Sikkerhed først, altid!

25-04-2024

Sikkerhed først, altid. Medhold i byretten

Svendborg Byret har netop afsagt dom i en sag om sikkerhed og regelrethed i forbindelse med vådeskud. Dommen giver Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og partneren i Forbundet af Danske Sortkrudtskytter medhold. Det glæder formand John Hansen, som peger på, at sikkerhed altid skal stå først og øverst.

Dommen drejer sig om en hændelse i 2021, hvor der i et klubhus affyres et vådeskud. Ifølge Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og Forbundet af Danske Sortkrudtskytter overholdt den berørte forening ikke de gældende regler og sikkerhedsprocedurer og foreningen afviste også i flere dialoger at følge forskrifterne. Af den grund valgte Forbundet af Danske Sortkrudtskytter at udelukke den lokale forening, hvorved den ikke opfyldte betingelserne for medlemskab af Dansk Skytte Union.

Svendborg Byret har 24. april afsagt dom og giver medhold til, at unionen og forbundet havde myndighed til og grundlag for eksklusionen.

” I Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) sætter vi altid sikkerhed øverst. Der kan ikke være undtagelser til skydesportens sikkerhedsbestemmelser. En sikker sport, der stringent håndhæver sikkerhedsreglerne, er afgørende for den brede folkelige og politiske opbakning, vi har til vores sport – i alle dens afskygninger og discipliner,” udtaler formand John Hansen, der er tilfreds med dommen fra Svendborg Byret.

De skytter, der var aktive i den ekskluderede forening, har alle haft mulighed for at engagere sig i andre klubber og dermed dyrke deres sport.”Vi har arbejdet aktivt for, at alle skytter har fået information om, hvordan de kunne fortsætte med at dyrke deres sport og fællesskab, for det er – ligesom sikkerhed – en væsentlig del af vores forpligtelse. Jo flere der dyrker sikker skydesport, des bedre vilkår kan vi få for vores sport,” slutter formanden.


Vores sociale medier

Vores partnere