Opdatering fra Politiets Administrative Center (PAC)

10-10-2022

I kølvandet på sidste uges møde med Politiets Administrative Center (PAC), har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) modtaget nedenstående opdatering på status hos PAC fra afdelingschef Karin F. Jønler.

Karin F. Jønler udtaler:

Som nævnt på mødet er vi forsigtige optimister. Vi får på flere områder nedbragt sagsbehandlingstiden, og selve våbenregisteret understøtter i højere og højere grad de funktioner, der er brug for. Og det er selvfølgelig meget motiverende for vores medarbejdere at opleve, at I også begynder at kunne mærke det derude – tak for den feedback.

 

Vi er dog ikke i mål endnu med at behandle sagerne. For selvom vi arbejder os gennem bunkerne og efterslæbet med større hastighed, så opererer vi stadig med markant forlængede sagsbehandlingstider. Vi forventer at have forholdsvist lange sagsbehandlingstider en rum tid endnu – også efter 1. november 2022, hvor det er målet, at der ikke foreligger it-mæssige blokeringer for at foretage sagsbehandling inden for nogen sagsarter på våbenområdet.

 

Det nuværende aftalegrundlag med den eksterne leverandør omfatter såkaldt “Early Life Support” (ELS). Der forventes inden den 1. november 2022 indgået aftale med den eksterne leverandør om udvidet ELS i november og december 2022, hvilket indebærer, at store dele af den eksterne leverandørs ressourcer fastholdes i denne periode, med det formål at skabe et solidt og robust grundlag for overgang fra projekt til den egentlige driftsfase

I forlkængelse af ovenstående orienterre PAC os om følgende:

 

Fortsat tilførsel af ekstra ressourcer

Det er vigtigt at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Det prioriterer vi højt, og det arbejder vi konstant på. De ekstra ressourcer, vi har fået tilført til at behandle sager, er blevet forlænget til udgangen af juni måned 2023.

 

Sagsbehandlingstider

Det er desværre fortsat ikke muligt at udmelde generelle sagsbehandlingstider eller at lave en prognose for den forventede sagsbehandlingstid fremover.

Vi kan derimod oplyse om modtagetidspunktet for de sager, vi behandler i øjeblikket. På den måde kan borgeren få en indikation af, hvor langt ansøgningen er i processen. Vi opdaterer hver uge vores information om status på våbenområdet på politi.dk

Nedenstående tal er opdateret 3. oktober 2022

Sagstype

Ansøgningstidspunkt

 

Våbentilladelser og fornyelser til jagtrifler undtagen halvauto   

Primo juli

 

Våbenpas til jagtvåben                                                                             

Primo juli

 

Våbentilladelser til optisk, elektronisk sigtemiddel, privat.          

 

Primo juli

SKV2

 

Primo juni

SKV6

 

Medio september

 

Flerejer- og erstatningstilladelser

Det nye våbenregister understøtter endnu ikke fuldt ud behandlingen af flerejertilladelser. Vi behandler dog disse sager, når vi vurderer, at sagen er særligt indgribende overfor borgeren. Vi håber meget snart at have løst problemerne, så vi får fuld systemunderstøttelse til sagsbehandlingen af flerejertilladelserne.

 

Samlertilladelser

Den administrative forlængelse af tilladelse til at besidde våben omfatter kun tilladelser i medfør af våbenloven og våbenbekendtgørelsen. Samlertilladelser til skydevåben er således omfattet af den administrative forlængelse af tilladelse til at besidde våben.

Forlængelsen omfatter ikke tilladelse til at besidde blankvåben (Dette er reguleret i knivloven og knivbekendtgørelsen).


Vores sociale medier

Vores partnere