SKV love og regler

Her finder du links til love og bekendtgørelser vedrørende våbenregistrering og SKV.

Se den samlede fortegnelse over alle bekendtgørelser, cirkulærer og cirkulæreskrivelser, der knytter sig til våbenloven, på Justitsministeriets hjemmeside.

 

Love

Bemærk senere ændringer til forskriften

 

Bekendtgørelser

 

Cirkulærer

Vores sociale medier

Vores partnere