1,5 millioner fra TrygFonden til børn og unge med ADHD

08-06-2022

TrygFonden har bevilliget næsten 1,5 millioner kr. til Dansk Skytte Union (Skydesports Danmark)'s nye projekt med børn og unge med ADHD og ADHD-lignende symptomer.

Vi er utrolig glade for, at vi via støtte fra TrygFonden, nu kan igangsætte et nyt projekt for bedre trivsel med skydesporten. Til gavn for mennesker, skydesportens fællesskaber og Danmark. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at skydesporten kan have en positiv effekt på børn og unge med ADHD eller ADHD lignende symptomer – både i skydesporten, under uddannelse og i hverdagen i det hele taget. Med dette projekt ser vi gode muligheder for at hjælpe en udsat befolkningsgruppe med bedre vilkår i foreningsidrætten, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TrygFonden en stor tak for deres støtte hertil” udtaler generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach.

Med projektet ønsker Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) at tage et socialt ansvar som interesseorganisation for skydesport i hele Danmark. Formålet med projektet er at, hjælpe børn og unge med ADHD, og/eller ADHD-lignende symptomer, til bedre trivsel i hverdagen, foreningsidrætten og uddannelsessektoren. Vi ønsker at bygge videre på nogle af de tidligere erfaringer der er gjort på området, derfor er planen at åbne dørene for målgruppen i den normale foreningstid hvor tidligere projekter har fokuseret på tid i skoletiden. Derfor er vi også særlig glade for at Annegrete Månsson har sagt ja til at bidrage med viden fra hendes Ph.d. forskningsprojekt der undersøgte hvilken betydning skydesporten i skoletiden har for børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer.

Det var med stor glæde at vi modtog beskeden om at TrygFonden havde bevilliget midler til projektet. For mig at se, er det et stort skulderklap der sendes i retning af skydesport. Det fortæller mig at omverdenen og her TrygFonden tror på at skydesporten kan have en positiv effekt på børn og unge med ADHD eller ADHD lignende symptomer – både i skydesporten, men også i deres liv generelt. Der skal lyde en stor tak til Parasport Danmark, ADHD-foreningen og Annegrete Månsson samt Mannov for deres hjælp i ansøgningsprocessen samt tilkendegivelse ift. deltagelse i projektet. Deres viden og netværk bliver uvurderligt i projektet. Sidst skal en stor tak sendes til TrygFonden – uden de bevilligede midler var der intet projekt” udtaler Mathias Knudsen, udviklingskonsulent i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).


Vores sociale medier

Vores partnere