FAQ – de typiske spørgsmål og svar om skydesportens soldaterprojekt

 

DIF Soldaterprojekts tre kerneopgaver stiller forskellige krav til skytteforeningers deltagelse i samarbejdet:
 

Foreningsinklusion:

Veteraner, som ønsker at blive inkluderet på i en skytteforening, kan søge hjælp hos DIF Soldaterprojekts konsulenter, som vil tage den indledende dialog med foreningen om tilpassede rammer og vilkår. Dette kan indebære, at instruktør/frivillig tager en dialog med veteranen forud for opstart, udvælger klubhold hvor kun få medlemmer er samlet ad gangen samt enelektioner for at lære klubben og faciliteterne at kende ved gradvis eksponering for miljøet. Vi har rigtig god erfaring med 1:1 introduktioner.

Safe Zone:

Er lukkede træningstilbud kun for veteraner (og nogle gange pårørende), som stiller større krav til skytteforeningens ramme for idrætten. Her kræves det, at foreningen stiller et træningstidspunkt til rådighed ugentligt, hvor andre skytter ikke er aktive på skydebanerne samt frivillige tovholdere til at afvikle træningen. Rammen for aktiviteten og fællesskabet skal være tryg, og det betyder oftest, at tovholderen kommer fast, og at der ikke hersker for meget støj rundtom Safe Zone afviklingen. DIF Soldaterprojekt vil her byde ind med bl.a. rekruttering, uddannelse af frivillige tovholdere, kommunikation samt hjælp til fondsstøtte.

Camps:

I regi af DIF Soldaterprojekt afholdes der 2-4 camps årligt for skadede veteraner og pårørende. Her har deltagerne mulighed for at stifte bekendtskab med en lang række af de idrætstilbud, som tilbydes i regi af projektet – heri blandt skydning. I planlægningen vil DIF Soldaterprojekt kontakte lokale klubber i håb om, at klubberne vil understøtte campen med en aktivitet, der introducerer veteranerne til idrætten.

Vores sociale medier

Vores partnere