Nyt lovforslag kan gøre at Emma ikke længere må have sin pistol – og at hun må stoppe med den skydesport hun elsker

07-05-2024

I disse dage behandler Folketinget et kontroversielt forslag, der knytter helbredsoplysninger til våbentilladelser. Et forslag der risikerer at udelukke alle personer med en psykisk diagnose eller lidelser fra skydesporten. Et forslag, der ikke er begrundet i fakta, og som vil forlænge sagsbehandlingstiderne på våbenområdet.
 

Efter hændelsen i Fields i 2022 har der været tale om yderligere skærpelse af lovgivningen omkring tilladelse til våben.

Avisen Danmark har netop i dag offentliggjort en artikel om skytten Emma Steensen og det lovforslag, der skal behandles for anden gang i Folketinget i dag. Lovforslaget fra Justitsministeren giver politiet pligt og ret til at gennemgå helbredsoplysninger, når der søges om våbentilladelse.

Emma har en diagnose, som fremadrettet måske vil forhindre hende i at gå til skydning.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er imod lovforslagets del om at nægte personer adgang til våben og skydesport alene baseret på en diagnose - eller fordi man fx har været til læge eller er i behandling for psykiske problemer.

Bliver lovforslaget vedtaget, vil det blandt andet ramme Emma, der nyder at gå til skydesport med sin pistol. At gå til skydning, hjælper hende også i forhold til hendes mentale helbred.

Læs artiklen her...
 

Stigmatisering

Emma synes regeringens forslag er en stigmatisering af hende som ”farlig”, fordi hun har en psykisk sygdom.

”Jeg vil gerne være den stemme, der siger, vi ikke alle behøver at være skøre i hovedet, fordi vi har en diagnose. Du kan dømme os på, hvem vi er, hvordan vi er, og hvorledes vi behandler andre mennesker. Men du skal ikke dømme os på, hvad der står på et stykke papir eller en sundhedsplatform.” udtaler Emma i artiklen.

Det er er vi enige i fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).
Derfor har vi sammen med pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri også skrevet et debatindlæg, hvor vi opfordrer politikerne til at ligestille og regulere psykisk syge og/eller udfordrede person på linje med alle øvrige borgere i Danmark. Vi skriver blandt andet: 

Regeringens initiativ ”strammere greb om våben” indeholder også et forslag om, at der skal ske en automatisk frakendelse af våbentilladelse ved voldsdom og tilhold. Det synes vi giver god mening. Og hvis folketinget absolut ønsker nogle ’standardiserede kriterier’ at vurdere ud fra, ser vi hellere at den automatiske frakendelse udvides til også at omfatte retspsykiatriske foranstaltningsdomme for personfarlig kriminalitet, så der sker en retsmæssig ligestilling af mennesker med og uden psykiatriske diagnoser. I stedet for den brede stigmatisering af mennesker, der deltager i sunde sportslige fællesskaber, og som er velbehandlede eller helt raske.

Læs debatindlæg her...
 

En kæmpe administrativ bombe

Denne sag vil udover de principielle spørgsmål også potentielt øge sagsbehandlingstider og bureaukratiet for os alle, men særligt for vores nuværende og kommende medlemmer med psykiske diagnoser.

Det vil ikke kun ramme skydesporten, men også jægere og øvrige personer med fritidsmæssig adgang til våben. Mange som har skudt i flere år, vil kunne blive påvirket ved kommende fornyelser af våbentilladelser. 

”Lovforslaget og den omfattende screening fører til øget arbejdsbelastning hos fagfolk, som allerede er tidspressede. Politi, læger og speciallæger skal vurdere tusindvis af menneskers helbredsoplysninger. Det er dårlig brug af deres tid, for arbejdet adresserer ikke et problem. Hvis lovforslaget havde været sat i værk for fem år siden, havde vi alligevel ikke undgået den tragiske sag i Fields.” udtaler Lars Green Bach. Generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

 

Ikke noget problem

Det er svært overhovedet at finde data om i hvilket omfang en person med psykisk sygdom har begået drab eller øvrig vold med et våben, som han eller hun havde tilladelse til.

Til Avisen Danmark udtaler lektor i sociologi hos Lunds Universitet, kriminolog og politiforsker David Brehm Sausdal:

 ”Drabene i Field's ville ikke være undgået med de stramninger, man ønsker. Det er en fejlslagen analyse. Den vold, der bliver begået i Danmark med skydevåben, sker overvejende inden for bandekriminalitet og organiseret kriminalitet, og her er det ikke et spørgsmål om våbentilladelse eller ej”,

Derfor ser Dansk Skytte Union også hellere at Justitsministeren og myndighederne udviser tillid til fx skydesporten og samarbejder om sikkerhed med hensyn til sportens præmisser.

”Medlemmer i en skytteforening er både vurderet af formanden og af politiet. Et medlem skal være aktiv for at fastholde medlemskab og våbentilladelse. Derfor ser foreningens medlemmer hinanden ganske ofte og har fingeren på pulsen med, hvordan man har det. Hvis noget er bekymrende, med et eksisterende medlem eller med én som søger medlemskab, skal formanden reagere – og her er der brug for bedre adgang til at indberette en bekymring, så   politi eller myndighed kan reagere.” udtaler Lars Green Bach

 

Skydesporten er vigtig for mange

Skydning som sport og idræt er en ubetinget god aktivitet. Ikke alle danskere er til fodbold, håndbold, gymnastik eller svømning.

” Og for mange, er skydning netop en sport der styrker deres mentale velvære ved at skabe ro og fokus. Derfor vil det være ekstra ærgerligt at udelukke en stor gruppe mennesker fra vores sport og foreningsfællesskaber” afslutter Lars Green Bach.

 


Vores sociale medier

Vores partnere