderne til livs og have den højest mulige sikkerhed i landet. Det gør det jo samtidig også trygt at være skytte og foreningsleder i Danmark. Imidlertid forudsætter det, at de forslag der bliver gennemført, også reelt bidrager hertil i den virkelige verden. Det ser vi frem til at bidrage med viden og erfaring om i forbindelse med de fortsatte politiske drøftelser af forslagene.

Generelt giver forslagene i bandepakken anledning til bekymring hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) når det gælder foreningslivet og foreningfriheden i Danmark. I forvejen er der store udfordringer med en meget lang sagsbehandlingstid for en våbentilladelse hos politiet, som gå ud over almindelige skydesportsinteresserede og foreningerne i dagligdagen.

- Vores skytteforeninger gør i dagligdagen allerede nu en enorm administrativ og økonomisk indsats for at håndtere sikkerhedsspørgsmålet, så de stærke foreningsfællesskaber, der eksisterer, kan bestå og skabe værdi. Det må vi ikke sætte over styr med forslag, som kan skubbe lovlydige borgere ud af foreningslivet, lyder det afslutningsvis fra Lars Green Bach. 

Forslagene i bandepakken er foreløbigt alene en del af et samlet udspil fra regeringen. Intet er endnu vedtaget.


Vores sociale medier

Vores partnere