Kristen Andreas Trap - Mindeord

05-12-2023

En god skytteven er gået bort.
Det er med sorg, at Pistol komiteen har erfaret, at vores meget gode skytteven Kristen Trap er gået bort.

Kristen var en særdeles kendt og aktiv person i idrætsverden, især inden for skydning, igennem en lang årrække (et helt liv) både som aktiv skytte og de tillidsposter han gerne påtog sig. Kristen var udover aktiv skytte og leder under Dansk Skytte Union og DGI også militærmand og som følge deraf også dybt involveret i den militære del af skydesporten under DMIF og de militære landshold i skydning.

Af nogle af hans tillidshverv skal her nævnes - Formand for Frederiksværks Skytteforening, - Søværnets Idrætsforening (København), Landdelsformand i DGI Nordsjælland, Formand for Hanebjerg Skydecenter, Formand for Pistolsektion hos Dansk Skytte Union og andre udvalg. Formand for DMIF skydeudvalg og indtil hans bortgang Formand for Sjællands Skytte Forbund og Sportschef for det Militære Skyttelandshold.   

Kristen var aldrig bange for at tage fat eller at udtrykke sin personlige holdning, hverken i skrift eller tale, når det kom til at gøre forholdende for skytterne bedre, når der skulle tages en tørn med stævner og mesterskaber eller for den sags skyld i organisationsarbejdet, hvilket mange nok både har set og hørt.  
Kristen var udover det, også altid en stor hjælp til at få det hele til at glide med hans overblik, fleksibilitet og de små smutveje han kunne finde, når det knep, senest ved pistol DM i september dette år.  

Så kære Kristen,
Tak for din uvurderlige indsats, selv her til det sidste, for vores skydesport og os skytter personligt.

Du vil blive savnet - der findes ikke mange af din slags mere.

Ære været dit minde.

På vegne af
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), Pistol Komiteen og skytteven
Paul Erik Sørensen

 

 


Vores sociale medier

Vores partnere