Høringssvar til Justitsministeriet

23-01-2024

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med Parasport Danmark og Dansk Militært Idrætsforbund afgivet høringssvar vedrørende regeringens forslag til ændring af våbenloven.

Sammen har vi været optaget af primært tre forhold i det fremlagte lovforslag. Nemlig ændringer der går på (1) dokumentation om ansøgers helbred ved ansøgning om våbentilladelser (2) etablering af lovfæstet indberetningspligt for berørte offentlige myndigheder, og (3) obligatorisk afslag på ansøgning om våbentilladelser ved kriminalitet.

Ikke mindst indførelse af krav om helbredsvurdering giver efter vores opfattelse anledning til bekymring. Blandt andet skriver vi:

"Vi er stærkt bekymrede for at resultatet af lovforslaget bliver et regelsæt, der både stigmatiserer mange personer med psykiske lidelser og dertil uretmæssigt udelukker personer fra skydesporten, som vitterligt får noget godt ud at gå til skydning. Derudover vil forslaget skabe en stor administrativ byrde og påvirke såvel den generelle sagsbehandlingstid for våbentilladelser hos Politiet samt Styrelsen for Patientsikkerhed.
 
Udover ekstra sagsbehandling, der vil påføre myndighederne ekstra opgaver og udgifter, vil den længere sagsbehandlingstid også ramme skydeporten samt alle borgere, der ønsker våbentilladelser. Vel at mærke, uden at samfundet opnår anden effekt end at påføre sig selv yderligere opgaver.

Vores sport er ifølge videnskabelig forskning og egen mangeårig erfaring fra praksis kendetegnet ved, at personer med forskellige sygdomme og diagnoser kan have gavn af at gå til skydning. Det hjælper dem med at koncentrere sig og fokusere. Det gælder fx personer med diagnoser som ADHD, ADD, autisme, Aspergers syndrom mv. Vi arbejder også med resocialisering af soldaterveteraner i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund (DIF). Her giver projekter i vores foreningerne nogle naturlige, trygge og faste rammer. Det giver ro til de veteraner, der deltager."

Høringssvaret kan læses i sin fulde længde her...
 


Vores sociale medier

Vores partnere