Ekstraordinært årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

31-08-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) inviterer alle vores medlemsforeninger til et ekstraordinært årsmøde lørdag den 8. oktober kl.13:00 på Hotel Pejsegården i Bræstrup.

Som varslet i brev til alle medlemsforeninger i maj månede 2022 er formålet med det ekstraordinære årsmøde at præsentere den fremtidige økonomiske strategi, orientering om budget for 2023 og at træffe beslutning om den fremtidige kontingentmodel og -niveau for medlemmer af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Forud for det ekstraordinære årsmøde afholdes Frivillighedsdag, hvor foreningerne kan høre indlæg fra PET og om frivillighed i foreningerne, som vi opfordrer alle foreninger til at deltage i og være med til at debattere.

Efter årsmødets dagsorden vil der tillige være mulighed for at høre et indlæg om den kommende sportslige strategi, som der har været arbejdet på i indeværende år. 

Al information og materiale til det ekstraordinære årsmøde og tilmelding hertil findes via linket her.

Årsmødematerialet er fremsendt elektronisk dirkete til den mailadresse, som hver medlemsforening har opgivet til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Er materialet af en eller anden grund ikke modtaget i jeres medlemsforening, så ret henvendelse til sekretariatet på mail info@skytteunion.dk eller telefon 70 26 70 29 med de korrekte oplysninger, så I kan modtage materialet.


Vores sociale medier

Vores partnere