Skydeleder

Fra den 1. juli 2019 skal der være en uddannet skydeleder til stede i forbindelse med al skydning på skydebaner i Danmark. Dette gælder både registreringspligtige våben og luftvåben.

Dansk Skytte Union, DGI Skydning og Dansk Firmaidrætsforbund arbejder derfor sammen om at udbyde en ny skydelederuddannelse til jer i landets skytteforeninger.

Du kan blive skydeleder online - Guide til e-læring:

Prøven er bestået ved en korrekt besvarelse på over 80 %, hvis dette ikke lykkedes kan prøven tages igen. Det anbefales at læse Sikkerhedsbestemmelserne, hvis prøven ikke bestås. Efter afsluttet prøve vises rigtige/forkerte svar ikke, og det er et af de oftest stillede spørgsmål til kontoret: Hvad svarede jeg forkert på? Nysgerrigheden er naturlig, men på grund af risikoen for en lækket facitliste, har vi valgt ikke at vise rigtige/forkerte svar, men blot om prøven er bestået eller ej. Onlineprøven er en test på linje med en køreprøve eller eksamen. Ønskes reel læring om sikkerhed anbefaler vi deltagelse på fremmødekurserne, hvor der er rig lejlighed til at lære om sikkerhedsbestemmelserne i praksis og høre om andre klubbers gode tiltag.Følg guiden øverst her på siden for at komme godt i gang med prøven.

Hent folderen om skydelederuddannelsen her.

Læs mere om Sikkerhedsbestemmelserne her.

Sikkerhedsbestemmelserne og Skydelederuddannelsen tager udgangspunkt i klassiske riffel- og pistolforeninger, og derfor kan der være dele af materialet, som ikke passer til netop jeres forening. Skulle det være tilfældet, forventes det, for nu, at I som forening opretholder samme gode sikkerhed som sædvanligt. Der arbejdes fremadrettet på, at disse kommer til at dække alle foreninger

Vores sociale medier

Vores partnere