GOD FREMDRIFT!

04-01-2023

Det er den gennemgående tilbagemelding fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) i forbindelse med den netop gennemførte status på vores fem strategispor i strategiaftalen med DIF - for perioden 2022-2025.

De fem spor i strategiaftalen er:
1️⃣ Organisationsudvikling: Der især handler om en ny organisering med et ligestillet medlemsdemokrati hvor medlemsforeningerne er direkte medlem af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark);

2️⃣ Talentudvikling: Der især handler om at facilitere og styrke skydesportens talentmiljøer i foreningerne, og hvor der i 2022 landede en ny sportslig strategi herfor - udviklet i samarbejde med vores interessenter;

3️⃣ Foreningsudvikling: Der især handler om at styrke rollen som det sted skytteforeningerne kan gå hen for at få assistance til deres fortsatte udvikling. Og for at konkretisere dette arbejde vedtog bestyrelsen i december en handlingsplan for foreningsudvikling;

4️⃣ Vejen til en grønnere skydesport: Der især handler om konkrete tiltag, der kan gøre skydesporten grønnere, så der fortsat kan dyrkes sportsskydning i hele landet i mange år frem. I 2022 ved blandt andet at igangsætte et arbejde for at få udarbejdet specifikke anbefalinger i samarbejde med fire foreninger og et konsulenthus;

5️⃣ Skydesportens soldaterprojekt: Der især handler om at skydesporten bidrager til at reintegrere og resocialisere fysisk og psykisk skadede veteraner i samfundet, ved at skabe nye og understøtte eksisterende træningsfællesskaber for veteraner og deres pårørende.

Strategiaftalen er naturligvis et centralt element i den fortsatte udvikling af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) som den mest alsidige medlemsorganisation for skydesporten i Danmark - med det bredeste felt af discipliner og interesser. Men samtidig er den tilhørende årlige strategistøtte på kr. 1.350.000 også af stor betydning for den konsulentbistand, vi kan yde skytteforeningerne.

På møde med DIF i februar vil de kommende indsatser blive fastlagt og gennemgået, med fokus på hvilken positiv effekt der kan skabes.


 


Vores sociale medier

Vores partnere