Årsmøde besluttede ikke at ændre og øge medlemskontingentet

10-10-2022

På weekendens ekstraordinære årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), fremlagde bestyrelsen tre forskellige varianter af kontingentmodeller (forslag A, B og C), som med afsæt i foreningsundersøgelser, ny økonomisk strategi og den løbende dialog med foreninger og Aktivitetskomiteer, skulle ruste Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bedre, og styrke disse fem kerneområder:

  1. SKV og medlemsservice
  2. Miljø, sikkerhed og skydebaner
  3. Sportslig koordinering og aktiviteter
  4. Kommunikations og interessevaretagelse
  5. Undersøgelser, analyser, kampagner og digitale redskaber

For at kunne styrke disse fem kerneområder var der foreslået, at medlemskontingent til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) skulle øges med hvad der svarer til ca. 6 kroner om måneden pr. medlem i en gennemsnitlig forening. 

I store tal ville bestyrelsens forslag betyde en samlet kontingentindtægt fra de 363 medlemsforeninger på ca. 3,5 mio. kr. om året.


Debat og afstemning om forslagene

Under debatten var det tydeligt, at de fremmødte foreninger ikke ønskede en stigning. 

Model B, hvor den enkelte skytteforenings kontingent skulle stige så det modsvarede 125 kr. pr. medlem pr. år, blev stemt ned, ligesom model A, med et differentieret medlemskontingent (billigere kontingent for børn og unge), heller ikke fik flertal.

Model C var fremsat efter principperne i den nuværende kontingentmodel med et foreningskontingent på 1.855 kr. (ex. forsikring) og et kontingent pr. skytte øget fra de nuværende 23,03 kr. pr. år til 100 kr. om året. I lyset af debatten og afstemningen om model B og A stillede bestyrelsen et ændringsforslag til model C, hvor de 23,03 kr. kun skulle stige til 55 kr. pr. medlem pr. år. 

Det ændrede forslag C blev imidlertid også stemt ned med stemmetallene 40 imod og 31 for.

 

Nuværende kontingentmodel videreføres 

Resultatet af afstemningerne betyder, at kontingentmodellen for den nye organisering af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), som blev vedtaget på det ordinære Repræsentantskabsmøde i marts 2022, er den model som fortsætter for alle medlemsforeninger af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). 

Principperne i den model er, at alle foreninger betaler en foreningssats på i øjeblikket (2022-tal) kr. 1.855 pr. forening pr. år og en DIF-forsikring på 745 kr. (i alt 2.600 kr.), plus et pristalsreguleret bidrag pr. medlem af den pågældende forening – i 2022 på i alt kr. 23,03 pr. medlem.  

 

En gennemsnitlig forening i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) betaler således et samlet medlemskontingent på (2022-tal): 
 

Foreningssats (inkl. DIF-forsikring):                                          kr. 2.600,00

Bidrag pr. medlem (90 medlemmer x kr. 23,03)                       kr. 2.072,70

I alt                                                                                            kr. 4.672,70


Foreningskontingent og forsikring opkræves i februar måned, mens bidraget pr. medlem opkræves i 2. kvartal på baggrund af de CFR-indberettede medlemstal.

Fastholdelsen af kontingentsatserne betyder, at den samlede kontingentindtægt lander på ca. 1,4 mio. kr. i stedet for ca. 3,5 mio. kr.

 

John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) udtaler:

 Jeg er glad for, at medlemsforeningerne nu på demokratisk vis har haft mulighed for at forholde sig til kontingentets størrelse efter den nye organisering af vores forbund, som repræsentantskabet besluttede i foråret.  Vi havde en levende debat, som viste, at vi nu er en medlemsorganisation, hvor hver enkel medlemsforening kan tage ordet og har direkte indflydelse på beslutningerne. Det er et godt skridt for vores fremtidige udvikling som organisation. 


John Hansen fortæller derudover:

 Når det så er sagt, er jeg naturligvis rigtig ærgerlig over, at årsmødet ikke ville hæve kontingentet. I bestyrelsen har vi lyttet til de mange ønsker medlemsforeningerne og disciplinerne er kommet med. Vi foreslog at styrke os inden for de fem kerneområder, så vi kunne blive bedre i stand til at hjælpe de foreninger, der har behov for det. Det bliver umiddelbart ikke til noget nu, og vi vil fokusere vores indsatser der, hvor vi bedst kan hjælpe vores medlemsforeninger og varetage skydesportens interesse indenfor den økonomiske ramme det ekstraordinære årsmøde har fastholdt. Det betyder naturligvis samtidig, at vi kommer til at prioritere hårdt og skære vores opgaver til, for at få balance i vores økonomi.  

 

Al materiale om det ekstraordinære årsmøde 8. oktober 2022 findes via dette link...
Vi havde også udsendt en ”kort fortalt” version som kan læses og downloades via linket her...


Næste årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) afvikles lørdag den 25. marts 2023 i Idrættens Hus i Brøndby.
Indkaldelse og dagsorden i henhold til vedtægterne.


Vores sociale medier

Vores partnere