Flugtskydning - OL-Trap

Olympisk trap, eller bare OL-trap, er som navnet antyder med på det olympiske program, men disciplinen dyrkes af skytter på alle niveauer. Banen har 5 standpladser på række, og hver standplads har 3 kastemaskiner, der slynger lerduerne ud i varierende retninger. Efter 10 m skal lerduen være oppe i en højde af 1–4 m. Skyttens udgangsposition er med geværet mod skulderen klar til at skyde 1 eller hvis nødvendigt 2 gange mod hver lerdue, i finalen dog kun 1 skud. Efter skytten har skudt til en korrekt due, roterer skytten videre til den næste standplads. Med en flyvelænge på 76 meter har OL-trap de hurtigste lerduer i flugtskydningens verden.
 

Indbydelser og resultater fra OL-trap-stævner og -turneringer:

Oversigten over stævner bliver opdateret løbende. Du kan også finde skydninger i Dansk Skytte Unions kalender.
 

Stævnekalender 2024 (foreløbig udgave): 

 

 

Illustration af OL-trap

Vores sociale medier

Vores partnere