Inspiration til grønne tiltag i skydesporten

Med denne guide sætter Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) fokus på, hvordan I kan arbejde med grønne tiltag i de danske skytteforeninger. 

I kan kontakte Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) på info@skytteunion.dk, hvis I som forening har brug for rådgivning. Vi går kun sjældent aktivt ind i sagen, men vi kan rådgive og henvise til ekstern bistand. Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er en del af høringsgruppen, når Miljøstyrelsen ændrer vilkår for skydebaner, så vi er i løbende dialog med Miljøstyrelsen.

I guiden finder I generelle anbefalinger, om fx affaldssortering, tilskudsmuligheder til energirenoveringer og hvordan I undgår greenwashing. I vil også finde anbefalinger specifikt til skydesporten fx om indsamlings- og afsætningsmetoder af brugt ammunition.  

Mange af jer er allerede i gang med den grønne omstilling, vi har derfor samlet nogle af jeres gode idéer i en vidensbank, som vi på sigt håber I alle vil bruge flittigt.
På den måde kan vi dele den viden og erfaringer, der allerede findes i klubberne og hjælpe hinanden med at løfte et fælles samfundsansvar i skydesporten.

Vi har forsøgt at gøre anbefalingerne så korte og præcise som muligt, da vi ved I hellere vil ud at skyde. Men tag et kig og se hvilke tiltag i kan implementere hos jer, i jeres klub/forening. Grønne tiltag gavner både samvittigheden og pengepungen, så der er flere gevinster at hente.
 

     
           
           

 

Vores sociale medier

Vores partnere