Invitation til samarbejde med PET

17-10-2022

Vi havde inviteret Politiets Efterretningstjeneste (PET) til ”Frivillighedens dag” før det ekstraordinære årsmøde i Brædstrup den 8. oktober.

Her holdt to medarbejdere fra PET’s forebyggelse et meget indsigtsfuldt oplæg om den aktuelle trusselvurdering mod den interne sikkerhed i Danmark.

Læs den seneste trusselvurdering fra PET fra marts måned, som oplægsholderne tog udgangspunkt i - HER 

PET kategoriserer trusselniveauet som "alvorlig" (det næstehøjeste niveau), hvilket vil sige at der ligger en erkendt trussel fra grupper og personer med kapacitet og hensigt til at gennemføre handlinger og som er igang med planlægnig. Truslen vurderes størst ('alvorlig") fra personer og grupper med sympatier i den islamisk ekstremisme, mens truslen fra højreekstremistiske miljøer vuderes som "generel". Trusselsvurderingen beskriver også den nye "antimyndighedsekstremise".

Som vi både hørte fra PET og kan læse i trusselsvurderingen, er der stort fokus på udviklingen henimod risikoen for mindre angreb fra solo-terrorister eller små grupper med fx skydevåben, mindre eksplosiver, knive og  slagvåben. Det bringer et naturligt fokus i samfundet på adgangen til skydevåben samt træning i brug. Derfor er det vigtigt for os som organisationen for skydesport i Danmark at række ud mod et samarbejde med PET og andre gode kræfter, så der fortsat er plads i samfundet til en aktiv skydesport.

udtaler Lars Green Bach, Generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og fortsætter:

Det er også vigtigt, at vi i skytteforeningerne er opmærksomme på den interesse, der kan være fra personer til at komme tættere på våben og skydetræning, men med de helt forkerte intentioner. Udover vores regler, sikkerhed og SKV, tror jeg derfor også det er vigtigt, at vi i foreningerne aktivt dyrker fællesskaberne, samværet og glæden med at være del af en forening. Alt det, som vi er gode til, og som vores fælleskab i forbundet er bygget på. Det gør det sværere for ekstremister og andre at gemme sig hos os.

Spørgelysten på mødet var stor fra de deltagende skytteforeninger. Debatten viste at der allerede er et godt og konkret fokus på det vigtige arbejde vi kan gøre ude i skytteforeningerne.

Afslutningsvis viderebringer vi også rådet fra PET om at tage kontakt, hvis man har spørgsmål eller bekymringer i forhold til personer eller andet i eller omkring ens skytteforening. Det kan ske til pet@pet.dk eller (+45) 4515 9007.  

I mange kommuner findes også de såkaldte infohuse, hvor man også kan henvende sig med de bekymringer man fx. måtte have om personer, der udviser tegn på ekstremise eller andet. 


Vores sociale medier

Vores partnere