Træneruddannelse

Træneruddannelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) kan imødekomme alle ambitionsniveauer. Uddannelserne har tre gennemgående fokusområder: træneren, træningen og træningskulturen. For træneren handler det om trænerrollen, ledelse, god kommunikation og skyttefaglige kundskaber. For træningen handler det om teknik, fysik og planlægning. Træningskulturen handler om at skabe en fælles forståelse for at lære og blive bedre gennem struktureret og planlagt træning. Igennem hele uddannelsesforløbet tilstræbes det i videst muligt omfang at anvende vores eget lærerkorps af højt profilerede trænere og skytter med stor erfaring i skydesporten.
Træneruddannelsen er under konstant udvikling i samarbejde med bl.a. Danmarks Idrætsforbund, DGI Skydning og Team Danmark. Alle kurser er målrettet og forbeholdt vores medlemmer.

Kommentarer eller spørgsmål kan rettes til udviklingskonsulent Simon Lui Fridal Hansen på mail: simon.hansen@skytteunion.dk.

Husk at søge din kommune om tilskud til træner- og lederuddannelse. Læs mere her.

Træneruddannelse hos Dansk Skytte Union og DGI Skydning

Vi udbyder en træneruddannelse baseret på bogen om Skydesportens Aldersrelaterede TræningsKoncept (ATK).
Målgruppen er primært børne- og ungdomstrænere (nuværende eller kommende) i kortdistance/præcisionsdisciplinerne på riffel og pistol (10, 15, 25 og 50 meter).

Træner 1-uddannelsens 4 moduler

Læs mere indholdet af modulerne her.

Uddannelsen kan tages over en hel weekend, fire hverdagsaftener eller en kombination f.eks. med en weekenddag og to hverdagsaftener. Kompetente undervisere dækker hele landet, og uddannelsen kan udbydes hos din lokale forening.

Citat fra en deltager i den anonyme, frivillige evaluering:

Underviser leverede et exceptionelt stykke arbejde den aften. […] det var virkelig relevant, og bl.a snakken om holdtræning og hvordan man helt lavpraktisk kunne komme i gang var virkelig god.”

Træner 2-uddannelsen
Som overbygning på Træner 1 tilbydes Træner 2 for enten riffel eller pistol. Begge har fokus på at fortsætte trænerens udvikling, dykke mere ned i gevinsterne ved holdtræning og træningsplanlægning samt sætte dig som træner i stand til at dygtiggøre skytterne på niveau udover de basale skydestillinger.

Træner 2 riffel har fokus på stillingsskytter og indeholder indgående arbejde med knælende, liggende og stående skydestilling.

Træner 2 pistol har fokus på 25m disciplinerne med hurtigskydning og præcision samt trænerens rolle ved konkurrenceskydning.

En træner på Træner 2-niveau vil på en helt ny måde kunne tilbyde skytterne læring, udfordring og udvikling i nye skydediscipliner/skydestillinger, som kan være med til at fastholde medlemmerne og puste nyt liv i glæden ved skydesporten i din klub.

Træner 2 afholdes over 2 weekenddage med et par uger imellem for at give tid til hjemmearbejde.

Læs mere indholdet af modulerne her.

Flere værtsklubber søges til at udbyde vores uddannelser. Du kan kontakte udviklingskonsulent Simon Lui Fridal Hansen på mail: simon.hansen@skytteunion.dk eller din lokale DGI-landsdel og fortæl, hvornår din skytteforening vil uddanne jeres trænere.
Pris varierer alt efter den enkelte DGI landsdel, ca. 1.745 kr.

 


Hjælpetræneruddannelse 
Dansk Skytte Union og DGI Skydning samarbejder om basisuddannelsen, hjælpetræner, som klæder dig på til at være instruktør og varetage mindre træneropgaver i din forening. Kurset er henvendt til dig, som vil hjælpe andre med at blive bedre til skydning, men endnu ikke har mod på at tage på et rigtigt trænerkursus. Afholdes af DGI Skydning og kvalitetssikres i samarbejde med Dansk Skytte Union.

Hjælpetræner-/instruktørkursus
Et otte timers kursus som giver dig den basale viden inden for emnerne:

Pris varierer alt efter den enkelte DGI landsdel, ca. 745 kr.
Målgruppen er (kommende) instruktører, der gerne vil have fundamentet på plads.

Læs mere om indholdet af hjælpetræneruddannelsen her.

Træner 1-uddannelsen øverst på denne side er den naturlige overbygning på hjælpetræneruddannelsen.

 

Træneruddannelsernes niveauer

Uddannelse Udbyder Niveau
Hjælpetræner (riffel/pistol) Dansk Skytte Union & DGI Skydning Foreningen
Flugtinstruktør Dansk Skytte Union Foreningen
Træner l Dansk Skytte Union & DGI Skydning Nationalt
Træner 2 Dansk Skytte Union & DGI Skydning Nationalt
DIF Træner 1+2 DIF (tilmelding via Dansk Skytte Union) Nationalt
Diplomtræner DIF + opgave hos Dansk Skytte Union Internationalt
Idrættens Træner Akademi DIF & Team Danmark Internationalt
ISSF D-licens coach ISSF (tilmelding via Dansk Skytte Union) Nationalt
ISSF C-licens coach ISSF (tilmelding via Dansk Skytte Union) Internationalt
ISSF B-licens coach ISSF (tilmelding via Dansk Skytte Union) Internationalt
ISSF A-licens coach ISSF (tilmelding via Dansk Skytte Union) Internationalt

 

Læs mere om ISSF-kurserne i denne folder

Vores sociale medier

Vores partnere