Dialogmøde med justitsminister Mattias Tesfaye om skytteforeningernes hverdag

12-09-2022

Centrale emner for skytteforeningerne og skydesporten i Danmark var på agendaen i forbindelse med Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s møde med justitsminister Mattias Tesfaye i Ballerup i dag.

Ballerup Skytteforening havde velvilligt stillet lokaler til rådighed på skydebanerne i Forenings- og Frivilligcenter Tapeten i Ballerup, og formand Bent Kruse bidrog ligeledes med relevante synspunkter og praksiserfaringer fra et foreningsperspektiv.

Ikke mindst sikkerhedsspørgsmålet fyldte en del i drøftelserne. Herunder hvilke løsninger der reelt kan bidrage til at fastholde og styrke en høj sikkerhed for skytteforeningerne og deres medlemmer og frivillige, samt hvordan skydesporten i Danmark kan bidrage til våbensikkerheden i Danmark i det hele taget.      

I forbindelse med mødet med ministeren har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) ud over ovenstående desuden rejst de følgende spørgsmål:

👉Problemstillingen med Bekendtgørelse om jagttegn (§47) i forhold til vores flugtskydningsinstruktører.
👉Status på sag vedr. lange magasiner til pistoler i IPSC-skydning
👉 Status på sag vedr. brug af halvautomatiske riffler i IPSC-skydning

Lars Høgh, formand for DGI Skydning, deltog ligeledes i mødet som en af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmarks) tætteste samarbejdspartnere på området.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil gerne benytte lejligheden til at takke ministeren for den åbne og ligefremme dialog om spørgsmålene på mødet. Og for den indgående interesse for skytteforeningernes vilkår og hverdagen som forening og sportsskytte i Danmark, som vi blev mødt med. 
 

 


Vores sociale medier

Vores partnere