Brev fra justitsministeren vedr. brug af halvautomatiske rifler til IPSC-skydning

26-09-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har netop fået svar på en gammel anmodning til Justitsministeriet om stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Skytte Union kan få tilladelse til at udstede våbenpåtegning i SKV til medlemmers brug af halvautomatiske rifler til skydedisciplinen International Practical Shooting Competition (IPSC).

På baggrund af anbefaling fra Rigspolitiet, finder justitsminister Mattias Tesfaye ikke anledning til at lempe reglerne i våbenlovgivningen, således at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) får tilladelse til at udstede våbenpåtegning i SKV til medlemmers brug af halvautomatiske rifler til skydedisciplinen IPSC.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler på den baggrund: 

Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget denne afgørelse fra Justitsministeren. Sagen har ligget til afklaring gennem flere år, og vi på den ene side er glade for, at der endelig er kommet en afgørelse af vilkårene for vores skytter. På den anden side havde vi imidlertid forventet os en mere positiv tilkendegivelse, når vi ser på, hvilke tilladelser der i øvrigt gives til våben i Danmark og i lande som vi normalt sammenligner os med. 

Vi vil nu gå i dialog med vores IPSC skytter og foreninger for at se, om vi sammen kan finde nogle nye veje til at håndtere de halvautomatiske rifler på i praksis. Vi vil række ud til vores søsterorganisationer i udlandet og andre eksperter. Vores ambition og opgave er stadig at finde alternative løsninger og ny viden, der kan betrygge samfundet omkring os om sikkerheden ved kontrolleret brug og opbevaring af halvautomatisk våben indenfor skydesporten.”          

Det fulde svar fra Justitsministeren kan læses her
 


Vores sociale medier

Vores partnere