Forlænget frist ikke forlænget efter 31. marts

31-03-2023

Grundet Politiets (PAC) problemer med IT-systemer og lange sagsbehandlingstider, har Politiet i medfør af våbenbekendtgørelsens §50, stk.5 forlænget den periode, som bl.a. et skydevåben lovligt kan besiddes (men ej benyttes) efter våbentilladelsens udløb, indtil den 31. marts 2023. 

Den frist udløber i dag. 

Både Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og DGI Skydning har i god tid rejst problemstillingen overfor Politiet, PAC og Justitsministeriet og foreslået en forlængelse af fristen. Vi har tilsammen 7-800 fornyelsessager i SKV-systemet, som afventer sagsbehandling hos PAC.

Vi kan ikke, uden at gennemgå de enkelte sager, se hvor mange våben der måske er udløbet eller vil udløbe under PACs sagsbehandling. 

Politiet og Justitsministeriet ser ikke behov for at forlænge ovennævnte frist. De mener ikke der vil opstå problemer med udløb.

Det vil vi fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) tage ad notam.  Vores anbefaling er derfor, at hver enkelt skytteforening og sportsskytte fortsat holder et vågent øje med om ens våben er nået at blive fornyet i tide. Sker det ikke, er det vores anbefaling man afventer Politiet og beholder våbnet - men uden at benytte det - indtil meddelelse om fornyelsen er modtaget.


Vores sociale medier

Vores partnere