Nyt lovforslag vil begrænse skydesporten

18-01-2024

Nej tak til stigmatisering af mennesker med psykisk sygdom og af landets skytteforeninger.

82% af den danske befolkning får i løbet af livet brug for behandling i psykiatrien. Langt de fleste mennesker med en psykisk sygdom er i dag velbehandlet og lever et normalt liv som alle andre uden at mærke til sygdommen, ligesom mange også bliver raske igen.

I øjeblik har regeringen imidlertid sendt et lovforslag i høring med forslag til ændringer af våbenloven. Et forslag der blandt andet vil give politiet adgang til at indhente helbredsoplysninger hos ansøgere om våbentilladelser og meddele afslag på baggrund af psykisk sygdom.

Dette forslag til ændring af våbenloven drøftede Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i denne uge med Jane Alrø Sørensen og Jens Peter Eckardt fra pårørende organisationen Bedre Psykiatri. 

Begge parter er enige om, at forslaget ikke er gennemtænkt. Mål og middel hænger ikke sammen, samtidig med at det de facto vil stigmatisere såvel en masse samvittighedsfulde menneskers indsatser i skytteforeningerne, som det vil skabe miskreditering, fordomme og yderligere strukturel forskelsbehandling af mennesker med psykisk sygdom.

Naturligvis støtter både Bedre Psykiatri og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) intentionen om at forhindre at personer, som af psykiske grunde vurderes at kunne gøre alvorlig skade på andre personer, ikke har adgang til våben. Men lovforslaget adressere reelt set ikke dette, samtidig med at den store positive betydning foreningsfælleskaberne har for vores alle sammens trivsel og velvære - psykisk sygdom eller ej - undermineres.

Udover at skabe en velfungerende psykiatri i Danmark, bør regeringen i stedet for sikre, at der ikke skabes præcedens for at en diagnose, uden en individuel vurdering, kan berøve borgere de samme rettigheder og muligheder, som andre mennesker har. Ligesom de i langt højere grad bør anderkende og understøtte de indsatser vores skytteforeninger står i spidsen for, og som netop er med til at hjælpe alle mennesker ind i sikre og trygge fællesskaber. Uanset om du er et barn med ADHD, en soldaterveteran med PTSD eller en del af de 18% af den danske befolkning, som ikke får brug for behandling i psykiatrien i løbet af deres liv.

Danmark har i dag mere end 70.000 sportsskytter i alle aldre, på tværs af alle discipliner og i alle dele af landet. Vores sport er ved både videnskabelig forskning og en lang praktisk erfaring kendetegnet ved, at mange personer med forskellige sygdomme og diagnoser kan have fordel af at gå til sportsskydning. Det hjælper dem med at koncentrere sig og fokusere, samtidig med at de bliver en del af stærke og trygge lokale fællesskaber.

Så lad os i stedet for flere begrænsninger og benspænd for vores frivillige foreningsfælleskaber, og indskrænkning af de individuelle rettigheder, spille sammen om de indsatser, vi allerede ved virker. Til glæde for både det enkelt menneske og foreningslivet i Danmark.

Det er noget af det både Bedre Psykiatri og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil adressere i høringssvaret til Justitsministeriet og Folketingets politikere.


Vores sociale medier

Vores partnere