Dansk Skytte Union ønsker ikke restriktioner på brug af bly i ammunition

18-12-2021

Stærkt inspireret af vores partnere i Europa har Dansk Skytte Union leveret deres bidrag til indsamling af kommentarer til det europæiske kemikalieagentur i EU, der undersøger mulighederne for begrænsning på brug af bly i ammunition.

Dansk Skytte Union er glade for at indendørs skydebaner ikke er omfattet af undersøgelsen, så nu står blot tilbage at overbevise ECHA og EU om, at også udendørs skydebaner skal undtages.

Bly i fast form kan håndteres, hvilket er bevist i dag, hvor flere skydebaner anvender opsamlingskasser ved kuglefang eller graver endevold ud og tømmer for bly. Det jo et relativt lille område blyet samles på, så derfor vil det kunne sammenholdes med en indendørs skydebane. Det skal blot håndteres med forsigtighed, så kommer det ikke til at skade hverken natur og brugerne. Undtagelsen bør også omfatte flugtskydningsbaner selvom vi i dag har et forbud mod brug af bly.
Vi skal fremadrettet arbejde henimod endnu mere opsamling og genbrug end vi har i dag og der skal være et krav om opsamling ved nybygning af skydebaner. Bly er fortsat det bedste, sikreste og billigste materiale at anvende, så indtil der findes tilsvarende alternativer, der kan matche bly, så skal bly anvendes.

Læs hele høringssvaret her...
 


Vores sociale medier

Vores partnere