Skyd for trivsel

02-11-2022

Praktisk forskning har vist at skydesporten virkelig kan hjælpe børn og unge med ADHD og lignende udfordringer til at dyrke sport i fritidslivet og give dem nye værktøjer til blandt andet at klare skole og sociale sammenhænge bedre.

Med støtte fra TrygFonden starter Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) nu et treårigt initiativ sammen med ADHD-foreningen og Parasport Danmark.

I 2018 blev et ph.d.-projekt, finansieret af TrygFonden, gennemført af Annegrete Månsson. I sin forskning fandt hun en række rammer i skydesporten, der gør den særligt velegnet til børn med ADHD eller ADHD-lignende symptomer. Rammerne i skydesporten svarer til noget, de kender fra deres hverdag i skolen – det er bl.a. brugen af høreværn, afskærmning samt den stille og rolige omgang med skydevåben og klare procedurer. 

Dertil handler skydning om at arbejde med ro, fokus, åndedræt og koncentration. Når man skyder et skud, ser man med det samme om man var i ro og fokuseret. Derfor kan børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende udfordringer meget konkret se hvad der virker for dem, når de går til skydning.  

De får med andre ord nogle gode erfaringer og redskaber som de kan anvende positivt i dagligdagen, skolen, sammen med vennerne, i andre sociale sammenhæng og senere i videregående uddannelse og job. 

Vi er meget taknemmelige for den økonomiske støtte fra TrygFonden, der nu gør det umuligt at anvende forskningsresultaterne og igangsætte en målrettet indsats, der skal åbne skydesporten i Danmark mere op for børn og unge med ADHD, udtaler Fritz Ganzhorn, projektmedarbejder i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). 

Nu går arbejdet i gang. Vi bruger den første tid på at udvælge et antal skytteforeninger, som vil gennemgå viden om og introduktion i at inkludere og træne børn og unge med ADHD – og som vil være med til sammen med os at udvikle nogle gode foreningstilbud til denne målgruppe og deres familier. Når vi er klar i starten af 2023, vil vi slå dørene op og markedsføre, hvor man kan begynde til skydning med sin ADHD eller lignende udfordringer. Derfra vil vi udvide med flere og flere ”ADHD” aktive skytteforeninger, forklarer Fritz Ganzhorn. 

I Danmark anslås det, at ca. 4,5% af børn og unge i alderen mellem 10 og 24 har ADHD - svarende til ca. 44.000 børn og unge. Heraf er det kun ca. 33%, der dyrker idræt i en forening, hvorimod det generelt er 86% for børn og unge i alderen 7-15 år.

Vi er fra ADHD-foreningen med i projektet for at bidrage med vores viden om ADHD og hvordan de frivillige ude i klubber og foreninger tager bedst imod disse børn og unge samt deres familier. Det er fantastisk med TrygFondens opbakning til et projekt, der kan påvirke hverdagen i positiv retning for mange børn. Vi vil lægge en stor del af vores kræfter i at sprede budskabet ud til børnene og deres familier, så snart de første skytteforeninger er klar, fortæller Pernille Sanberg Ljungdahl, projektleder på ungeområdet i ADHD-foreningen. 

Forskning og erfaring viser også at udsatte og sårbare personer eller folk med handicap har sværere ved at komme ind i idræts- og foreningslivet. 

Der er ikke tvivl om, at en af de afgørende veje mod målet er at skabe større gensidigt kendskab mellem idrætsforeninger og mennesker med handicap. Vi synes dette projekt har den helt rigtige tilgang. Der skal netop arbejdes med viden om ADHD ude i de deltagende skytteforeninger, med konkret uddannelse af ledere og instruktører samt udvikling af tilpassede opstartstilbud til børn og unge med ADHD, uddyber Jens Winther, Idrætskonsulent i Parasport Danmark. 

Dansk Skytte Union går nu i samarbejde med interesserede skytteforeninger om at blive klar til at byde børn og unge med ADHD og lignende udfordringer velkommen til skydning og til at deltage i foreningsidrætten i Danmark sammen med jævnaldrende.

Mål er at være klar i foråret 2023 med et antal foreninger, som har gennemgået forberedelse og uddannelse 

Det gode ved at blive klar til at være en ADHD-parat skytteforening er, lidt enkelt sagt, at man skal være ekstra god til at modtage nye medlemmer og sikre en god struktur. På tilsvarende vis handler det, som træner, om at være ekstra stærk på de positive virkemidler når man instruerer. Begge dele, vil udvikle den enkelte forening og instruktør - og samtidig gøre noget godt for nogle børn og unge, afslutter Fritz Ganzhorn

 

Se denne video, hvor norske ADHD-børn fortæller om at gå til skydning her...
 

For mere information kontakt: 
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)
Fritz Ganzhorn 
Projektmedarbejder
(+45) 2371 8910
frg@skytteunion.dk

 

Projektet ”Skyd for trivsel” er støtte af TrygFonden med 1,5 mio. kr. og løber indtil 2026. Målet er at få så mange børn og unge med ADHD og lignende udfordringer til at opleve glæden ved at gå til skydning og deltage i det almindelige foreningsliv. Og samtidig opnå teknikker og færdigheder de kan bruge i andre dele af livet – i skolen, socialt og videre i livet. Projektet ledes og gennemføres af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i samarbejde med ADHD-foreningen og Parasport Danmark.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er et forbund under Dansk Idrætsforbund (DIF) med 363 skytteforeninger og ca. 31.500 aktive skytter. 
Annegrete Månsson, Ph.d., Ekstern lektor ved Psykologisk Institut på Syddansk Universitet 
Læs mere om hendes forskning på www.agmaansson.dk


Vores sociale medier

Vores partnere