Talentudvikling

 

I Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) arbejder vi for at skabe et professionelt træningsmiljø for skytter, der ønsker at dygtiggøre sig og har ambitioner om at konkurrere på nationalt og internationalt plan.

I forlængelse heraf er etablering, udvikling og ajourføring af nye og eksisterende talentudviklingsmiljøer er en del af et nyudviklet strategisk samarbejde mellem DIF og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Samarbejdet skal være med til at styrke talentudviklingsmiljøer inden for riffel-, pistol- og flugtsektionerne, hvor skytter i OL-disciplinerne inden for hver sektion skal udvikles til verdensklasseskytter.
Du finder strategiaftalen her...

 

Mesterskabs- og bruttogrupper


Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har følgende juniorprojekter:

I juniorprojekterne samles unge, talentfulde skytter i alderen 15-20 år, der har modet og viljen til at satse dedikeret på skydning og har et mål om at blive en del af eliten i Danmark inden for ISSF/OL-disciplinerne. Der kan søges dispensation for skytter, der er op til 24 år gamle og mangler yderligere træning for at nå eliteniveau. Her kan det dog kræve blandt andet erfaring fra større internationale stævner, for at man kan komme i betragtning. Det er også muligt for skytter under 15 år at søge om dispensation til optagelse – her vil blive foretaget en individuel vurdering af ansøgerne.

For alle tre discipliner skeet, pistol og riffel vil juniorprojekterne i år køre efter et nyt koncept, hvor skytterne ikke, som det ellers har været tilfældet i tidligere sæsoner, udtages for et helt år. I stedet optages skytterne i en bruttogruppe, og til hver træningssamling og til internationale konkurrencer vil der blive udtaget skytter fra bruttogruppen. Skytterne udtages på baggrund af deres træningsindsats og resultatniveau op til træningssamlingen/konkurrencen. Udtagelsen foretages af landstræneren i samarbejde med sektionsformanden og talentudviklingskoordinatoren.

Der vil på riffel og pistol være fokus på de olympiske discipliner, henholdsvis 10/50 meter og 10/25 meter. 
 

Krav

For at være en del af et af unionens juniorprojekter skal du som skytte kunne leve op til følgende retningslinjer:

Det er et krav, at skytter der skal være en del af bruttotrupperne i pistol, skeet og riffel skal være aktiv trænende i et officielt anerkendt talentmiljø under Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).
Se listen over officielt anerkendte talentmiljøer her.
 

Særlige krav for riffel og pistol


Særlige krav for flugtskydning

Fysiske test

Skytterne skal i november og juni bestå en fysisk test. Det er vigtigt at deltagerne i unionens juniorprojekter prioriteter den fysiske træning, så der undgås overbelastningsskader på grund af det høje timeantal på skydebanen, som er nødvendigt for at nå langt i sporten.

Skytten skal score 28 point i den fysiske test. Skytten skal desuden have minimum 2 point i hver af øvelserne 1, 2 og 3.

Egenbetaling

Til hver træningssamling vil der være en egenbetaling, som skytten betaler i forbindelse med træningssamlingen. Egenbetaling vil dog ikke overstige 4000 kr. – uanset antallet af træningssamlinger. Der kan forekomme ekstra egenbetaling til internationale konkurrencer.

Egenbetalingen finansierer primært træningslejre samt løn og kørsel til landstræner.
 

Ansøgning

Det kan søges om optagelse én gang årligt – typisk i starten af efteråret.
Optagelse til 2021/2022-sæsonen er afsluttet.

 

Vores sociale medier

Vores partnere