Genopladningskurser


Danske Sortkrudtsskytter afholder i samarbejde med Dansk Skytte Union Genopladningskurser med fokus på røgsvagt og sortkrudt.
Det er et lovpligtigt krav, at du har gennemgået kurset, før du kan søge om lade tilladelse hos politiet. Det er ligeledes et krav, at du er fyldt 18 år for at deltage på kurset.

Genopladningskurset har til formål at give kursisten viden og egenskaber til genladning af egne patroner ifølge de emner, der er i henhold til aftale med Justitsministeriet. 
Du finder aktuelle kurser her...
 

Målgruppen er skytter og trænere, der:

Udbytte

Kursets form

Ca. 8 timer over 1 weekenddag fra 9.00-17.00.
Undervisningen varetages af undervisere med solide kompetencer på området. Undervisningen veksler mellem praktiske øvelser og teori, med gruppe- og plenumdiskussioner.
 

Pris

Tilmelding er bindende. Afbud mere end 7 dage før giver refusion. Ingen refusion de sidste 7 dage før kursusstart.
Tilmelding og betaling via skytteunion.dk

Der skal være min. 10 og max 15 deltagere, for at kurset afvikles.
 

Kursus i din forening

Der afholdes ca. 4-6 kurser om året, fordelt på forår og efterår eller på forespørgsel. Hvis foreningen har det nødvendige deltagerantal (min. 10 personer og max. 15), så kontakt Tony Redmond på mail tony@btkog.dk.
Pris: 850 kr. inkl. undervisningsmateriale og let forplejning pr. deltager. 
 

De fleste kommuner giver tilskud, når du eller dine instruktører deltager på kurser.
Husk at søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse. 

Eventuelle spørgsmål om kurset kan stilles til Tony Redmond, kursuskoordinator på 23907540 eller tony@btkog.dk

Vores sociale medier

Vores partnere