National Elitecenter Aarhus

20-09-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) åbner et nyt elitecenter i Aarhus, derfor søger vi nu skytter i alderen 16-20, der er interesserede i at tage deres skydning til det næste niveau.

Skydebanerne i Aarhus kommer til at være hjemstedet for vores nye nationale elite center. Her etablerer vi Team2032, hvor riffelskytter, i alderen 16-20, kan blive optaget og modtage træning, med henblik på at indtræde i den danske og internationale elite.

Centeret er styret af en meget erfaren cheftræner, med erfaring på både national og international scene. Formålet med centeret er at skabe fremtidens elite, samtidig med at de unge atleter modtager et tilbud om veltilrettelagt udvikling, i samarbejde med cheftræneren, samt deres personlige træner.
Udover at skabe en elite, så har centeret også til formål at skabe det hele menneske. Her tages der personligt hensyn til den enkelte atlet, indenfor de rammer der er sat for centeret. Der lægges stort fokus på fleksibilitet i forhold til uddannelse, arbejde osv. 

Centeret ligger i Aarhus, men der er ikke noget krav om at man flytter til Aarhus, da en stor del af tilbuddet består af træningsplanlægning med cheftræneren, samt egen træner, og sparring med andre ambitiøse atleter. Vælger man at flytte til Aarhus, med henblik på en daglig gang på centeret, så vil vi naturligvis yde bistand og hjælp, til at skaffe den fornødne hjælp igennem et samarbejde med ESAA og Eliteidræt Aarhus, så både uddannelse/arbejde og træning kan gå op i en højere enhed. 

Der er tre prøvetræninger med cheftræneren og udviklingskonsulenten, som vil bestå af træninger samt personlige samtaler. Efterfølgende vil atleterne udvælges, til at være en del af det nye nationale elitecenter. 

Der er ikke noget krav til hverken skyttens niveau, eller mængde af udstyr, i forbindelse med tilmelding til prøvetræningerne. Vi sikrer at alle får noget konstruktivt med hjem.

Datoer for prøvetræninger på 10m riffel:
15. oktober - 18. november – 2. december

OBS! Man skal deltage i alle tre prøvetræninger.
Tilmeldingsfristen er den 8. oktober - 
Tilmelding til Mikkel Damholt Hansen på mdha@skytteunion.dk

Adresse:
Skytternes Hus – Gøteborg Allé 11, 8200 Aarhus N

Læs mere

Spredehagl - Regeringens nye bandepakke rammer igen den frivillige idræt

12-09-2023

Regeringens nye initiativ mod bandekriminalitet indeholder elementer, der begrænser den traditionsrige, fredelige civile skydesport. 3 tiltag vil svække og begrænse den sport, der dagligt engagerer +30.000 medlemmer og frivillige og høster OL-, VM og EM-medaljer til Danmark.

Regeringen afskærer sporten fra at rekruttere nye medlemmer ved at nedsætte antal prøvegange i en skytteforening. Regeringen begrænser kaliberstørrelsen, hvilket afmonterer al rekruttering til skytteforeninger med historiske våben. Regeringen strafpålægger klubber, drevet af samvittighedsfulde frivillige, hvilket vil gøre det endnu sværere at få frivillige til arbejdet i klubberne. Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) begræder den unødige stigmatiseringen af skydesporten

Ved dagens offentliggørelse af regeringens bandepakke handler det for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) om det, som måske ikke lige rammer mediernes umiddelbare interesse, men som rammer det frivillige foreningsliv.

Bandekriminalitet er helt uacceptabel adfærd i vores samfund. Noget som vi alle skal stå sammen om at bekæmpe. I den kamp er det frivillige foreningsliv en grundsten i vores samfund og demokrati. Jeg føler desværre, at vi som idræt bliver set som en trussel i stedet for en vigtig bidragsyder til samfundet,” indleder John Hansen, formand i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Skydesporten skaber sammenhold, glæde og fællesskaber for voksne, børn og unge. Vi er et fællesskab hvor dem, som ikke lige er til fodbold, håndbold, gymnastik og svømning, kan gå til sport. Mange af vores foreninger har eksisteret i langt over 100 år. Derfor er det svært at acceptere, at vi, i en bandepakke målrettet kriminelle, bliver ramt af stramninger, som ikke er dokumenteret i et faktuelt behov.
 

Prøv to gange og vent på Politiet – i 6 måneder

Ved den seneste bandepakke kom der et krav om, at et nyt medlem kun kunne komme til fem prøveskydninger. Herefter skal der søges en personlig godkendelse hos Politiet til at komme i skytteforening og skyde med foreningens våben på foreningens skydebane.  Siden har der været lange sagsbehandlingstider hos Politiet. Helt op til et halvt år.

Den type vilkår har man ikke pålagt andre idrætter, og det stiller skydesporten dårligt i forhold til andre idrætter, når det gælder om at få nye medlemmer, børn og unge aktiveret i nogle gode fysiske idrætsfællesskaber” udtaler John Hansen og påpeger, at de færreste, der starter til gokart, bueskydning eller mountainbike ville acceptere, at vente så længe på at kunne starte rigtigt.


Nu foreslår regeringen, uvist på hvilket grundlag, at man kun kan komme og prøve to gange.  

Det sker ikke på baggrund af nye undersøgelser eller data om bandekriminalitetet og skydesporten. Vi ser ikke et tryk fra bander og kriminelle for at komme ind foreningerne. Sammen med DGI har vi lavet et større initiativ med sikkerhedsarbejde og -procedurer, hvor vi også fokuserer på vigtigheden af at interessere sig for hinanden, så fællesskabet er et værn mod dem, som vil noget andet end at dyrke idræt, uddyber John Hansen.

En yderligere reduktion i antallet af prøveskydninger vil gå udover tilgangen til skydesporten. 
 

Umuligt for de historiske skytteforeninger 

Regeringen foreslår også en begrænsning på kaliberstørrelsen ved prøveskydning. Fremover skal det kun være muligt at gennemføre prøveskydning med luft- eller kaliber 22. 

Det kan fint gå ude i de almindelige riffel- og pistolskytteforeninger, da det er de våben man starter med. Men, forslaget vil udelukke al prøveskydning i vores mange skytteforeningen med fokus på historiske våben, fx sort krudt- og western-skydning. Det er kritisk for foreningerne og deres medlemmer, forklarer John Hansen.


De mange skytteforeninger med historiske våben er stærke, værdifulde fællesskaber, med for det meste ældre medlemmer og en stor del mænd, hvor man går op i særligt de historiske aspekter og håndværket bag våbnene og ammunitionen. Det er foreninger spredt ud over hele landet. Også i de mindre tætbefolkede dele af Danmark, hvor skytteforeningerne måske er det eneste relevant fritidstilbud for mænd i den aldersgruppe.

For nogle af vores medlemmer og skytteforeninger er sort krudt-skydning deres hobby. Det skal regeringen og vores politikere have for øje. Når man skal sammensætte lovinitiativer, der skal bekæmpe bandekriminaliteten på Christiania og i København Nordvest, nytter det ikke at lukke for lokale interessefælleskaber, pointerer John Hansen


Tak til tilsyn, nej tak til strafpålægning

Endelig foreslår regeringen, at skytteforeningerne i elektronisk form skal logge deres medlemmers adgang i foreningen, deres skydninger mv. 


Vi forstår både ønsket og behovet for at vide, hvem der kommer i skytteforeningerne. Vores foreninger registrerer allerede i dag, bare ikke altid elektronisk. Derfor vil vi gerne i dialog med myndighederne om, hvordan vi kan gøre det mest effektivt og ensartet, så vi samtidig begrænser de administrative byrder. Vores skytteforeninger er drevet af frivillige, og vi har i forvejen meget administration med ansøgninger, tilladelser, sikkerhedsbestemmelser og miljøkrav

afslutter John Hansen. 

Han understreger dog, at regeringens udspil om strafpålæggelse af de frivillige skytteforeninger er skudt over målet. I stedet bør regeringen se på, at få Politiet ud og have kontakt og tilsyn med skytteforeningerne i deres daglige arbejde. En kontrolindsats, der hvor Politiet måtte have en bekymring eller nogle spørgsmål, ved vi virker. Det vil være langt mere effektivt i forhold til at opspore negative elementer og adfærd, end bare at udstede generelle stramninger og straf på skydesporten.

 

Læs om hele bandepakken her - Kapitel 17 omhandler skydesporten...

Læs Justitsministeriets pressemeddelelse her...

 

For yderligere kontakt: 
Formand, John Hansen (+45) 30 63 51 13
Generalsekretær, Lars Green Bach (+45) 29 35 25 03

 

Læs mere

Møde på Christiansborg

22-08-2023

Sammen med Danmarks Idrætsforbund (DIF) havde Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i sidste uge inviteret sig selv til dialog med retsordfører for Moderaterne Tobias Grotkjær Elmstrøm om skytteforeningernes vilkår i forbindelse med den bandepakke, der er annonceret i regeringsgrundlaget.

Vi bakker naturligvis op om initiativer, der reelt vil styrke sikkerheden og bidrage til kampen mod bandekriminalitet i Danmark. Det handler jo alt sammen også om sikkerheden for os og vores foreninger. Men skal det lykkes må symbolpolitikken lægges på hylden.

Vores overordnet anbefaling til Tobias var derfor også at sætte konkret ind der hvor problemerne er i stedet for at ramme en masse lovlydige foreningsfrivillige over hele landet med nye og tvivlsomme initiativer.

Blandt andet talte vi om,

 • at prioritere kontrol og tilsyn over administration og bureaukrati,
 • en lettere praksis for fornyet godkendelse af eksisterende våben og lovlydige skytter, 
 • at prøveskydninger er essentielt for optag af nye medlemmer i skytteforeningerne,
 • at skydesporten har nogle styrker og potentialer, som kan gøre en positiv forskel for særlige grupper i samfundet – herunder mennesker med ADHD, soldaterveteraner, stressramte, sklerosepatienter og mennesker med funktionsnedsættelser.

Ligeledes gjorde vi opmærksom på, at den nedsættelse af kalibergrænsen ved prøveskydninger, som indgik i et tidligere udkast til en bandepakke, vil få store negative konsekvenser for muligheden for nye medlemmer i vores historiske discipliner inden for sortkrudtskydning - hvis ikke disse undtages.

Læs mere

En grønnere skydesport

12-07-2023

Nu er den første version af vores ’grønne' guide tilgængelig på hjemmesiden.
Guiden indeholder information om alt fra affald og indkøb, til kuglefang og støj.

Vi håber at guiden kan være startskuddet til at komme i gang med at forankre bæredygtige tiltag i
jeres forening. Nogle er allerede i gang og kan finde inspiration i guiden, til at gå mere i dybden eller
favne bæredygtigheden bredere.

Se guiden her...
 

Vil I være med?

Vi vil rigtig gerne høre fra nogle foreninger, som ønsker at gå forrest med den grønne omstilling, som på
sigt kan være inspiration for andre. Vi vil derfor opfordre jer til at sende en mail til Sarah Arnfeldt -
sar@skytteunion.dk, hvis I er interesserede i, at komme med i en arbejdsgruppe med fokus på
bæredygtighed i jeres forening.

Sarah er nyansat projektmedarbejder i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) finanseret af
øremærkede midler fra DIF frem til 31.12.2023. Hun kommer primært til at arbejde med unionens
strategispor om en grønnere skydesport samt udviklingen af den nye disciplin ShootAthlon.

Læs mere

Ny våbenpakke på vej

25-06-2023

Regeringen fremlægger nu ti initiativer, der skal sikre en bedre kontrol med våben i private hænder i Danmark.

Justitsminister Peter Hummelgaard har i et interview med TV 2 her til aften løftet sløret for ti politiske initiativer i en ny våbenpakke med titlen: "Strammere greb om våben". Intentionen bag udspillet er primært at sætte ind mod, at lovlige og godkendte skydevåben falder i de forkerte hænder.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) hilser initiativerne velkommen og formand John Hansen udtaler i den forbindelse:

På linje med justitsministeren ønsker vi en høj grad af sikkerhed for vores skytter og foreninger, samt at myndighederne har mulighed for at gribe ind ved ulovlig omgang og brug af rifler, pistoler eller haglgevær. Og som vi er orienteret om strammer dette udspil især op over for brud på den eksisterende lovgivning, samtidig med at det adresserer initiativer overfor risikogrupper i samfundet, der enten allerede har brudt loven eller som er i farezonen for personfarlig omgang med vores sportsredskaber. Begge dele hilser vi velkomment.

John Hansen tilføjer:

Modsat mange andre udspil og forslag, som vi gennem tiden har set på området, lyder det til, at dette udspil bærer præg af, at der fra politisk side fokuseres på lovbryderne. Her drøftes ikke blot nye symbolpolitiske stramninger af våbenlovgivningen, der alene begrænser alle vores lovlydige skytters adgang til deres sport og foreningslivet. Eller forslag til flere administrative byrder for vores frivillige foreningsledere, uden at de gør en reel forskel for sikkerheden i virkeligheden. Hvis det er et udtryk for et varigt skift i den politisk tilgang til skytteforeningernes sportslige virke, er vi landet et meget positivt sted,

lyder det afslutningsvist fra John Hansen.               

 

Nyt sikkerhedshjul på vej

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er i øjeblikket i gang med at færdiggøre et sikkerhedshjul for skydesporten i samarbejde med DGI Skydning. Sikkerhedshjulet er et nyt værktøj til at hjælpe skytteforeninger og den enkelte skytte med en fortsat høj sikkerhed i skydesporten.

Generalsekretær Lars Green Bach ser på den baggrund et godt potentiale for et endnu stærkere samspil mellem myndighederne og skydesportsorganisationerne.  

Med det nye udspil fra ministeren glæder vi os over, at der lægges op til et styrket tværfagligt samarbejde mellem Politiets Efterretningstjeneste (PET) og sundhedsmyndighederne. Et samarbejde der blandt andet skal resultere i mere viden og tydeligere anbefalinger til vores foreninger om, hvordan de kan være med til at forbygge, at vores sportsredskaber falder i hænderne på de forkerte personer. Det arbejde glæder vi os meget til at følge og til at integrere i vores fortsatte arbejde med sikkerhedshjulet i samspil med DGI Skydning og PET.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) ser frem til at blive involveret i det videre arbejde med initiativerne, så forslagene kommer til at holde en hånd under de lovlydige foreninger og borgere samtidig med, at de vil have en reel indvirkning på sikkerheden.

Se ministerens interview med TV 2 via linket her

Læs om alle initiativerne på Justitsministeriets hjemmeside via linket her 

 

For yderligere informationer

Kontakt bestyrelsesformand John Hansen (3063 5113 / president@skytteunion.dk) eller generalsekretær Lars Green Bach (2935 2503 / lgb@skytteunion.dk)

Læs mere

Program for skydesportens DM-Uge

20-06-2023

Til DM-ugen 2023 deltager Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) med følgende discipliner: 

Steel Challenge (dame/herre)
Lørdag d. 24. juni kl. 9-16
Sted: Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J.
Der er tilmeldt 22 skytter. 32 skydninger.

Hurtig pistol 25m (dame/herre)
Lørdag d. 24. juni kl. 9-17
Sted: Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J. 
Der er tilmeldt 18 skytter.

Riffel 50m 3x20 og 60 liggende (dame/herre/damejunior/herrejunior/hold)
Træning fredag den 23. juni kl. 18-20.
Lørdag d. 24. juni og søndag d. 25. juni fra kl. 10 
– Finaler lørdag 3x20 dame kl. 16.15 og 3x20 herre kl. 17.15 
– Finaler søndag 3x20 herrejunior kl. 14.30 og 3x20 damejunior kl. 15.30 
Sted: Aalborg Skyttekreds, Furdalsvej 15, 9230 Svenstrup J. 
Der er tilmeldt 23 seniorskytter og 13 juniorskytter.

OL-trap (Teams dame/herre og Mixed teams)
Træning fredag den 23. juni kl. 13-18
Lørdag d. 24. juni kl. 9-18 og søndag d. 25. juni kl. 9-16 
– Finaler søndag kl. 13 (Teams) og kl. 15 (Mixed Teams)
Sted: Aalborg Skydebane, Gammel Hvordrupvej 141, 9400 Nørresundby 
Der er tilmeldt 5 teams og  4 mixed teams

Nordisk trap 125+75 duer (junior/dame/herre/V50/ V60/V70)
Træning fredag den 23. juni kl. 12-18.
Lørdag d. 24. juni og søndag d. 25. juni fra kl. 9 
– Finale (herre) på Honnørkajen søndag kl. 17.30
Sted: Aalborg Skydebane, Gammel Hvordrupvej, 9400 Nørresundby
Der er 41 tilmeldte skytter.

Alle er velkomne som tilskuere, så kom og kig med …

Læs mere

Ny udviklingstræner til OL-Trap

30-05-2023

I Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), er vi ganske gode til at få nye skytter ind i de olympiske flugtskydningsdiscipliner.

Desværre har vi de senere år af forskellige årsager også mistet dygtige skytter.

Den kurve vil vi gerne knække, og samtidigt forbedre mulighederne for skytter, der gerne vil udvikle sig. Det kræver dog, at vi alle trækker i nogenlunde samme retning, og at så mange som muligt forsøger at bidrage med det, vi hver især kan. Det er der heldigvis mange, der gerne vil.

Skal vi udvikle skytter, er det vigtigt, at der er noget, der binder det hele sammen. I skeet har vi f.eks. allerede flere aktive trænere, men i trap har vi ikke rigtigt nogen. Der er mange hjælpsomme skytter, der gerne vil bidrage, men en egentlig træner-rolle er nu engang svær at kombinere med selv at skyde på et højt nationalt plan. Derfor bliver træningen ikke altid helt løftet derop, hvor den skal være. Det kræver en kompetent person, der har tid og lyst til dedikeret at understøtte og coache træningen regelmæssigt.

Derfor er det mig personligt en stor glæde, at Ole Kristensen vil påtage sig denne trænerrolle. Ole har skudt på højt niveau i mange år og rejst rigtig meget for egen regning rundt i verden for at forbedre og dygtiggøre sig. Jeg er helt sikker på, at Ole er den rette til opgaven. Hvis der er noget Ole er, så er det dedikeret til OL-Trap. Den har givet ham mange glæder og som han selv udtrykte det. ”Nu vil jeg gerne give noget tilbage”.
Han har allerede luftet mange ting, han vil starte op i trænergerningen.
 
At Ole påtager sig denne rolle, vil også gavne sporten på sigt. Hans indsigt og nærvær med skytter, vil give en god sparring til mig, så vi i fællesskab kan løfte og forbedre mulighederne indenfor sporten. Hvordan, hvor, hvor mange gange det vil dreje sig om, bestemmer Ole.
 
Jeg er helt overbevist om, at der er mange, der vil benytte sig af dette tilbud.
Håber I vil tage godt imod Ole.

Med sportslig hilsen
Lars-Ole Gundestrup
 

Læs mere

Fælles henvendelse til Justitsministeren 

17-05-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med vores partnere i Dansk Våbenforum: Danmarks Jægerforbund, DGI Skydning og Dannmarks Våbenhandlerforening, påny rettet henvendelse til Justitsministeren om sagsbehandlingstiderne i Politiets Administrative Center.

Anledningen er Rigspolitiets udmelding fra PAC om, at normalsituationen fremadrettet vil op til tre måneders sagsbehandlingstid for f.eks. våbentilladelser og EU våbenpas.

Rigsrevisionen har i sin nylige rapport om Politiet sagsbehandling på våbenområdet kaldt de nuværende sagsbehandlingstider på ca. tre måneder for ”urimelige”. Det er vi enige i. Derfor er vores klare budskab til ministeren, at vi ikke kan acceptere at det ”urimelige” gøres til ”normalt”, udtaler John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

På Dansk Skytte Unions årsmøde havde vi inviteret folketingsmedlemmerne Steffen Larsen (Liberal Alliance) og Kim Valentin (Venstre) til politisk debat om våbenområdet, hvor der både blev drøftet PAC’s ressourcer og hvordan man kan gøre regler og procedurer på våbenområdet enklere og mere effektive.

Det har vi fortsat fokus på. Vi rækker derfor ud til politikere og ministeren med budskabet om at vi fra skydesporten gerne vil tage et ansvar og finde nye løsninger. Vi er en idrætsorganisation, og våben er et redskab for vores sport. Derfor vil øget administration og bureaukrati kvæle vores sport og de frivillige skytteforeninger, hvis vi ikke gør noget, afslutter John Hansen.


Læs Danmark Jægerforbunds nyhed her...

Læs mere

Bestyrelsen konstituerer Rebecca Alexis som ny suppleant 

24-04-2023

Suppleant til bestyrelsen i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Camilla Schriver har meddelt bestyrelsen, at hun af personlige årsager ønsker at trække sig fra sit hverv.

I forlængelse heraf har bestyrelsen valgt at konstituere Rebecca Alexis som ny suppleant frem til næste ordinære årsmøde, hvor valg af suppleant finder sted.
Rebecca Alexis er involveret i arbejdet i Talentcenter Vest og er blandt andet en af arrangørerne bag stævnet Denmark Open Air i Vildbjerg. Professionelt er Rebecca Lead Projekt Manager & Strategy Consultant hos Grundfos.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler:

Vi respekterer fuldt ud Camilla Schrivers ønsker om at trække sig fra sit hverv og har fuld forståelse for hendes valg. Camilla har gennem de seneste år være suppleant til bestyrelsen og blandt andet deltaget i udviklingen af vores arbejde med talentudvikling og vores olympiske set-up. Jeg vil gerne sige Camilla tak for den indsats hun har ydet, og de perspektiver hun har bidraget med i arbejdet med at udvikle vores sport. 

 

I lyset af, at Camilla træder ud, er jeg rigtig glad for, at Rebecca Alexis har vist interesse for bestyrelsens arbejde og har været indstillet på at indtræde på den vakante plads som suppleant. Jeg og resten af bestyrelsen ser meget frem til samarbejdet med Rebecca, og til at vi kan får hendes erfaringer og kompetencer inddraget i bestyrelsens videre arbejde.
    

lyder det afslutningsvist fra John Hansen.

Læs mere

Nye ansigter på kontoret

05-04-2023

Hans Berggreen og Mikkel Damholt Hansen ansættes på deltid i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), mens Udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen har orlov.

I forbindelse med at Udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen tager på et års orlov, deltidsansættes Hans Berggreen den 1. maj og Mikkel Damholt den 1. August. Hans og Mikkel vil overtage en del af Jarls ansvarsområder i ”Sportslig Strategi 2023-2028” samt ”Spor 2” i DIF-samarbejdet, hvor de i tæt samarbejde med talent- og udviklingscentrene skal arbejde videre med rammerne for talentudviklingsmiljøerne i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). De resterende arbejdsopgaver i Jarls portefølje, vil overtages af udviklingskonsulent Simon Lui Fridal Hansen og projektmedarbejder Fritz Ganzhorn. 

”Jeg ser Hans’ store erfaring indenfor flugtskydning samt som træner på Udviklingscenter København og Mikkels tidligere elitekarriere indenfor riffelskydning, som yderst essentielle i det fremtidige samarbejde med foreninger og komiteer, for at kunne fortsætte driften og videreudviklingen af de initiativer vi har fået igangsat”, udtaler udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen.

Mikkel udtaler: "Jeg ser frem til at starte mit arbejde ved Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Min erfaring som tidligere udøver i elitegruppen, har givet mig et sundt indblik i atleternes hverdag, samt hvad der er nødvendigt for at udvikle sig. Jeg ønsker at være med til at fremme arbejdet i Dansk Skytte Unionen, i særdeleshed, når det gælder de talentfulde skytters udvikling og trivsel.”

Hans supplere: ”Jeg glæder mig så meget til at komme ind i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og fortsætte det gode samarbejdet der er med skytterne, trænerne og klubfolkene bag. Det bliver rigtigt spændende og godt.”

 

 
Hans Berggreen   Mikkel Damsholt


Den 1. maj drager Jarl og hans familie på en etårig Europa rundrejse, hvorefter Jarl vender tilbage til sit arbejde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) den 1. maj 2024.

Læs mere

Forlænget frist ikke forlænget efter 31. marts

31-03-2023

Grundet Politiets (PAC) problemer med IT-systemer og lange sagsbehandlingstider, har Politiet i medfør af våbenbekendtgørelsens §50, stk.5 forlænget den periode, som bl.a. et skydevåben lovligt kan besiddes (men ej benyttes) efter våbentilladelsens udløb, indtil den 31. marts 2023. 

Den frist udløber i dag. 

Både Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) og DGI Skydning har i god tid rejst problemstillingen overfor Politiet, PAC og Justitsministeriet og foreslået en forlængelse af fristen. Vi har tilsammen 7-800 fornyelsessager i SKV-systemet, som afventer sagsbehandling hos PAC.

Vi kan ikke, uden at gennemgå de enkelte sager, se hvor mange våben der måske er udløbet eller vil udløbe under PACs sagsbehandling. 

Politiet og Justitsministeriet ser ikke behov for at forlænge ovennævnte frist. De mener ikke der vil opstå problemer med udløb.

Det vil vi fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) tage ad notam.  Vores anbefaling er derfor, at hver enkelt skytteforening og sportsskytte fortsat holder et vågent øje med om ens våben er nået at blive fornyet i tide. Sker det ikke, er det vores anbefaling man afventer Politiet og beholder våbnet - men uden at benytte det - indtil meddelelse om fornyelsen er modtaget.

Læs mere

Engageret politisk debat ved årsmødet

30-03-2023

Ved årsmøde i Danske Skytte Union (Skydesport Danmark) den 25. marts inviterede vi til politisk debat under temaet: Foreningerne klemt mellem frivillighed og bandepakker.

I debatten deltog folketingsmedlem og formand for Folketingets Retsudvalg Steffen Larsen, retsordfører for Liberal Alliance samt folketingsmedlem og medlem af Kulturudvalget, EU-ordfører for Venstre, tidligere borgmester Kim Valentin.

Dagens debat fordelte sig på to underemner: Skydesporten i det moderne samfund samt Våbenadministration og -tilladelser.

I salen var 50 skytteforeninger repræsenteret og der var stor spørgelyst.

Begge politikere viste stor interesse, forståelse og opbakning til skydeporten i det moderne samfund. I forbindelse med det aktuelle problem hvor dispensationen for ikke fornyet våben udløber 31. marts og den lange behandlingstid hos PAC, meldte begge politikere også at de vil tage problematikken op med henholdsvis minister og udvalg.

Baggrund for den politiske debat var en kronik bragt i netmediet Altinget den 10. november 2022.

Læs eller genlæs kronikken herunder:

Skyd symbolpolitikken ned – skytteforeningerne er en del af løsningen

Åbent brev til det nyvalgte Folketing af Jakob Vels, formand, Skyttelauget Kongens Lyngby, Mads Peter Bach, formand, Aalborg Skyttekreds, Mikael M. Hannibalsen, formand, Sejs-Svejbæk Sortkrudtsskytter, Rene Fomsgaard, formand, Horsens Flugtskytte Klub og Lars Green Bach, generalsekretær, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) 
 
Valget til Folketinget, som blev afgjort tirsdag den 1. november, stod i krisernes tegn. Hvad enten det handler om inflation, energi, klima, trivsel eller sikkerhedskriser, så fylder det i overskrifterne. Helt naturligt – for det er vigtige kriser at løse for vores land og samfund. 

Men zoomer vi ind på vores skytteforeninger, ser vi imidlertid også en række udfordringer, som vi bør have for øje. Ellers risikerer vi at sætte noget meget værdifuldt over styr.  

Det frivillige engagement har en høj menneskelig værdi. Der er en glæde ved at gøre noget for andre og være med til at gøre en forskel i foreningsfællesskabet. Det skaber både trivsel og giver energi. Foreningslivet er samtidig en hjørnesten i vores demokrati og borgernes demokratiske dannelse. Endelig giver civilsamfundet et stort økonomisk bidrag til værdiskabelsen i landet på helt op mod 315 milliarder kroner. 

Skytteforeningerne har siden 1860’erne været en integreret del af vores foreningsliv med fællesskab, færdigheder og folkeoplysning i centrum. Vi kan meget af det, som i dag er de vestlige demokratiers udfordring – troen på fællesskabet og værnet om de individuelle frihedsrettigheder.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har fx iværksat et projekt på baggrund af forskning, der viser at børn og unge med ADHD får noget godt ud af at gå til skydning. Ro og fokusering hjælper dem ikke kun i sporten, men også i skolen og videre ud i livet. Et projekt sammen med TrygFonden og ADHD-foreningen.

I den hidtidige valgkamp savner vi, at der rettes fokus på netop alt det vores frivillige foreningsliv løfter. Det står nemlig skidt til på en række områder, og rækken af benspænd bør et nyt Folketing have en ambition om at løse.  

En ny bandepakke blev præsenteret lige inden valget blev udskrevet. Vi bakker helt overordnet op om regeringens kamp mod bandekriminaliteten. Men det er ikke i orden med nye forslag om yderligere stramninger i skytteforeningernes adgang til at optage nye medlemmer, når det i forvejen tager politiet over 200 dage at godkende et nyt medlem. Det ødelægger tilgangen af børn, unge og voksne til vores del af foreningslivet – og det er jo bare ikke alle, som kan eller vil gå til fodbold, gymnastik eller svømning.

Når vi spørger ind til grundlaget for stramningerne, er svaret, at det er Rigspolitiets ”fornemmelse”, at skytteforeningerne bliver infiltreret og udnyttet. Det er ikke virkeligheden ude i foreningerne. Vores oplevelse er tværtimod, at skytteforeninger netop er en del af løsningen, da de i høj grad formår at spotte mistænkelige personer. 

Kriminelle er i alle dele af samfundet, men skytteforeningerne er langt fra overrepræsenteret i statistikkerne. Derfor må yderligere stramninger være funderet i tal og fakta. Den minimale risiko for misbrug af skydesporten af enkelte gale mennesker må altid må vejes på en vægt, hvor det skytteforeningerne bidrager med til samfundet, ligger i den anden vægtskål.

Vores foreningsliv udfordres samtidig af, at nogle af vores sportslige discipliner savner ligestilling, så fællesskabet kan udvikle sig og skytter kan repræsentere Danmark i alle internationalt anerkendte konkurrencer. I disse år vokser dynamisk sportsskydning – en disciplin hvor man bevæger sig og gennemfører en skydebane på tid. Sporten udøves på højt internationalt niveau med verdensmesterskaber, men Danmark er modsat lande vi normalt sammenligner os med afskåret fra at deltage fuldt ud, da halvautomatiske rifler til sportsskydning er blevet afvist af Justitsministeren. Og det til trods for, at der allerede er givet tilladelse til private halvautomatiske våben uden for skydesporten. Den manglende ligestilling bekymrer os, for den stempler os og vores sport som farlig, til trods for alt det gode vi bidrager med - som skytter, frivillige foreninger og en bredt favnende sportsgren med en lang og stolt tradition i Danmark.  

Tung administration er vores altoverskyggende problem. Det tager, som nævnt, over 200 dage at få godkendt en ny skytte til at anvende et våben i en skytteforening. Så når vi byder nye medlemmer velkommen til vores foreninger, kan de få enkelte prøveskydninger og så ellers vente over et halvt år på behandling i Politiets Administrative Center for våbentilladelser. Imens kan den nye sportsudøver ikke være en del af aktiviteterne og fællesskabet i klubben.

Et er den urimelige ventetid. Noget andet er, at der også er lagt en stor administrativ opgave og ansvar ud i skydesportens organisationer, hvor der bruges over seks årsværk – finansieret af sporten og skytterne selv, til at understøtte politiet. Dertil har foreningernes formænd opgaven og ansvaret med registrering og administration, som vi ikke tør gøre op i timer. Det handler om mere end nye medlemmer. Hvis skytten skifter våben eller en forening skifter formand skal de igen godkendes. Alt dette kræver udfyldelse af de samme blanketter igen og igen – og gør det svært, at få nye folk til bestyrelser og det frivillige arbejde. Det kan gøres bedre. 

Vi er ikke imod kontrol af skydevåben. Tværtimod. Vi er en del af løsningen, når vores foreningsformænd løbende vurderer nye og eksisterende medlemmer. I værnet om vores sport, passionen og samværet er vores fokus skarpt rettet på at forhindre misbrug af vores sport, men Justitsministeren og Folketinget må samtidig sørge for at få sagsbehandlingstiden ned. Derudover vil vi gerne af med at skulle godkende vores egne medlemmer. Vores skytteforeninger ønsker i bund og grund mere tillid til det frivillige foreningsliv, i stedet for mere kontrol og administration. 

Skydesportens kommercielle indtægter er ikkeeksisterende. Alligevel har vi ambitiøse skytter, der arbejder utroligt hårdt for at realisere internationalt medaljepotentiale i flere discipliner. Skydesporten har siden 1896 repræsenteret Danmark med hele 80 olympiske atleter, og vi mærker helt tydeligt respekten og anerkendelsen af vores sport, når vi vender hjem fra udlandet med medaljer. Men økonomien i dansk eliteidræt er begrænset og regeringens finanslovsforslag indeholder samtidig besparelser på området. Det presser medaljepotentialet. Skytter må droppe ud af sporten, da de ikke kan finansiere tilværelsen som eliteatlet. Som forbund mangler vi finansiering af trænere med de bedste kompetencer til at udvikle eliteskytter på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team Danmarks ekspertiser vil blive reduceret, så færre atleter kan drage nytte heraf i deres udvikling.      

Internationale analyser viser, at dansk skydesport har præsteret på trods i de seneste år. Problemet er, at når man præsterer på trods, så er det på lånt tid. Det slider på atleterne og dem der er tættest på dem i hverdagen, når de skal bruge en masse kræfter på at strikke en hverdag og indkomst sammen. I stedet bør den politiske velvilje, som den Jesper Hansen oplevede ved sin hjemkomst med medaljen fra OL i Tokyo, omsættes til konkrete initiativer der understøtter, at guldet rent faktisk vindes i hverdagen.    

Vi repræsenterer hver især nogle af dansk skydesports mange stærke foreningsfællesskaber, og sammen med mange andre frivillige inden for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er vi med i et fællesskab af titusindvis af danske skytter i 360 foreninger.

For uanset om det handler om frivillighed, våbensikkerhed, guld til Danmark eller ADHD er vi parate til at yde vores bidrag. Til glæde for det enkelte menneske og det danske samfund. Vi håber, at et nyt Folketing vil skyde symbolpolitikken ned og løse benspænd for foreningslivet i et konstruktivt samspil med os. 

Læs mere

Fortsat lang behandlingstid hos PAC

28-03-2023

PAC har varslet, at den lange ekspeditionstid fortsætter, selvom it-systemet fungerer.

Efter afholdelse af møde med Politiets Administrative Center (PAC), er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) blevet bekendt med, at den forventede ekspeditionstid i fremtiden fra PAC´s side bliver 3-4 måneder. Derfor opfordrer vi vores foreninger til at søge fornyelse, straks fornyelsen popper op under fanen ”Fornyelser” – og det sker 6 måneder før udløb.

Samtidig har PAC meddelt, at den midlertidige tilladelse til opbevaring af et våben, hvortil der er søgt fornyelse, udløber pr. 31. marts 2023, og ikke forlænges. Til gengæld har PAC lovet, at de vil forsøge at lave alle de SKV-ansøgninger med anmodning om fornyelse, de har modtaget hurtigst mulig – derfor bliver der p.t. plukket i SKV-ansøgningerne. Men det betyder også, at de skytter, der ikke når at få deres våbenpåtegning fornyet inden udløbsdatoen, er i ulovlig våbenbesiddelse. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og vi følger udviklingen nøje. Vi er i dialog med Justitsministeriet (JM), Rigspolitiet og PAC om forholdet, og JM har lovet at følge udviklingen. Vi har opfordret til, at den midlertidige ordning, der udløb 31. marts 2023, bliver forlænget, men det ønske er foreløbig ikke imødekommet. Vi har også påpeget over for JM, at en vedvarende lang ekspeditionstid på 3-4 måneder hos PAC ikke er tilfredsstillende, og ministeriet har lovet at se på dette forhold.

SKV-portalen skal tilrettes til den nye virkelighed - det nye i SKV-portalen bliver, at en fornyelse kommer på forsiden af SKV-portalen under ”Kritiske fornyelser” når der er 4 måneder eller derunder til udløb – og så haster det virkelig med at få uploadet en sag. Når en sag er uploadet og betalt, førstebehandler SKV ansøgningen og sender den til PAC. Når den kommer retur fra PAC, laves anden sagsbehandling, inden det færdige resultat kan afleveres til Post Nord og sendes til formanden. 

Lars Kirkegaard, afdelingschef for Politiets Administrative Center, udtaler:

Politiets våbenregister er i god drift og understøtter sagsbehandlingen af alle sagsarter. Det primære formål med det nye våbenregister var at implementere krav til kvalitetsløft i forhold til at sikre højere sporbarhed, overblik og datakvalitet omkring alle våben i Danmark. Med andre ord sikrer det nye våbensystem en højere grad af tryghed og sikkerhed i samfundet. Som nævnt på mødet stiller kvalitetsløftet større krav til registreringsarbejdet - både hos ansøger og i Politiets Administrative Center, og det er dermed et fælles ansvar, at de nye krav efterleves. De nye krav til registrering af våbendele øger selvsagt den konkrete sagsbehandlingstid og dermed ressourcetrækket i forhold til registreringsarbejdet. Det betyder samtidig, at tidligere praksis for sagsbehandlingstider ikke kan honoreres. Vi arbejder løbende med at optimere sagsbehandlingen. 

På nuværende tidspunkt anbefales det, at der ansøges mindst 3-4 måneder før tilladelsen skal bruges. Der henvises i den forbindelse til driftsstaus for våben, hvor man kan se, hvornår de ansøgninger vi aktuelt behandler, er modtaget”.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) håber på jeres forståelse, og at vi alle hjælper hinanden, så vores skytter ikke kommer i ulovlig våbenbesiddelse.  

Læs mere

Møde i Justitsministeriet

28-03-2023

Torsdag den 23. marts deltog formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach i et møde i Justitsministeriet sammen med Danmarks Jægerforbund, DGI Skydning og Våbenhandlerbranchen.

På dagsorden var blandt andet:

 • Behandlingstiden i Politiets Administrative Center (PAC)
 • Procedure for behandling af sager på våbenlisten
 • Dialog om den fremtidige organisering af våbendialogforum

 

Behandlingstiden hos PAC

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler:

Det mest hastende lige nu er, at dispensationen for våben som ikke er fornyet udløber den 31. marts. Justitsministeriet har lovet, at vi får besked inden påske om dispensationen bliver forlænget, hvilket vi meget håber, da der ellers er skytter som ufrivillig har ulovlig våbenbesiddelse.

Der er stor utilfredshed med behandlingstiderne i PAC. Justitsministeriet kontakter derfor PAC for at få en afklaring på den forventede fremtidige sagsbehandlingstid for en våbensag hos PAC.

John Hansen fortsætter:

De ekstra ressourcer hos PAC til behandling af blandt andet SKV-sager ophører 1. juli, og det gør os nervøse. Vi forventer, at Justitsministeriet vender tilbage inden sommerferien angående behandlingstiderne i PAC. Vi håber meget, at den behandlingstid som vi fik oplyst på mødet med PAC den 16. marts ikke bliver den aktuelle fremtidige behandlingstid.  For hvis det bliver aktuelt, kommer vi til at miste medlemmer i dansk skydesport. Folk vil ikke vente så længe på et sportsredskab.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bragte på banen, at der må være en mulighed for våben, der allerede er registreret i SKV, kan få en nemmere og mindre tidskrævende behandlingstid ved fornyelse. Det håber vi meget, at Justitsministeriet og PAC vil kigge på.

 

Våbenlisten

Våbenlisten indeholder mere end 25 våbensager fra organisationerne til afklaring hos Justitsministeriet, Rigspolitiet eller andre myndigheder. Blandt de sager som Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har indstillet til afklaring er blandt andet et ønske om ændring af mindstemål for pistoler, samt spørgsmålet om dobbeltregistrering af våben til både sortkrudt og røgsvagt krudt. Standardisering af indstillingerne og procedurerne for behandling heraf blev kort vendt på mødet i forummet.      

 

Våbendialogforummet i fremtiden

Endelig var der på mødet en dialog om den fremtidige organisering af dialogen mellem våbeninteressenterne og myndighederne. Generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach fortæller:

Våbendialogforum har gennem tiden været henført til en noget omskiftelig tilværelse, afhængig af bevågenheden hos den til enhver tid siddende Justitsminister. Under de seneste to ministre er der imidlertid kommet en begyndende fornyet fremdrift og struktur i dialogforummet, som alle organisationerne udtrykte et stærkt ønske om skal fortsætte. Og vi og de øvrige organisationer benyttede lejligheden til at give vores indspil til, hvad den fremtidige organisering bør tage højde for.   

Justitsministeriet vender tilbage på et senere tidspunkt med deres bud på den fremtidige organisering af dialogen mellem myndighederne og våbeninteressenterne.

 

For yderligere informationer

Kontakt bestyrelsesformand John Hansen (3063 5113 / president@skytteunion.dk) eller generalsekretær Lars Green Bach (2935 2503 / lgb@skytteunion.dk)

 

Læs mere

Æresbevisninger 2022

25-03-2023

Lørdag den 25. marts var der overrækkelse af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s traditionsrige æresbevisninger.

De tildeles personer, der har gjort særlig indsats for skydesporten og/eller opnåede bemærkelsesværdige internationale sportslige resultater i 2022.

 

Erik Sætter-Lassens Vandrekæde 2022: Rikke Mæng Ibsen, Trehøje og Ørre Skytteforening

Erik Sætter-Lassens Vandrekæde tildeles i år en atlet, som har haft en fantastisk sæson. Hun startede med en finaleplads på EM 10 m i Hamar, fortsatte med guld i riffel 50 m 3x20 på World cup i Baku, EM guld i Wroclaw i riffel 50 m 3x20 skud, og dermed også den første nationsplads til OL i Paris 2024. 
Hun sluttede af året med en fin bronzemedalje på President Cup (World Cup finalen). 

Ved World cuppen i Baku gjorde hun også en utrolig indsats for holdet, selvom hun fik et blodsukker fald og kollapsede mellem den indledende runde og semifinalen. Med hjælp fra holdkammerater og ledelse kunne hun lige stå på benene, da prøveskydningen til semifinalen startede. Hun tog fat i de sidste kræfter og lavede en fantastisk præstation, som hjalp holdet til at kvalificere sig til guldmatchen, hvor de dagen efter vandt sølv. Dette viser hvilken kapacitet hun er både som skytte og holdkammerat. Hun er klar til at gå meget langt for holdet. 

 

Erik Sætter-Lassens Lederpokal 2022: Mikael Green, Tingsted Skytteforening

Lolland-Falster Skytteforbund indstiller denne person til at modtage Erik Sætter-Lassens Lederpokal.
Han har været mangeårigt medlem af Tingsted Skytteforening.

Det hele startede med en idé om at Danmark igen skulle have et luftstævne i internationalt snit.
Efter at havde gået med tanken et par år og fået bestyrelsen med på ideen, blev der inviteret til det første LF-Open i januar 2010. Det skulle vise sig at være den koldeste weekend i årtier. LF-Open løb af stablen i en kold lagerhal, lidt uden for Nykøbing F.
Næste LF-Open blev derfor rykket til Tingsted Skytteforenings hjemby, Eskilstrup.
Det er et stort arbejde at arrangere et så stort stævne, og der er brug for mange frivillige for at det kan gennemføres. 

Efter sit 13. LF-Open har han meddelt at det var det sidste – indtil videre.
De frivillige har gennem de 13 år været de samme, og de bliver ikke yngre med tiden, derfor har han med opbakning fra bestyrelsen besluttet at slutte her, efter 13 vellykkede LF-Open stævner.

Men måske er det sidste kapitel for LF-Open ikke skrevet, måske der kommer en ny idé fra ham, bestyrelsen eller de frivillige, om hvordan der findes nye kræfter og det alligevel kan gennemføres.

Udover at være den største drivkraft af LF-Open siden 2010, har den nominerede også være medvirkende til at foreningen, først har fået renoveret og siden udvidet deres 10 og 15m. baner. Den sidste gang maling på de nye 10 og 15m. baner var dårligt nok tør, før han havde udtænkt planer for etablering af ny 50m. bane med tilhørende 25m. pistolbane, som stod færdig i maj 2014.
At der skulle gå mere end 10 år fra de første ansøgninger til det færdige byggeri, havde ingen troet kunne være muligt. Kun ved vedholdende arbejde fra bestyrelsen og i særhed den nominerede blev bygning af de nye 25 og 50 m. baner gennemført.


 

Poul Glesner's Fortjenstpokal 2022: Tim Andersen

Bestyrelsen har efter indstilling i år valgt at tildele Poul Glesner's Fortjenstpokal til en person, som i en lang årrække har arbejdet ihærdigt og utrætteligt for skydesporten i Danmark.

Især med særlig fokus på at udbrede discipliner, som i starten kun blev dyrket af et fåtal, men i dag med succes dyrkes af mange udøvere. En disciplin hvor danske skytter nu opnår internationale resultater på øverste hylde.
Selv om det i årenes løb ikke altid har været let, og der ikke altid har været enighed om muligheder og retning, har hans store arbejde bidraget væsentligt til disciplinernes udbredelse og fremgang.

Det er blevet til godt 30 års arbejde – og der kommer ganske givet flere år til.
Denne nominerede får sin pris for sin store indsats for at udbrede IPSC i dansk sportsskydning.


Kvindepokalen 2022: Sissal Skaale, Copenhagen Practical Shooters

I november 2022 fik vi for første gang nogensinde i Danmark en podieplads ved det 19 IPSC Handgun World Shoot 2022 i Thailand i klassen ”Standard Lady”. 

Podiepladsen blev opnået af en superdygtig, nuværende Europamester i samme klasse og ung dansk kvinde, der ved dette 19 WM lykkes at hjemtage en fornem 3 plads, trods lidt trælse ammunitionsproblemer. Hele mesterskabet blev fulgt med stor spænding her hjemmefra og på vegne af alle i bestyrelsen og vores udvalg, ønsker vi dig et kæmpe tillykke med din flotte 3. plads.

Denne nominerede er verdens nr. 3 i IPSC Standard Lady 2022.
Vi er enormt stolte af dig. Godt skudt!


Juniorpokalen 2022: Jens-Ulrik Ladekjær-Mikkelsen, BPI

Efter at have været tilknyttet både Juniorlandsholdet og Mesterskabsgruppen har denne nominerede i 2022 fået sit internationale gennembrud.

Først på 50m, hvor han til Junior World Cup i Suhl kvalificerede sig til finalen på 3x20 med 582 point i kvalifikationen, hvilket var ny dansk herrejuniorrekord. Efter en spændende skydning sluttede han som nummer 7 i sin første internationale finale. I 2022 har han været også udtaget til både NM og EM for juniorer. Til Nordisk Mesterskab blev det til en 5. plads individuelt på 50m 60 skud liggende og en 4. plads efter bronzematchen i holdkonkurrencen 3x20 mix samt finalepladser på både 10m luft og 50m 3x20. Til EM blev det til en top-10-placering på 50m 60 skud liggende.

På 300m har den nominerede gennem de seneste år været med til at skyde danske holdmedaljer hjem til Lapua Europa Cup både på 3x40/3x20 og på 60 skud liggende, og i 2022 fortsatte han sin udvikling ved som junior at tangere den danske senior rekord på 60 skud liggende med 600 point, han var bedste danske liggende herreskytte ved den danske Lapua European Cup i Skibby.

Som et resultat heraf kvalificerede den nominerede sig til at skyde både EM og VM på 300m som senior til trods for, at han stadig kun var juniorskytte. Til EM i juli måned i sit første internationale mesterskab som senior imponerede han meget ved at blive nummer 4 på 60 skud liggende med 592 point – kun marginaler fra podiet. Og igen til VM i Cairo øgede han sit niveau til 597 point, som rakte til en 4. plads – igen kun marginaler fra podiet.

Afslutningsvis vil vi nævne, at den nominerede er dedikeret til sin træning, engageret og har en stor vilje til at lykkes med sin skydning. Udover at have vist et stigende niveau gennem en årrække er han samtidig både på og udenfor banen en rigtig god holdkammerat, der altid gerne hjælper til.

Af de grunde mener Talentudviklingscenter Nord, at Jens Ulrik er en værdig vinder af Juniorpokalen.            

         

Ungdomspokalen 2022: Siv Hegelund

Den nominerede indstilles på grund af sin målrettede træning og de resultater, som hun har opnået.  
Allerede i en tidlig alder har hun opnået mange flotte resultater, samt vundet medaljer til Danmark, ved internationale konkurrence. 

I 2022 har hun vundet det store ESC AIR CUP for damer, som afholdes af det europæisk skytte forbund. Der skød hun imod 80 skytter fra hele Europa. Hun er en af de yngste skytter for 14-årige, som har deltaget. 

Den nominerede er også indehaver af alle individuelle ungdoms rekorder på 10m luft fritstående i U13, U15, U17 samt damejunior. Hvor hun skød 630,9 point til et lokal stævne i Ølstykke.   

Siv er et stort talent for fremtiden, og vi håber at den her anerkendelse vil være med til, at hun forsætter med det hårde arbejde, og sin udvikling. 


Veteran Pokalen 2022: Jan Dovolil, Viborg Skytte Forening

Bestyrelsen har efter indstilling i år valgt at tildele Veteranpokalen til en pistolskytte, som i sagens natur er en ”veteran”.

Den nominerede har i mange år, også før 2022, været en af de mest vindende skytter i veteranklasserne. Også i dine ”ungdomsår” lå han ganske godt til på ranglisterne.

I 2022 har han ”ryddet bordet” – og vundet alle Danske og Nordiske mesterskaber i de discipliner, som han har stillet op i.

 

Kender du én, der bør modtage en af vores æresbevisninger ?

Så kan du læse mere om æresbevisninger i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) her

Æresbevisninger for 2023 overrækkes næste gang på Skydesportens Dag i 2024, som afvikles lørdag den 13. april. 

Læs mere

Ombudsmanden kritiserer idriftsættelse af nyt våbenregister

07-03-2023

Politiets nye våbenregister blev ikke færdigt inden for den tid, som EU-reglerne krævede. Endvidere satte myndighederne systemet i drift uden at sikre sig, at det var klart.

Det gik ud over borgere og virksomheder, der har måttet vente urimeligt længe på at få behandlet deres sager.
Ombudsmanden kritiserer nu disse forhold i en udtalelse om etableringen af det nye våbenregister. 

Læs hele nyheden fra Ombudsmanden her...

Læs mere

Politisk debat ved årsmødet

07-03-2023

Ved årsmødet i Danske Skytte Union (Skydesport Danmark) den 25. marts inviterer vi til politisk debat.

Blandt andet om hvordan bandepakker og andre stramninger på våbenlovgivningen på retsområdet rammer vores sport og det frivillige foreningsliv i skydesporten

I debatten deltager folketingsmedlem og formand for folketingets Retsudvalg Steffen Larsen, retsordfører for Liberal Alliance samt folketingsmedlem og medlem af Kulturudvalget, EU-ordfører for Venstre, tidligere borgmester Kim Valentin. 

Vi får forhåbentlig spændende debat om alt fra politiets sagsbehandlingstider over nye skydediscipliner og våbentyper - fx inden for dynamiske sportsskydning - til de miljømæssige stramninger på bly og støj, som er en udfordring for vores riffel- og flugtskydningsbaner. Samt om vilkårene for det frivillige idrætsliv anno 2023 i det hele taget. 

En politiske debat går ofte begge veje. Så, vi kan sikkert også få nogle gode råd fra politikerne til hvordan både vi som skydesportens hovedorganisation og den enkelt skytteforening kan bidrage til en bevarelse og udvikling af skydesporten. Til gavn for både os selv og det samfund vi er en del af.

Kom og vær med på årsmødet. Sidste tilmeldingsfrist er den 11 marts 2023 kl. 14.00.

Læs mere

I praktik hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

23-02-2023

Tobias Sandager har i januar/februar været i praktik hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), hvor han blandt andet har arbejdet med spørgeskemaundersøgelse til talent- og udviklingscentre, fondsansøgning og udtagelseskriterier. 

Tobias har bl.a. mange opgaver stået for at udforme, analysere og evaluere spørgeskemaundersøgelsen som alle vores talent og udviklingscentre netop har gennemført. Et produkt som kommer til at skabe fundament for de fremtidige partnerskabsaftaler med centrene. Tusind tak til Tobias for hans nuancerede blik og gå-på-mod, udtaler Udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen. 

Tobias fortæller om praktikperioden:

Efter 5 ugers praktikforløb i Dansk Skytte Union er jeg kommet i job andetsteds i DIF og Idrættens Hus. Dette job ville jeg aldrig havde fået, hvis ikke for de kompetencer og egenskaber jeg fik lov til at anvende, lære og blive gjort opmærksom på jeg besad, gennem mit arbejde med i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Jeg er glad og stolt over jeg har fået lov til at give mit lille bidrag til den sportslige psykologiske tryghed hos de danske skytter, og håber at det positive arbejde og den positive udvikling fortsætter.

Jeg er glad for jeg har kunne bidrage med at få tyndet ud i nogle af opgaverne for udviklingskonsulenterne så deres fokus har kunne være på at udvikle skydesporten, hvis næsten utallige nuancer jeg gennem mit arbejde har fået øjnene op for, og som jeg i fremtiden vil være mere opmærksom på end tidligere.

Jeg er yderst taknemmelig for at have haft muligheden for at få en indsigt og hverdag i et ”voksen” job, efter mange år på skolebænken, og de erfaringer og den lærring jeg har fået, vil komme med mig videre i fremtiden.
 

Læs mere

Farvel til et æresmedlem

10-02-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) mistede tirsdag en af de gode gamle kæmper.
Æresmedlem Bendt Rasmussen afgik ved døden 91 år gammel.

Bendt har været skydeudvalgsformand i Dansk Skytte Union, formand for Skydeidrættens Venner samt formand i Dansk Flugtskydnings Forbund.
Ære være hans minde.
 

Læs mere

Møde med ny justitsminister

02-02-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s formand John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach mødtes i dag med den nytiltrådte justitsminister Peter Hummelgaard i Justitsministeriet.

På dagsorden var blandt andet drøftelser af samarbejdet med Justitsministeriet og Rigspolitiet/Politiets Administrative Center (PAC), status for fremdriften i de verserende sager på våbenlisten, samt planer for det kommende lovarbejde på våbenområdet. Herunder ministerens forventninger til en ny bandepakke.

Formand John Hansen udtaler efter mødet:

Jeg oplever, at den nye justitsminister både er lydhør og interesseret i vores erfaringer med de lovgivningsmæssige forhold og problemstillinger, der er for skydesporten i Danmark. Samtidig tilkendegiver han positivt, at han ser frem til at videreføre den dialog, der blev indledt af hans forgænger på posten. Med intentionen om, at nye tiltag kan fungere i praksis i skytteforeningernes hverdag.   

På mødet blev sagsbehandlingstiden hos PAC endnu en gang vendt. Det nye regelsæt på området er mere kompliceret end tidligere og giver derved et mere kompliceret system til sagsbehandlingen. PAC arbejder fortsat på afviklingen af sagspukkelen og på at sikre tilstrækkeligt med kendskab til systemet hos medarbejderne, så der kan komme mere stabilitet på området, nu hvor systemet er gået i drift.

John Hansen fortæller:

På mødet fik vi atter lejlighed til at fortælle ministeren og ministeriet om vores syn på de problemstillinger, vi gennem snart lang tid har oplevet med våbenregistreringen. Samtidig benyttede vi muligheden for at fremhæve vores ansøgning om, at blive fritaget fra EU-direktivets magasinkapacitetsbegrænsning på 20 skud for pistolmagasiner og 10 skud for riffelmagasiner. Det vil betyde meget for vores IPSC-skytter, og deres forhold vil kunne nærme sig lande, vi normalt sammenligner os med.     

Torsdag den 16. marts 2023 er der planlagt nyt møde i Holstebro med Politiets Administrative Center om status på våbenregistreringen.
 

Læs mere

Vi er med i DM-ugen

26-01-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bliver en del af DM-ugen 2023.

Der er lagt op til en sportsoplevelse uden lige, når der skal dystes om flere end 200 danmarksmesterskaber i over 35 sportsgrene i Aalborg den 22.-25. juni 2023.

DM-ugen havde sin debut i Aalborg i 2022, og det blev en kæmpe succes, der er kommet for at blive. Hundredetusinde tilskuere fulgte med i Aalborg, da godt 2.500 atleter kæmpede om DM-guldet i hver deres sportsgren.

I 2023 vender DM-ugen retur med ni nye sportsgrene, og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bliver nu en del af det succesrige ”mini-OL”, når der afholdes DM i pistol, riffel, flugt skydning og Dynamisk Sportsskydning i Aalborg.

Bag eventet står DIF - i tæt samarbejde med de mange specialforbund, lokale klubber og værtsbyen Aalborg, der også dannede rammen om DM-ugen 2022.

Skydesporten har følgende DM'er med:

 • Dynamisk Sportsskydning:
  - Steel Challenge (dame/herre)
 •  Pistol:
  - 25m individuel
  - Team
 • Riffel:
  - 50 meter 60 skud liggende damejunior/herrejunior/dame/herre
  - 50 meter 3 x 20 skud damejunior/herrejunior/dame/herre
 • Flugt:
  - OL-trap team (dame/herre)
  - OL-trap mixed team
  - Nordisk trap individuel (damejunior/herrejunior/dame/herre)
  - Skeet Team (dame/herre)
  - Skeet Mixed Team


Læs mere om DM-ugen...

Læs mere

Jane Mønster genvalgt til ISSF Riffelkomite

25-01-2023

ISSF's forretningsudvalg har holdt deres første møde i 2023, hvor de har valgt alle medlemmer til ISSF komiteerne.

Vores danske dommer Jane Mønster blev genvalgt til ISSF riffelkomiteen, samt udpeget som en af de fire dommere ved det kommende OL i Paris i 2024.

Jeg er utrolig glad for at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) fik genvalgt Jane Mønster til ISSF riffelkomiteen på det sidste Councilmøde. Jane er meget vellidt blandt sine andre kollegaer i komiteen, udtaler John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

Rene Mønster samt Kuno Danielsen blev desværre ikke valgt ind i henholdsvis dommerkomiteen og flugtkomiteen.

Se alle medlemmer af ISSF's komiteer her...

Læs mere

Stor tak til medlemmerne af Skydesportens Støtteforening

12-01-2023

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil gerne takke alle Støtteforeningens medlemmer for at støtte skydesporten i Danmark.

Det var vigtigt, at vi nåede mindst 101 medlemmer inden året løb ud, og det lykkedes efter en ihærdig indsats fra frivillige, familiemedlemmer, bestyrelse og ansatte.

Det betyder, at Skydesportens Støtteforening overlever og det kunne ikke være en bedre gave til os alle, da det betyder en hel del for foreninger, aktivitetskomiteer og eliteatleter at få denne hjælp og anerkendelse.

Vi håber, at mange også i 2023 vil melde sig i Skydesportens Støtteforening og støtte skydesporten.

 

Læs mere

GOD FREMDRIFT!

04-01-2023

Det er den gennemgående tilbagemelding fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) i forbindelse med den netop gennemførte status på vores fem strategispor i strategiaftalen med DIF - for perioden 2022-2025.

De fem spor i strategiaftalen er:
1️⃣ Organisationsudvikling: Der især handler om en ny organisering med et ligestillet medlemsdemokrati hvor medlemsforeningerne er direkte medlem af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark);

2️⃣ Talentudvikling: Der især handler om at facilitere og styrke skydesportens talentmiljøer i foreningerne, og hvor der i 2022 landede en ny sportslig strategi herfor - udviklet i samarbejde med vores interessenter;

3️⃣ Foreningsudvikling: Der især handler om at styrke rollen som det sted skytteforeningerne kan gå hen for at få assistance til deres fortsatte udvikling. Og for at konkretisere dette arbejde vedtog bestyrelsen i december en handlingsplan for foreningsudvikling;

4️⃣ Vejen til en grønnere skydesport: Der især handler om konkrete tiltag, der kan gøre skydesporten grønnere, så der fortsat kan dyrkes sportsskydning i hele landet i mange år frem. I 2022 ved blandt andet at igangsætte et arbejde for at få udarbejdet specifikke anbefalinger i samarbejde med fire foreninger og et konsulenthus;

5️⃣ Skydesportens soldaterprojekt: Der især handler om at skydesporten bidrager til at reintegrere og resocialisere fysisk og psykisk skadede veteraner i samfundet, ved at skabe nye og understøtte eksisterende træningsfællesskaber for veteraner og deres pårørende.

Strategiaftalen er naturligvis et centralt element i den fortsatte udvikling af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) som den mest alsidige medlemsorganisation for skydesporten i Danmark - med det bredeste felt af discipliner og interesser. Men samtidig er den tilhørende årlige strategistøtte på kr. 1.350.000 også af stor betydning for den konsulentbistand, vi kan yde skytteforeningerne.

På møde med DIF i februar vil de kommende indsatser blive fastlagt og gennemgået, med fokus på hvilken positiv effekt der kan skabes.


 

Læs mere

PAC besøger i 2023 skytteforeninger i forbindelse af en SKV1-ansøgning

14-12-2022

I første kvartal af 2023 vil PAC begynde at besøge skytteforeninger for at godkende deres våbenopbevaring i forbindelse med behandlingen af en SKV1-ansøgning.

De vil komme på besøg i 2 forskellige situationer:

 • I forbindelse med opstart af en ny forening, hvor der i SKV1-ansøgningen er angivet, at foreningen ønsker tilladelse til at erhverve foreningsvåben.
 • I forbindelse med at en bestående forening skal have fornyet tilladelsen til at erhverve foreningsvåben. Dette sker hver 5. år.

Der har ikke tidligere været praksis for at skytteforeningernes våbenopbevaring har været godkendt i forbindelse med SKV1-ansøgningerne. Det er imidlertid Politiets Administrative Center, der meddeler skytteforeninger tilladelse til at besidde våben, og det er et krav, at det skal være ubetænkeligt at godkende foreningens ansøgning.

Det er derfor Politiets Administrative Center, der godkender skytteforeningernes våbenopbevaring i forbindelse med SKV1-ansøgningerne. Skytteforeningernes skydebaner og kontrol med deres våbenbeholdning kontrolleres fortsat af den politikreds, som foreningen hører under.

Skytteforeningernes våbenopbevaring godkendes efter Våbenbekendtgørelsen, bekendtgørelse nr. 2531 fra 2021 om våben og ammunition mv. § 24, og politiet har mulighed for at stille yderligere krav af hensyn til sikkerheden. Kravene til skytteforeningernes opbevaring kommer blandt andet an på skytteforeningernes våbenbeholdning, typer af våben, foreningens beliggenhed, udrykningstid, tilkørselsforhold mv.

Foreningerne skal forvente et generelt krav om alarm, der skal gå til en af Rigspolitiets godkendte kontrolcentraler. Sikringsniveauet for alarmen vil komme an på en konkret vurdering, og den vurdering vil blive taget i forbindelse med besøget hos skytteforeningen.

Skytteforeningerne vil blive kontaktet, når de har indsendt en SKV1-ansøgning med henblik på at aftale en fysisk gennemgang af deres våbenopbevaring.

Læs mere

Søg penge til lokal trivsel

05-12-2022

Flere foreninger søger midler hos Velliv og deres pulje til Lokal Trivsel - hvor man kan søge op til 50.000 kr. til en indsats der styrker den mentale sundhed for andre voksne, der hvor du bor.

Velliv Foreningen inviterer til online møde om ansøgningssporet Lokal trivsel den 9. december kl. 10:00-11:00, hvor foreninger NGOer, netværk o.lign. kan høre om muligheder for at søge penge hos dem. 

Nøgleord er mental sundhed, fællesskab og kamp mod ensomhed.

Læs mere eller tilmled jer det online møde via linket her: Søg penge til lokal trivsel | Velliv Foreningen

Læs mere

Skyd symbolpolitikken ned – skytteforeningerne er en del af løsningen. 

02-11-2022

Åbent brev til det nyvalgte Folketing af Jakob Vels, formand, Skyttelauget Kongens Lyngby, Mads Peter Bach, formand, Aalborg Skyttekreds, Mikael M. Hannibalsen, formand, Sejs-Svejbæk Sortkrudtsskytter, Rene Fomsgaard, formand, Horsens Flugtskytte Klub og Lars Green Bach, generalsekretær, Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) 
 
Valget til Folketinget, som blev afgjort tirsdag den 1. november, stod i krisernes tegn. Hvad enten det handler om inflation, energi, klima, trivsel eller sikkerhedskriser, så fylder det i overskrifterne. Helt naturligt – for det er vigtige kriser at løse for vores land og samfund. 

Men zoomer vi ind på vores skytteforeninger, ser vi imidlertid også en række udfordringer, som vi bør have for øje. Ellers risikerer vi at sætte noget meget værdifuldt over styr.  

Det frivillige engagement har en høj menneskelig værdi. Der er en glæde ved at gøre noget for andre og være med til at gøre en forskel i foreningsfællesskabet. Det skaber både trivsel og giver energi. Foreningslivet er samtidig en hjørnesten i vores demokrati og borgernes demokratiske dannelse. Endelig giver civilsamfundet et stort økonomisk bidrag til værdiskabelsen i landet på helt op mod 315 milliarder kroner. 

Skytteforeningerne har siden 1860’erne været en integreret del af vores foreningsliv med fællesskab, færdigheder og folkeoplysning i centrum. Vi kan meget af det, som i dag er de vestlige demokratiers udfordring – troen på fællesskabet og værnet om de individuelle frihedsrettigheder.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har fx iværksat et projekt på baggrund af forskning, der viser at børn og unge med ADHD får noget godt ud af at gå til skydning. Ro og fokusering hjælper dem ikke kun i sporten, men også i skolen og videre ud i livet. Et projekt sammen med TrygFonden og ADHD-foreningen.

I den hidtidige valgkamp savner vi, at der rettes fokus på netop alt det vores frivillige foreningsliv løfter. Det står nemlig skidt til på en række områder, og rækken af benspænd bør et nyt Folketing have en ambition om at løse.  

En ny bandepakke blev præsenteret lige inden valget blev udskrevet. Vi bakker helt overordnet op om regeringens kamp mod bandekriminaliteten. Men det er ikke i orden med nye forslag om yderligere stramninger i skytteforeningernes adgang til at optage nye medlemmer, når det i forvejen tager politiet over 200 dage at godkende et nyt medlem. Det ødelægger tilgangen af børn, unge og voksne til vores del af foreningslivet – og det er jo bare ikke alle, som kan eller vil gå til fodbold, gymnastik eller svømning.

Når vi spørger ind til grundlaget for stramningerne, er svaret, at det er Rigspolitiets ”fornemmelse”, at skytteforeningerne bliver infiltreret og udnyttet. Det er ikke virkeligheden ude i foreningerne. Vores oplevelse er tværtimod, at skytteforeninger netop er en del af løsningen, da de i høj grad formår at spotte mistænkelige personer. 

Kriminelle er i alle dele af samfundet, men skytteforeningerne er langt fra overrepræsenteret i statistikkerne. Derfor må yderligere stramninger være funderet i tal og fakta. Den minimale risiko for misbrug af skydesporten af enkelte gale mennesker må altid må vejes på en vægt, hvor det skytteforeningerne bidrager med til samfundet, ligger i den anden vægtskål.

Vores foreningsliv udfordres samtidig af, at nogle af vores sportslige discipliner savner ligestilling, så fællesskabet kan udvikle sig og skytter kan repræsentere Danmark i alle internationalt anerkendte konkurrencer. I disse år vokser dynamisk sportsskydning – en disciplin hvor man bevæger sig og gennemfører en skydebane på tid. Sporten udøves på højt internationalt niveau med verdensmesterskaber, men Danmark er modsat lande vi normalt sammenligner os med afskåret fra at deltage fuldt ud, da halvautomatiske rifler til sportsskydning er blevet afvist af Justitsministeren. Og det til trods for, at der allerede er givet tilladelse til private halvautomatiske våben uden for skydesporten. Den manglende ligestilling bekymrer os, for den stempler os og vores sport som farlig, til trods for alt det gode vi bidrager med - som skytter, frivillige foreninger og en bredt favnende sportsgren med en lang og stolt tradition i Danmark.  

Tung administration er vores altoverskyggende problem. Det tager, som nævnt, over 200 dage at få godkendt en ny skytte til at anvende et våben i en skytteforening. Så når vi byder nye medlemmer velkommen til vores foreninger, kan de få enkelte prøveskydninger og så ellers vente over et halvt år på behandling i Politiets Administrative Center for våbentilladelser. Imens kan den nye sportsudøver ikke være en del af aktiviteterne og fællesskabet i klubben.

Et er den urimelige ventetid. Noget andet er, at der også er lagt en stor administrativ opgave og ansvar ud i skydesportens organisationer, hvor der bruges over seks årsværk – finansieret af sporten og skytterne selv, til at understøtte politiet. Dertil har foreningernes formænd opgaven og ansvaret med registrering og administration, som vi ikke tør gøre op i timer. Det handler om mere end nye medlemmer. Hvis skytten skifter våben eller en forening skifter formand skal de igen godkendes. Alt dette kræver udfyldelse af de samme blanketter igen og igen – og gør det svært, at få nye folk til bestyrelser og det frivillige arbejde. Det kan gøres bedre. 

Vi er ikke imod kontrol af skydevåben. Tværtimod. Vi er en del af løsningen, når vores foreningsformænd løbende vurderer nye og eksisterende medlemmer. I værnet om vores sport, passionen og samværet er vores fokus skarpt rettet på at forhindre misbrug af vores sport, men Justitsministeren og Folketinget må samtidig sørge for at få sagsbehandlingstiden ned. Derudover vil vi gerne af med at skulle godkende vores egne medlemmer. Vores skytteforeninger ønsker i bund og grund mere tillid til det frivillige foreningsliv, i stedet for mere kontrol og administration. 

Skydesportens kommercielle indtægter er ikkeeksisterende. Alligevel har vi ambitiøse skytter, der arbejder utroligt hårdt for at realisere internationalt medaljepotentiale i flere discipliner. Skydesporten har siden 1896 repræsenteret Danmark med hele 80 olympiske atleter, og vi mærker helt tydeligt respekten og anerkendelsen af vores sport, når vi vender hjem fra udlandet med medaljer. Men økonomien i dansk eliteidræt er begrænset og regeringens finanslovsforslag indeholder samtidig besparelser på området. Det presser medaljepotentialet. Skytter må droppe ud af sporten, da de ikke kan finansiere tilværelsen som eliteatlet. Som forbund mangler vi finansiering af trænere med de bedste kompetencer til at udvikle eliteskytter på en social og samfundsmæssig forsvarlig måde. Team Danmarks ekspertiser vil blive reduceret, så færre atleter kan drage nytte heraf i deres udvikling.      

Internationale analyser viser, at dansk skydesport har præsteret på trods i de seneste år. Problemet er, at når man præsterer på trods, så er det på lånt tid. Det slider på atleterne og dem der er tættest på dem i hverdagen, når de skal bruge en masse kræfter på at strikke en hverdag og indkomst sammen. I stedet bør den politiske velvilje, som den Jesper Hansen oplevede ved sin hjemkomst med medaljen fra OL i Tokyo, omsættes til konkrete initiativer der understøtter, at guldet rent faktisk vindes i hverdagen.    

Vi repræsenterer hver især nogle af dansk skydesports mange stærke foreningsfællesskaber, og sammen med mange andre frivillige inden for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er vi med i et fællesskab af titusindvis af danske skytter i 360 foreninger.

For uanset om det handler om frivillighed, våbensikkerhed, guld til Danmark eller ADHD er vi parate til at yde vores bidrag. Til glæde for det enkelte menneske og det danske samfund. Vi håber, at et nyt Folketing vil skyde symbolpolitikken ned og løse benspænd for foreningslivet i et konstruktivt samspil med os. 

Læs mere

Trænernetværk for talent- og udviklingscentre samt interesserede trænere i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

07-10-2022

Invitation til lokale trænernetværksmøder i henholdsvis København, Fredericia og Viborg.

I samarbejde med DIF indbyder Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) talent- og udviklingscentrenes trænere og sportschefer samt interesserede træner fra talentudviklende foreninger til trænernetværksmøde. 

Netværksmødet har til formål at kickstart et større samarbejde på tværs af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s talentudviklende foreninger og vil være en tilbagevendende begivenhed i lokale- og nationale sammenhæng. Møderne vil indeholde forskellige oplæg der omhandler forskellige relevante problematikker, der præger dagligdagen i de talentudviklingen foreninger i dansk skydesport.

Emnet for dette trænernetværksmøde vil være trænerudvikling med fokus på talentudviklingsmiljøer og mental sundhed. Kasper Henriksen og Janne Mortensen fra Mental Motion vil stå for workshoppen.

Workshoppen bliver afholdt geografisk fordelt i landet, så alle foreninger har mulighed for at deltage en hverdagsaften uden at skulle køre land og rige rundt:

Der vil serveres aftensmad kl. 18:00-18:30 hvor efter workshoppen starter.
Tilmelding inden 1/11 -2022 sker via følgende link (indsæt link) (tilmeld dig den workshop der ligger tættest på dig).

Pris for medlemmer af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark): Gratis
Pris for ikke-medlemmer: 500 kr
 

Læs mere

Dialogmøde om våbenregister med Politiets Administrative Center

06-10-2022

Mandag 3 oktober 2022 var Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) igen til infomøde med Politiets Administrative Center (PAC) om status på det nye våbenregister.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen fortæller:

Systemet er nu overgivet til PAC som skal drifte systemet, men det betyder ikke at alt fungerer 100 %. Det er derfor ikke klar 1. november, som lovet, men i øjeblikket forventes mere normal behandlingstid fra starten 2023. Dette er meget skuffende for os alle sammen.


Der er allerede nu aftalt et nyt infomøde i midt november, så vi forhåbentlig kan høre  om fremgang fra 1 november og 14 dage frem. Der er stadig mange ubehandlet sager.


Det skal dog siges, at meldingen også er at det går fremad med antallet af sager der bliver behandlet for tiden.

Folketingsvalget er nu udskrevet og det var ikke helt med i planen, nu hvor vi endelig havde fået den siddende justitsminister i tale og det gik lidt fremad for os.

lyder det vider fra John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).
 
Der vil, som det ser ud lige nu, stadig være udvidet ressourcer til rådighed hos PAC til at fortsætte de store bunker sager.


 

Læs mere

Din forening kan søge støtte hos Realdania

28-09-2022

Realdania har åbnet for en pulje på i alt 2 mio. kr., som skal give økonomisk støtte til at genoptage eller videreudvikle nogle af de mange aktiviteter, der blev igangsat i coronatiden.

Coronatiden skabte nye måder at agere på i mange foreninger og fællesskaber, og som en del af Realdanias indsats, ’RESPOND-rammerne for den nye hverdag’, skal det undersøges, hvordan COVID-19 påvirkede vores adfærd, og hvordan vi kan omsætte den nye viden og nye initiativer til bedre livskvalitet i fremtiden.

Som led i den indsats åbnes der nu for puljen ’De nye folkerum’, hvor foreninger og NGO’er kan søge om op til 100.000 kr. i støtte til aktiviteter inden for følgende fire fokusområder:

 • Kulturen i nye rammer
 • Bynær natur
 • Grønne mødesteder
 • Fremtidens foreningsliv


Puljen er allerede åben,  og der er sidste ansøgningsfrist mandag den 28. november. 

Læs mere om puljen på Realdanias hjemmeside 
Ansøg på Realdanis hjemmeside  

 

Spørgsmål og svar om puljen

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af foreninger, NGO’er og grupper af frivillige, der har tænkt kreativt og skabt aktiviteter eller stået i spidsen for projekter i coronatiden, som er værd at genoptage eller fastholde.

Hvad kan der søges penge til?

 • Puljen består af i alt 2 mio. kr., og det er muligt at søge op til 100.000 kr. inkl. moms pr. projekt eller aktivitet. Midlerne fra puljen skal bidrage til at dække udgifterne til at styrke jeres projekt eller aktivitet.

Pengene kan blandt andet bruges til:

 • Udgifter til inventar og mindre byggeprojekter som for eksempel shelters, pavilloner eller udekøkkener.
 • Køb af software og udstyr, som understøtter digitale løsninger
 • Udgifter til at oplære frivillige og øge deres kompetencer på områder, der er relevante for aktiviteten
 • Honorarer til konsulenter, som kan hjælpe med at løse konkrete opgaver, hvor der er brug for ekspertviden (f.eks. brug af digitale programmer, formidling og undervisning)


Man kan ikke få støtte til udgifter til at evaluere aktiviteten eller udgifter til drift såsom løn og administration. Hvis det ansøgte beløb er i den højere ende, lægges der vægt på, at I kan medfinansiere aktiviteten. Medfinansieringen kan eksempelvis være økonomisk støtte fra en anden fond eller en kommune, eller det kan være de arbejdstimer, I lægger i forbindelse med aktiviteten. Det ansøgte beløb skal angives inklusive moms.
 

Hvad lægges der vægt på?

Når ansøgningen bedømmes, lægges der vægt på aktivitetens muligheder for at bidrage til at tænke nyt og bruge læringen fra coronatiden til at skabe en bedre fælles hverdag på en måde, som rækker længere ud i fremtiden. Derfor lægges der bl.a. vægt på, at

 • projektet eller aktiviteten er baseret på en idé eller nyskabelse, som enten opstod eller fik mulighed for at blomstre i coronatiden
 • projektet eller aktiviteten har potentiale til at inspirere andre
 • projektet eller aktiviteten inddrager borgere, brugere eller medlemmer og gør en forskel for mange
 • projektet eller aktiviteten bidrager til at skabe øget livskvalitet og et mere bæredygtigt samfund
 • der står en kompetent og begejstret forening eller NGO bag projektet eller aktiviteten


Hvem kan man kontakte med spørgsmål?

Kontakt Anne Gade Iversen hos Realdania på agi@realdania.dk eller mobil: 2072 2402

Læs mere

Mere sammen. Ny økonomisk strategi vedtaget

18-07-2022

Bestyrelsen for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) behandlede på seneste bestyrelsesmøde udkast til en økonomisk strategi, der skal skabe grobund for, at skydesportens nye organisering kan leve op til foreningernes fremtidige forventninger.

 

I kølvandet på repræsentantskabsmødets beslutning om en ny organisering af skydesporten, har bestyrelsen behandlet en økonomisk strategi med titlen ”Mere sammen”.

Formålet med den økonomiske strategi er, at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) som hovedorganisation for skydesporten i Danmark skal kunne varetage opgaverne som medlems- og interesseorganisation, der lever op til foreningernes forventninger om indsatser og kvalitet. Både nu og i fremtiden. Samt at ruste vores organisation, så der varigt er råd til at videreudvikle vores kerneområder i en omverden, der er under konstant forandring.

– Mere sammen er vores ny økonomiske strategi, som skal sikre skydesporten større handlefrihed til at forfølge de dagsordener, der er vigtige for skydesporten, udtaler formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen, og fortsætter:

– Vores 363 medlemsforeninger har høje forventninger og ønsker til, hvad vi skal kunne som national organisation for skydesporten. Ønsker og forventninger som ikke kan indfris inden for den nuværende økonomiske ramme. Det er alt lige fra våbenregistrering, lovgivning på våben- og miljøområdet, rekruttering af nye medlemmer, foreningsudvikling, digitalisering og til samarbejde med kommunale myndigheder om blandt andet støj, skydebaner og talentudvikling. De opgaver skal vores økonomiske strategi være med til at skabe et bedre grundlag for i fremtiden, så vi kan mere sammen, lyder det afslutningsvis fra John Hansen.

Ambitionerne med ”Mere sammen” er at styrke det økonomiske grundlag under vores kerneområder, skabe grundlag for en øget ekstern finansiering af skydesporten og være en attraktiv og konstruktiv samarbejdspartner, der kan bidrage med egenfinansiering når vi indgår lokale og nationale alliancer. Samtidig er det ambitionen at stå vagt om skydesportens økonomiske interesser, så vi er mindre sårbare og har større handlefrihed til at forfølge vores egen dagsorden. Disse ambitioner er omsat til fem konkrete målsætninger og fem overordnede indsatser. ”Mere sammen” kan i sin fulde længde ses her.

Om ”Mere sammen” fortæller generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach:

– En strategi kan se ud på rigtig mange måder. I Mere sammen har vi prioriteret at gøre det så enkelt og overskueligt som mulig, ved at kernen i strategien kan sammenfattes på én side. Vi har bevidst fravalgt et langt teksttungt dokument, vel vidende at det betyder, at nogle nuancer kan gå tabt. Men det enkle og overskuelige giver efter vores vurdering, et langt bedre redskab for os alle at navigere ud fra, og så må vi via en gensidig dialog drøfte de nuancer, der kan være.

Udkast til strategien har forud for bestyrelsens behandling være præsenteret for Aktivitetskomiteerne og Advisory Board for en ny organisering af skydesporten i Danmark i forbindelse med et fællesmøde i Kolding den 18. juni 2022.

De bemærkninger og kommentarer der har været hertil, er blevet inddraget i den endelige version, som kommer til at være en del af foreningernes drøftelse af den fremtidige kontingentmodel på et ekstraordinært årsmøde 8. oktober 2022.

FAKTA

Repræsentantskabet i Dansk Skytte Union vedtog på årets repræsentantskabsmøde 20. marts en ny organisering af skydesporten under titlen “Skydesport Danmark”. 

Ambitionen er at skabe en stærkere og mere tidssvarende medlems- og interesseorganisation for skydesporten i Danmark – en af verdens ældste og meste udbredte sportsgrene.

Med udgangspunkt i vores 363 medlemsforeninger vil vi arbejde for at gøre Danmark til et af verdens bedste lande for skydesporten. I alle skydediscipliner fra barn til pensionist og på alle niveauer lige fra motionister til olympiske topatleter. Til gavn for mennesker, skydesportens fælleskaber og Danmark. 

Den nye organisering skal drive og udvikle skydesportens kerneområder, der spænder bredt lige fra sportslige aktiviteter til foreningsudvikling, frivillighed, administrative redskaber, forhold om miljø- og våbenlovgivning, sikkerhed, talentudvikling, olympisk topsport og politisk interessevaretagelse.

Der kan læses mere om den nye organisering her

For yderligere information henvises til generalsekretær Lars Green Bach på mobil: 29 35 25 03.

opsving 2028

 

Læs mere

Tips til dig, som har børn i idrætten

12-12-2022

Du er dit barns trivselskaptajn
Hvordan kan jeg være en god idrætsforældre for mit barn? 

 • Vær nærværende
 • Spørg nysgerrigt ind til dit barns oplevelser
 • Bidrag til foreningsfællesskabet og de sociale relationer. Fx kan fællesspisning og frugtordninger være med til at styrke sammenholdet
 • Bak op om trænerne og deres beslutninger. De er frivillige og gør deres bedste med blik for hele holdet
 • Respekter dommerne - de er almindelige mennesker som dig og mig
 • Hold fokus på indsats og udvikling
 • Ros dit barn, når det øver sig – fejl er brændstof til udvikling.
 • Tilbyd din hjælp: tøjvask, kørsel og oprydning efter træning sker ikke af sig selv
 • Lær idrættens kultur og regler at kende. Det er sjovere for dig OG dit barn, hvis du kan tale med

Læs hele DIF's nyhed her...

Læs mere

Ny præsident og ny dansk vicepræsident i International Shooting Sport Federation (ISSF)

30-11-2022

Ved generalforsamlingen i vores internationale IOC-forbund i dag, har forsamlingen netop valgt italienske Luciano Rossi som ny præsident for organisationen.

Valget af Luciano Rossi skete i kampvalg mod den hidtidige russiske præsident Vladimir Lisin.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har sammen med vores nordiske partnere i Nordic Shooting Region (NSR) støtte Luciano Rossi i valgkampen, og ser frem til at samarbejde med ham om de fremtidige indsatser for en stærk international skydesport.

Samtidig blev vores egen formand John Hansen valgt blandt otte kandidater, som en af de fire nye vicepræsidenter, der indgår som medlem i ISSF's forretningsudvalg (Executive Committee).


 

 

Læs mere

Fyns Skytte Forbund er nu nedlagt som lokalforbund

22-11-2022

Fyns Skytte Forbund  (FSF) markerede sit 75 år jubilæum torsdag den 17. november 2022 og afviklede samtidig generalforsamling med henblik på at nedlægge sig selv som lokalforbund.

Samtidig blev skytteforeningen Talenttræning Fyn (Fyns Skytte Forbund) oprettet under Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Den nye foreningen fik ved samme lejlighed godkendt sine vedtægter og fastsat sit kontingent til 150 kr. om året. 

Formand Steen Hansen fortæller:

Vi nedlægger Fyns Skytte Forbund pga. den nye struktur i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), hvor alle skytteforeninger nu er direkte medlemmer. Derfor giver forbundet ikke mere mening, men vi opretter den nye forening for at sikre eksistensen af udviklingscentret og fastholde talentudviklingen på Fyn, så vi fortsat udvikler nye skytter og har en fødekæde til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Steen Hansen takkede bestyrelsen i FSF for samarbejdet, som fortsætter i den nye forening, da det er de samme medlemmer som blev valgt til den nye forenings bestyrelse.

Udover at festligholde lokalforbundets 75 års jubilæum, markeres formand Steen Hansens 40 års jubilæum i bestyrelsen - herunder 25 års jubilæum som formand for Fyns Skytte Forbund.  

Fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) deltog formand John Hansen og sekretariatsmedarbejder Christina Flindt, og benyttede lejligheden til at ønske et stort tillykke med jubilæet til Steen Hansen og FSF med tak for en mangeårig og vigtig indsats for skydesporten.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) byder den nye forening hjertelig velkommen og ser frem til det fremtidige samarbejde.  

 


 

Læs mere

Skyd for trivsel

02-11-2022

Praktisk forskning har vist at skydesporten virkelig kan hjælpe børn og unge med ADHD og lignende udfordringer til at dyrke sport i fritidslivet og give dem nye værktøjer til blandt andet at klare skole og sociale sammenhænge bedre.

Med støtte fra TrygFonden starter Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) nu et treårigt initiativ sammen med ADHD-foreningen og Parasport Danmark.

I 2018 blev et ph.d.-projekt, finansieret af TrygFonden, gennemført af Annegrete Månsson. I sin forskning fandt hun en række rammer i skydesporten, der gør den særligt velegnet til børn med ADHD eller ADHD-lignende symptomer. Rammerne i skydesporten svarer til noget, de kender fra deres hverdag i skolen – det er bl.a. brugen af høreværn, afskærmning samt den stille og rolige omgang med skydevåben og klare procedurer. 

Dertil handler skydning om at arbejde med ro, fokus, åndedræt og koncentration. Når man skyder et skud, ser man med det samme om man var i ro og fokuseret. Derfor kan børn og unge med ADHD eller ADHD-lignende udfordringer meget konkret se hvad der virker for dem, når de går til skydning.  

De får med andre ord nogle gode erfaringer og redskaber som de kan anvende positivt i dagligdagen, skolen, sammen med vennerne, i andre sociale sammenhæng og senere i videregående uddannelse og job. 

Vi er meget taknemmelige for den økonomiske støtte fra TrygFonden, der nu gør det umuligt at anvende forskningsresultaterne og igangsætte en målrettet indsats, der skal åbne skydesporten i Danmark mere op for børn og unge med ADHD, udtaler Fritz Ganzhorn, projektmedarbejder i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). 

Nu går arbejdet i gang. Vi bruger den første tid på at udvælge et antal skytteforeninger, som vil gennemgå viden om og introduktion i at inkludere og træne børn og unge med ADHD – og som vil være med til sammen med os at udvikle nogle gode foreningstilbud til denne målgruppe og deres familier. Når vi er klar i starten af 2023, vil vi slå dørene op og markedsføre, hvor man kan begynde til skydning med sin ADHD eller lignende udfordringer. Derfra vil vi udvide med flere og flere ”ADHD” aktive skytteforeninger, forklarer Fritz Ganzhorn. 

I Danmark anslås det, at ca. 4,5% af børn og unge i alderen mellem 10 og 24 har ADHD - svarende til ca. 44.000 børn og unge. Heraf er det kun ca. 33%, der dyrker idræt i en forening, hvorimod det generelt er 86% for børn og unge i alderen 7-15 år.

Vi er fra ADHD-foreningen med i projektet for at bidrage med vores viden om ADHD og hvordan de frivillige ude i klubber og foreninger tager bedst imod disse børn og unge samt deres familier. Det er fantastisk med TrygFondens opbakning til et projekt, der kan påvirke hverdagen i positiv retning for mange børn. Vi vil lægge en stor del af vores kræfter i at sprede budskabet ud til børnene og deres familier, så snart de første skytteforeninger er klar, fortæller Pernille Sanberg Ljungdahl, projektleder på ungeområdet i ADHD-foreningen. 

Forskning og erfaring viser også at udsatte og sårbare personer eller folk med handicap har sværere ved at komme ind i idræts- og foreningslivet. 

Der er ikke tvivl om, at en af de afgørende veje mod målet er at skabe større gensidigt kendskab mellem idrætsforeninger og mennesker med handicap. Vi synes dette projekt har den helt rigtige tilgang. Der skal netop arbejdes med viden om ADHD ude i de deltagende skytteforeninger, med konkret uddannelse af ledere og instruktører samt udvikling af tilpassede opstartstilbud til børn og unge med ADHD, uddyber Jens Winther, Idrætskonsulent i Parasport Danmark. 

Dansk Skytte Union går nu i samarbejde med interesserede skytteforeninger om at blive klar til at byde børn og unge med ADHD og lignende udfordringer velkommen til skydning og til at deltage i foreningsidrætten i Danmark sammen med jævnaldrende.

Mål er at være klar i foråret 2023 med et antal foreninger, som har gennemgået forberedelse og uddannelse 

Det gode ved at blive klar til at være en ADHD-parat skytteforening er, lidt enkelt sagt, at man skal være ekstra god til at modtage nye medlemmer og sikre en god struktur. På tilsvarende vis handler det, som træner, om at være ekstra stærk på de positive virkemidler når man instruerer. Begge dele, vil udvikle den enkelte forening og instruktør - og samtidig gøre noget godt for nogle børn og unge, afslutter Fritz Ganzhorn

 

Se denne video, hvor norske ADHD-børn fortæller om at gå til skydning her...
 

For mere information kontakt: 
Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)
Fritz Ganzhorn 
Projektmedarbejder
(+45) 2371 8910
frg@skytteunion.dk

 

Projektet ”Skyd for trivsel” er støtte af TrygFonden med 1,5 mio. kr. og løber indtil 2026. Målet er at få så mange børn og unge med ADHD og lignende udfordringer til at opleve glæden ved at gå til skydning og deltage i det almindelige foreningsliv. Og samtidig opnå teknikker og færdigheder de kan bruge i andre dele af livet – i skolen, socialt og videre i livet. Projektet ledes og gennemføres af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i samarbejde med ADHD-foreningen og Parasport Danmark.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) er et forbund under Dansk Idrætsforbund (DIF) med 363 skytteforeninger og ca. 31.500 aktive skytter. 
Annegrete Månsson, Ph.d., Ekstern lektor ved Psykologisk Institut på Syddansk Universitet 
Læs mere om hendes forskning på www.agmaansson.dk

Læs mere

Invitation til samarbejde med PET

17-10-2022

Vi havde inviteret Politiets Efterretningstjeneste (PET) til ”Frivillighedens dag” før det ekstraordinære årsmøde i Brædstrup den 8. oktober.

Her holdt to medarbejdere fra PET’s forebyggelse et meget indsigtsfuldt oplæg om den aktuelle trusselvurdering mod den interne sikkerhed i Danmark.

Læs den seneste trusselvurdering fra PET fra marts måned, som oplægsholderne tog udgangspunkt i - HER 

PET kategoriserer trusselniveauet som "alvorlig" (det næstehøjeste niveau), hvilket vil sige at der ligger en erkendt trussel fra grupper og personer med kapacitet og hensigt til at gennemføre handlinger og som er igang med planlægnig. Truslen vurderes størst ('alvorlig") fra personer og grupper med sympatier i den islamisk ekstremisme, mens truslen fra højreekstremistiske miljøer vuderes som "generel". Trusselsvurderingen beskriver også den nye "antimyndighedsekstremise".

Som vi både hørte fra PET og kan læse i trusselsvurderingen, er der stort fokus på udviklingen henimod risikoen for mindre angreb fra solo-terrorister eller små grupper med fx skydevåben, mindre eksplosiver, knive og  slagvåben. Det bringer et naturligt fokus i samfundet på adgangen til skydevåben samt træning i brug. Derfor er det vigtigt for os som organisationen for skydesport i Danmark at række ud mod et samarbejde med PET og andre gode kræfter, så der fortsat er plads i samfundet til en aktiv skydesport.

udtaler Lars Green Bach, Generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og fortsætter:

Det er også vigtigt, at vi i skytteforeningerne er opmærksomme på den interesse, der kan være fra personer til at komme tættere på våben og skydetræning, men med de helt forkerte intentioner. Udover vores regler, sikkerhed og SKV, tror jeg derfor også det er vigtigt, at vi i foreningerne aktivt dyrker fællesskaberne, samværet og glæden med at være del af en forening. Alt det, som vi er gode til, og som vores fælleskab i forbundet er bygget på. Det gør det sværere for ekstremister og andre at gemme sig hos os.

Spørgelysten på mødet var stor fra de deltagende skytteforeninger. Debatten viste at der allerede er et godt og konkret fokus på det vigtige arbejde vi kan gøre ude i skytteforeningerne.

Afslutningsvis viderebringer vi også rådet fra PET om at tage kontakt, hvis man har spørgsmål eller bekymringer i forhold til personer eller andet i eller omkring ens skytteforening. Det kan ske til pet@pet.dk eller (+45) 4515 9007.  

I mange kommuner findes også de såkaldte infohuse, hvor man også kan henvende sig med de bekymringer man fx. måtte have om personer, der udviser tegn på ekstremise eller andet. 

Læs mere

Årsmøde besluttede ikke at ændre og øge medlemskontingentet

10-10-2022

På weekendens ekstraordinære årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), fremlagde bestyrelsen tre forskellige varianter af kontingentmodeller (forslag A, B og C), som med afsæt i foreningsundersøgelser, ny økonomisk strategi og den løbende dialog med foreninger og Aktivitetskomiteer, skulle ruste Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) bedre, og styrke disse fem kerneområder:

 1. SKV og medlemsservice
 2. Miljø, sikkerhed og skydebaner
 3. Sportslig koordinering og aktiviteter
 4. Kommunikations og interessevaretagelse
 5. Undersøgelser, analyser, kampagner og digitale redskaber

For at kunne styrke disse fem kerneområder var der foreslået, at medlemskontingent til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) skulle øges med hvad der svarer til ca. 6 kroner om måneden pr. medlem i en gennemsnitlig forening. 

I store tal ville bestyrelsens forslag betyde en samlet kontingentindtægt fra de 363 medlemsforeninger på ca. 3,5 mio. kr. om året.


Debat og afstemning om forslagene

Under debatten var det tydeligt, at de fremmødte foreninger ikke ønskede en stigning. 

Model B, hvor den enkelte skytteforenings kontingent skulle stige så det modsvarede 125 kr. pr. medlem pr. år, blev stemt ned, ligesom model A, med et differentieret medlemskontingent (billigere kontingent for børn og unge), heller ikke fik flertal.

Model C var fremsat efter principperne i den nuværende kontingentmodel med et foreningskontingent på 1.855 kr. (ex. forsikring) og et kontingent pr. skytte øget fra de nuværende 23,03 kr. pr. år til 100 kr. om året. I lyset af debatten og afstemningen om model B og A stillede bestyrelsen et ændringsforslag til model C, hvor de 23,03 kr. kun skulle stige til 55 kr. pr. medlem pr. år. 

Det ændrede forslag C blev imidlertid også stemt ned med stemmetallene 40 imod og 31 for.

 

Nuværende kontingentmodel videreføres 

Resultatet af afstemningerne betyder, at kontingentmodellen for den nye organisering af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), som blev vedtaget på det ordinære Repræsentantskabsmøde i marts 2022, er den model som fortsætter for alle medlemsforeninger af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). 

Principperne i den model er, at alle foreninger betaler en foreningssats på i øjeblikket (2022-tal) kr. 1.855 pr. forening pr. år og en DIF-forsikring på 745 kr. (i alt 2.600 kr.), plus et pristalsreguleret bidrag pr. medlem af den pågældende forening – i 2022 på i alt kr. 23,03 pr. medlem.  

 

En gennemsnitlig forening i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) betaler således et samlet medlemskontingent på (2022-tal): 
 

Foreningssats (inkl. DIF-forsikring):                                          kr. 2.600,00

Bidrag pr. medlem (90 medlemmer x kr. 23,03)                       kr. 2.072,70

I alt                                                                                            kr. 4.672,70


Foreningskontingent og forsikring opkræves i februar måned, mens bidraget pr. medlem opkræves i 2. kvartal på baggrund af de CFR-indberettede medlemstal.

Fastholdelsen af kontingentsatserne betyder, at den samlede kontingentindtægt lander på ca. 1,4 mio. kr. i stedet for ca. 3,5 mio. kr.

 

John Hansen, formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) udtaler:

 Jeg er glad for, at medlemsforeningerne nu på demokratisk vis har haft mulighed for at forholde sig til kontingentets størrelse efter den nye organisering af vores forbund, som repræsentantskabet besluttede i foråret.  Vi havde en levende debat, som viste, at vi nu er en medlemsorganisation, hvor hver enkel medlemsforening kan tage ordet og har direkte indflydelse på beslutningerne. Det er et godt skridt for vores fremtidige udvikling som organisation. 


John Hansen fortæller derudover:

 Når det så er sagt, er jeg naturligvis rigtig ærgerlig over, at årsmødet ikke ville hæve kontingentet. I bestyrelsen har vi lyttet til de mange ønsker medlemsforeningerne og disciplinerne er kommet med. Vi foreslog at styrke os inden for de fem kerneområder, så vi kunne blive bedre i stand til at hjælpe de foreninger, der har behov for det. Det bliver umiddelbart ikke til noget nu, og vi vil fokusere vores indsatser der, hvor vi bedst kan hjælpe vores medlemsforeninger og varetage skydesportens interesse indenfor den økonomiske ramme det ekstraordinære årsmøde har fastholdt. Det betyder naturligvis samtidig, at vi kommer til at prioritere hårdt og skære vores opgaver til, for at få balance i vores økonomi.  

 

Al materiale om det ekstraordinære årsmøde 8. oktober 2022 findes via dette link...
Vi havde også udsendt en ”kort fortalt” version som kan læses og downloades via linket her...


Næste årsmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) afvikles lørdag den 25. marts 2023 i Idrættens Hus i Brøndby.
Indkaldelse og dagsorden i henhold til vedtægterne.

Læs mere

DR: Bandepakke kan på sigt koste OL-medaljer for danske skytter

05-10-2022

Men det koster ikke kun medaljer. Udviklingen af skydesporten, som en del af foreningsidrætten i Danmark, vil generelt blive sværere.

Derfor er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) i arbejdstøjet for en bandepakke, der ikke rammer vores sport, foreninger og nye medlemmer.

Generalsekretær Lars Green Bach er blevet interwievet af DR i forbindelse med den nye bandepakke.

Læs hele artiklen her...

 

Læs mere

Justitsministeriets overvejelser om nye og skærpede indsatser

28-09-2022

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen og generalsekretær Lars Green Bach har i denne uge deltaget i et nyt møde i Justitsministeriet/Ministry of Justice vedrørende ministeriets overvejelser om nye og skærpede indsatser inden for våbenområdet. På mødet deltog ligeledes DGI Skydning, Dansk Firmaidræt og Danmarks Jægerforbund.

Udover status på våbenlisten - der er sager fra våbeninteressenterne der ligger til afgørelser hos Rigspolitiet, ministeriet og/eller lovændring i folketinget - var omdrejningspunktet for mødet især en drøftelse af de politiske ønsker om nye og skærpede tiltag for opbevaring af våben i hjemmet, bandepakkeinitiativer og våbentilladelser for personer med psykiske lidelser.

Læs hele nyheden på Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s LinkedIin profil...

Læs mere

Nyt høringssvar fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)

14-09-2022

Miljøstyrelsen og Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger har over en periode modtaget henvendelser, der indikerer, at der kan være store forskelle mellem målte og beregnede støjniveauer for skudstøj, når der skydes med haglvåben på udendørs skydebaner. 

Miljøstyrelsen har på den baggrund gennemført to undersøgelser, der viser, at den primære årsag til forskellen er, at udgangsværdien for haglvåben, der hidtil har været anvendt ved beregning af støjniveauerne, er højere end hidtil antaget. Det betyder, at de beregnede støjniveauer, der ligger til grund for afgørelser og påbud efter miljøbeskyttelsesloven, er underestimerede. 

I et brev til kommunerne anbefaler Miljøstyrelsen, at der ved fremtidige beregninger af støjniveauet fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben, anvendes nye udgangsværdier baseret på undersøgelsesresultater fra september 2018 i stedet for de hidtil anvendte værdier fra 1998. 

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har i den forbindelse fremsendt et høringssvar til Miljøstyrelsens udkast til en ny anbefaling til beregning af støjniveauer fra udendørs skydebaner, hvor der anvendes haglvåben.
 

Læs hele høringssvaret her...

Læs mere

Dialogmøde med justitsminister Mattias Tesfaye om skytteforeningernes hverdag

12-09-2022

Centrale emner for skytteforeningerne og skydesporten i Danmark var på agendaen i forbindelse med Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)’s møde med justitsminister Mattias Tesfaye i Ballerup i dag.

Ballerup Skytteforening havde velvilligt stillet lokaler til rådighed på skydebanerne i Forenings- og Frivilligcenter Tapeten i Ballerup, og formand Bent Kruse bidrog ligeledes med relevante synspunkter og praksiserfaringer fra et foreningsperspektiv.

Ikke mindst sikkerhedsspørgsmålet fyldte en del i drøftelserne. Herunder hvilke løsninger der reelt kan bidrage til at fastholde og styrke en høj sikkerhed for skytteforeningerne og deres medlemmer og frivillige, samt hvordan skydesporten i Danmark kan bidrage til våbensikkerheden i Danmark i det hele taget.      

I forbindelse med mødet med ministeren har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) ud over ovenstående desuden rejst de følgende spørgsmål:

👉Problemstillingen med Bekendtgørelse om jagttegn (§47) i forhold til vores flugtskydningsinstruktører.
👉Status på sag vedr. lange magasiner til pistoler i IPSC-skydning
👉 Status på sag vedr. brug af halvautomatiske riffler i IPSC-skydning

Lars Høgh, formand for DGI Skydning, deltog ligeledes i mødet som en af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmarks) tætteste samarbejdspartnere på området.

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) vil gerne benytte lejligheden til at takke ministeren for den åbne og ligefremme dialog om spørgsmålene på mødet. Og for den indgående interesse for skytteforeningernes vilkår og hverdagen som forening og sportsskytte i Danmark, som vi blev mødt med. 
 

 

Læs mere

DR: Tesfaye vil stramme våbenloven for personer med alvorlig psykisk sygdom

05-09-2022

Skyderiet i Field's for to måneder siden får nu justitsminister Mattias Tesfaye (S) til at foreslå stramninger af våbenloven.

I følge en artikel på dr.dk forslår ministeren, at personer med alvorlig psykisk sygdom ikke skal kunne få fat i en riffel som den, gerningsmanden brugte i shoppingcenteret til at dræbe tre og såre syv personer.

Den fulde artikel kan læses her

 

Læs mere

Nyt fælles høringssvar fra NSR

30-08-2022

I forlængelse af NSR´s generalforsamling, tidligere på måneden, er NSR nu kommet med et fælles høringssvar på ECHA´s forslag til begrænsninger om bly i ammunition.

Høringssvaret er på vegne af alle NSR's medlemslande.

Du kan læse høringssvaret her... 

Til orientering er høringssvaret på engelsk.

Læs mere

Møde i Justitsministeriet

22-08-2022

Bestyrelsesmedlem Paul Erik Sørensen og generalsekretær Lars Green Bach har sammen med repræsentanter fra andre våbeninteressenter deltaget i et nyt møde med Justitsministeriet mandag den 22. august 2022.

Centralt på dagsorden for mødet er den fælles liste med våbensager, der pt. indeholder henimod 50 sager, der afventer en afklaring.

Dags dato er otte af sagerne specifikke sager, der vedrører våben i tilknytning til en af Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s discipliner, mens en række af de øvrige våbensager på listen er nogle vi deler med DGI Skydning og/eller Danmarks Jægerforbund. Ikke mindst et område som en mere effektiv eller smartere udstedelse af vandelsgodkendelse med baggrund i våbenloven.

Forud for mødet var vi blevet bedt om at overveje, hvilke sager vi især ønskede at få prioriteret, for at Rigspolitiet og Justitsministeriet kan tilrettelægge deres arbejde bedst muligt.

Udover de fælles anliggende vi har sammen med de øvrige skytteorganisationer fremhævede vi fra Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s side tre sager, af stor betydning for skydesporten i en eller flere af vores discipliner:

 1. En endelig afgørelse vedrørende brug af halvautomatiske rifler til brug inden for IPSC skydning
 2. En generel dispensation fra våbenloven for brug af længere magasiner til visse IPSC skydediscipliner i riffel og pistol.
 3. Dobbeltregistrering af visse pistoler og revolvere, der anvendes til visse skydeprogrammer i Sortkrudtskydning og Westernskydning, hvor visse pistoler eller revolvere kan anvende både sortkrudt eller røgsvag krudt som drivladning.

På baggrund af mødet vil ministeriet nu opdatere listen med våbensager og givet et bud på et tidsperspektiv for afgørelse af de mange afventende sager.

Læs mere

Møde med Justitsministeren

28-06-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) deltog onsdag den 28. juni i et møde med justitsminister Mattias Tesfaye.

På mødet blev blandt andet drøftet status på politiets våbenregister og sagsbehandlingen i Politiets Administrative Center (PAC).

Ligesom der var en overordnet drøftelse af samarbejdet mellem Justitsministeriet og våbeninteressenterne.

På mødet blev det oplyst, at det nye IT system i PAC ikke vil være 100% klar den 1/7 – 22. Forhåbningen er, at det bliver bedre end nu, men det er samtidig forventningen, at det ikke fungerer optimalt før årsskiftet. Herefter kommer så opgaven med at komme igennem ansøgningsbunken. Justitsministeriet vender tilbage så snart der er nyt i sagen.

Fra våbeninteressenternes side, blev der opfordrer til, at der bliver fundet en midlertidig løsning på situationen.

I forhold til samarbejdet mellem Justitsministeriet og våbeninteressenterne, oplevedes en meget ærlig, åben og lyttende justitsminister, der tilkendegav, at dialogen parterne parterne imellem skal prioriteres højt.

Fra ministeriets side vil det ligeledes blive prioriteret, at der kommer svar på nogle af de spørgsmål, som organisationerne har rejst i henhold til våbenloven i løbet af året, så vores medlemmer kan få svar på nogle af de efterhånden meget gamle spørgsmål, der har været rejst.

Læs mere

Opdatering fra Politiets Administrative Center (PAC)

10-10-2022

I kølvandet på sidste uges møde med Politiets Administrative Center (PAC), har Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) modtaget nedenstående opdatering på status hos PAC fra afdelingschef Karin F. Jønler.

Karin F. Jønler udtaler:

Som nævnt på mødet er vi forsigtige optimister. Vi får på flere områder nedbragt sagsbehandlingstiden, og selve våbenregisteret understøtter i højere og højere grad de funktioner, der er brug for. Og det er selvfølgelig meget motiverende for vores medarbejdere at opleve, at I også begynder at kunne mærke det derude – tak for den feedback.

 

Vi er dog ikke i mål endnu med at behandle sagerne. For selvom vi arbejder os gennem bunkerne og efterslæbet med større hastighed, så opererer vi stadig med markant forlængede sagsbehandlingstider. Vi forventer at have forholdsvist lange sagsbehandlingstider en rum tid endnu – også efter 1. november 2022, hvor det er målet, at der ikke foreligger it-mæssige blokeringer for at foretage sagsbehandling inden for nogen sagsarter på våbenområdet.

 

Det nuværende aftalegrundlag med den eksterne leverandør omfatter såkaldt “Early Life Support” (ELS). Der forventes inden den 1. november 2022 indgået aftale med den eksterne leverandør om udvidet ELS i november og december 2022, hvilket indebærer, at store dele af den eksterne leverandørs ressourcer fastholdes i denne periode, med det formål at skabe et solidt og robust grundlag for overgang fra projekt til den egentlige driftsfase

I forlkængelse af ovenstående orienterre PAC os om følgende:

 

Fortsat tilførsel af ekstra ressourcer

Det er vigtigt at få nedbragt sagsbehandlingstiden. Det prioriterer vi højt, og det arbejder vi konstant på. De ekstra ressourcer, vi har fået tilført til at behandle sager, er blevet forlænget til udgangen af juni måned 2023.

 

Sagsbehandlingstider

Det er desværre fortsat ikke muligt at udmelde generelle sagsbehandlingstider eller at lave en prognose for den forventede sagsbehandlingstid fremover.

Vi kan derimod oplyse om modtagetidspunktet for de sager, vi behandler i øjeblikket. På den måde kan borgeren få en indikation af, hvor langt ansøgningen er i processen. Vi opdaterer hver uge vores information om status på våbenområdet på politi.dk

Nedenstående tal er opdateret 3. oktober 2022

Sagstype

Ansøgningstidspunkt

 

Våbentilladelser og fornyelser til jagtrifler undtagen halvauto   

Primo juli

 

Våbenpas til jagtvåben                                                                             

Primo juli

 

Våbentilladelser til optisk, elektronisk sigtemiddel, privat.          

 

Primo juli

SKV2

 

Primo juni

SKV6

 

Medio september

 

Flerejer- og erstatningstilladelser

Det nye våbenregister understøtter endnu ikke fuldt ud behandlingen af flerejertilladelser. Vi behandler dog disse sager, når vi vurderer, at sagen er særligt indgribende overfor borgeren. Vi håber meget snart at have løst problemerne, så vi får fuld systemunderstøttelse til sagsbehandlingen af flerejertilladelserne.

 

Samlertilladelser

Den administrative forlængelse af tilladelse til at besidde våben omfatter kun tilladelser i medfør af våbenloven og våbenbekendtgørelsen. Samlertilladelser til skydevåben er således omfattet af den administrative forlængelse af tilladelse til at besidde våben.

Forlængelsen omfatter ikke tilladelse til at besidde blankvåben (Dette er reguleret i knivloven og knivbekendtgørelsen).

Læs mere

Brev fra justitsministeren vedr. brug af halvautomatiske rifler til IPSC-skydning

26-09-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har netop fået svar på en gammel anmodning til Justitsministeriet om stillingtagen til spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Skytte Union kan få tilladelse til at udstede våbenpåtegning i SKV til medlemmers brug af halvautomatiske rifler til skydedisciplinen International Practical Shooting Competition (IPSC).

På baggrund af anbefaling fra Rigspolitiet, finder justitsminister Mattias Tesfaye ikke anledning til at lempe reglerne i våbenlovgivningen, således at Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) får tilladelse til at udstede våbenpåtegning i SKV til medlemmers brug af halvautomatiske rifler til skydedisciplinen IPSC.

Formand for Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) John Hansen udtaler på den baggrund: 

Det er med stor beklagelse, at vi har modtaget denne afgørelse fra Justitsministeren. Sagen har ligget til afklaring gennem flere år, og vi på den ene side er glade for, at der endelig er kommet en afgørelse af vilkårene for vores skytter. På den anden side havde vi imidlertid forventet os en mere positiv tilkendegivelse, når vi ser på, hvilke tilladelser der i øvrigt gives til våben i Danmark og i lande som vi normalt sammenligner os med. 

Vi vil nu gå i dialog med vores IPSC skytter og foreninger for at se, om vi sammen kan finde nogle nye veje til at håndtere de halvautomatiske rifler på i praksis. Vi vil række ud til vores søsterorganisationer i udlandet og andre eksperter. Vores ambition og opgave er stadig at finde alternative løsninger og ny viden, der kan betrygge samfundet omkring os om sikkerheden ved kontrolleret brug og opbevaring af halvautomatisk våben indenfor skydesporten.”          

Det fulde svar fra Justitsministeren kan læses her
 

Læs mere

Regeringens forslag i bandepakken vil udfordre prøveskydning i discipliner under Sortkrudtskydning

24-08-2022

Regeringen præsenterede som bekendt i går et udspil til en ny bandepakke, som skal gøre op med bandernes fødekæde, styrke efterforskningen af deres ulovlige forretninger og sætte ind over for forråelsen i miljøet.

Et af forslagene omhandler en nedsættelse af kalibergrænsen fra 9 mm (.38/ 357) til 5,6 mm (kaliber 22) for de skydevåben, der kan anvendes i forbindelse med prøveskydninger. Et forslag der møder en vis undren hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), og som vil have indvirkning på den nuværende praksis ved eksempelvis prøveskydning i discipliner under Sortkrudskydning, hvor der anvendes gamle våbentyper i en kulturhistorisk sammenhæng:

- Umiddelbart undrer vi os over dette forslag, og vi ser frem til at høre nærmere om, hvilken dokumentation der er for, at dette forslag skulle kunne gøre en forskel i forhold til bandeproblematikken, udtaler generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach, og fortsætter:

- Vi deler naturligvis ønsket om at komme banderne til livs og have den højest mulige sikkerhed i landet. Det gør det jo samtidig også trygt at være skytte og foreningsleder i Danmark. Imidlertid forudsætter det, at de forslag der bliver gennemført, også reelt bidrager hertil i den virkelige verden. Det ser vi frem til at bidrage med viden og erfaring om i forbindelse med de fortsatte politiske drøftelser af forslagene.

Generelt giver forslagene i bandepakken anledning til bekymring hos Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) når det gælder foreningslivet og foreningfriheden i Danmark. I forvejen er der store udfordringer med en meget lang sagsbehandlingstid for en våbentilladelse hos politiet, som gå ud over almindelige skydesportsinteresserede og foreningerne i dagligdagen.

- Vores skytteforeninger gør i dagligdagen allerede nu en enorm administrativ og økonomisk indsats for at håndtere sikkerhedsspørgsmålet, så de stærke foreningsfællesskaber, der eksisterer, kan bestå og skabe værdi. Det må vi ikke sætte over styr med forslag, som kan skubbe lovlydige borgere ud af foreningslivet, lyder det afslutningsvis fra Lars Green Bach. 

Forslagene i bandepakken er foreløbigt alene en del af et samlet udspil fra regeringen. Intet er endnu vedtaget.

Læs mere

Regeringen fremlægger forslag til ny bandepakke

23-08-2022

Regeringen præsentere i dag et udspil til en ny bandepakke, som skal gøre op med bandernes fødekæde, styrke efterforskningen af deres ulovlige forretninger og sætte ind over for forråelsen i miljøet

Ved et pressemøde i dag har regeringen fremlagt et forslag til en ny bandepakke med 30 konkrete tiltag. Bandepakken indeholder blandt andet forslag om hårdere straffe, hvis man rekrutterer unge til banderne. En markant oprustning i efterforskningen af bagmændenes millionfortjeneste. Ligesom regeringen ønsker at slå markant hårdere ned på knive og bandernes våbenlagre.

Justitsminister Mattias Tesfaye indkalder nu Folketingets partier til forhandlinger, og gennemføres alle regeringens 30 forslag vil især fire af dem påvirke skydesporten i Danmark:

 • Nedsætte kalibergrænsen fra 9 mm (.38/.357) til 5,6 mm (kaliber .22) for de skydevåben, der kan anvendes i forbindelse med prøveskydninger

 • Nedsætte antallet af gange, skytteforeninger kan overlade skydevåben til personer, der ikke forinden har opnået politiets samtykke, fra fem til to prøveskydninger pr. person inden for en periode på 12 måneder,

 • Skytteforeninger skal stille krav om fremvisning af billedlegitimation ved overladelse af et våben, og at oplysninger herom skal registreres, inden overladelsen sker,

 • Indføre en ny pligt for skytteforeningerne til at føre elektronisk logbog over de personer, der får overladt skydevåben, ligesom politiet efter anmodning skal kunne få logbøgerne udleveret og Strafpålægge skytteforeninger, der f.eks. ikke overholder det tilladte antal prøveskydninger, logningspligten og kalibermål.

På baggrund af dagens udspil fra regeringen udtaler generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach:

- Vi er villige til at se nærmere på området sammen med myndighederne, og vi er spændt på at høre nærmere om, hvilke faktuelle udfordringer myndighederne oplever, og som gør, at regeringen nu fremlægge disse forslag, udtaler Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s generalsekretær, og fortsætter:

- Ikke mindst forslaget om at samle oplysningerne i en digital logbog, synes vi lyder interssant, hvis det ikke medfører yderligere adminstrative og økonomiske udfordringer for skytter og skytteforeningerne. Og vi samarbejder gerne med myndighederne om, hvordan det kan bliver en reel fordel for sikkerheden og foreningsfriheden i Danmark.

- I øjeblikket tager det måneder at få den tilladelse fra politiet som gør, at nye medlemmer kan blive en del af vores foreninger, og at skytteforeningerne kan fastholde deres nuværende medlemmer. Det må og skal blive hurtigere og mere effektivt end i dag, lyder det afsluttende fra Lars Green Bach.

Med den nye bandepakke er der tale om et udspil fra regeringen, og intet er endnu vedtaget.

Læs mere

Danmarks Motionsuge

18-08-2022

I uge 41 løber Danmarks Motionsuge af stablen. Med Danmarks Motionsuge forsøger DR, Dansk Firmaidræt, Dansk Skoleidræt, DIF og DGI at skabe et fokus på bevægelse gennem projektet Sammen i Bevægelse.

Motionsugen er et landsdækkende motionsevent, og det er et oplagt udstillingsvindue for jer, fordi I kan hægte jer på den nationale kampagne og derigennem få lokal synlighed og opmærksomhed. Det eneste, det kræver af jer, er, at I afholder minimum 1 arrangement fra den 10. til den 16. oktober, som er åbent for alle, uanset niveau og erfaring. Om det er opvisning på torvet eller bare en åben træning i normal træningstid, er helt op til jer – både store og små arrangementer tæller, så længe alle har mulighed for at komme og være med.

Vi opfordrer foreninger der alligevel laver et arrangement i uge 41 til at skrive det i kalender på følgende link: https://danmarksmotionsuge.dk/log-ind/.

Ellers er det en oplagt chance til at lave et arrangement og få gratis eksponering og reklame.

Læs mere her

 

Læs mere

Bæredygtig indfasning af vores nye dobbeltnavn

23-06-2022

Repræsentantskabsmødet vedtog i marts, at vores vedtægtsbestemte navn fremover er Dansk Skytte Union med Skydesport Danmark som efterstillet navn. Indfasning heraf kommer til at ske som en bæredygtig og glidende overgang. 

I forbindelse med vedtagelsen af en ny organisering af skydesporten på årets repræsentantskabsmøde, så alle 363 foreningerne nu er direkte medlemmer af organisationen, blev det samtidig besluttet, at det vedtægtsbestemte navn er Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Med afsæt i beslutningen om et vedtægtsbestemt dobbeltnavn har bestyrelsen drøftet og truffet beslutning om, hvordan det bedst muligt omsættes og håndteres i praksis.

Som mange sikker allerede har bemærket, er indfasningen heraf så småt gået i gang og herunder følger en kort beskrivelse af hvilke tanker, der ligger bag.

Primær og sekundær logo
Det nye primære logo bliver derfor en kombination af den allerede kendte rød-hvide udgave af vores logo i kombination med det efterstillede navn Skydesport Danmark. Herved kombineres de to navne i ét, uden at vi ændrer vores logo:

Logo

Dette logo vil blive benyttet i alle formelle sammenhænge og i forbindelse med vores allerede eksisterende aktiviteter som f.eks. vores danske mesterskaber eller hædersbevisninger. Ligesom alle medaljer og emblemer beholder logoet for Dansk Skytte Union, og det i lovgivningstekster vil være vores vedtægtsbestemte navn Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), der står skrevet.

Alt dette for at vi kan føre den stolte historie, som er forbundet med vores navn, med ind i fremtiden. Og ud fra en betragtning om, at vi har brug for historien for at kunne lære af dem, der har bidraget til vores sport indtil nu. Hvis hver generation skal begynde forfra, risikerer værdifuld viden og indsigt at gå tabt.

Den rød-hvid farve og det kraftige Danmark signalerer og understreger naturligvis vores nationale udgangspunkt og at vi er hovedorganisation for foreninger i hele Danmark. Alle andre hidtidige farvevarianter vil med tiden blive udfaset, så vi har én gennemgående farvekombination.

Som sekundær logo har vi i tillæg hertil benyttet ”aftrækkeren”:

Logoet signalerer i sin farve og form skydesport og Danmark, og med aftrækkeren som fællesnævner, knytter det alle vores 89 discipliner sammen i ét samlende element. Aftrækkerbøjlen udgøres samtidig af et D for Danmark. Endelig skal logoet samtidig kunne række ud til nye foreninger og samarbejdspartnere, der er interesseret i at være med i den fortælling, der også ligger bag organisationsændringen. Fortællingen om et meget bredere skydesportsperspektiv, end det rent elitære, under titlen ”En skydesport for alle”.

Dette logo kan bruges til nye projekter og aktiviteter, og til fælles indsatser der går på tværs af disciplinerne. Som f.eks. vores projekt om en social ansvarlig skydesport med TrygFonden. Eller vores nye nyhedsbrev ”En skydesport for alle” som rundsendes til alle vores medlemsforeninger.

Den rødvide farve-kode og skrifttypen fra vores primære logo går igen, for at knytte forbindelsen til vores primære logo og vores historie.

Kaldenavn og flere logoer er ikke nyt.
Er det så egentlig normalt at benytte forskellige kaldenavne eller forkortelser i en organisation som vores?
Ja det er det faktisk. Og det er også noget, vi har benyttet os af i Dansk Skytte Union før. For eksempel er navnet på vores hjemmeside www.skytteunion.dk og vores mailadresser har ”efternavnet” skytteunion.dk.

Skydesport Danmark benyttes derfor som kaldenavn, ligesom andre kaldenavne og forkortelser tidligere har været brugt i flæng: DSU, DSkyU, Unionen og Skytteunion.

Det her er noget, som er helt normalt og ganske praktisk. Man ændrer det i den daglig tale, så man ikke skal bruge det lange fulde navn hver gang. Det som er vigtigt, er bare, at alle stadig forstår, at det er den samme organisation, man taler om.

Forkortelser bliver imidlertid hurtigt til en meget indforstået viden, som kun de særligt indviede forstår sig på. Derfor er det også en klar anbefaling fra professionelle med indsigt i området, at man ikke anvender forkortelser i sin kommunikation.

Beslutningen er derfor, at vi fra officiel side ikke vil benytte os af forkortelser.

Bæredygtig indfasning af navn og materialer
Der er flere årsager til, at vi har valgt en glidende overgang til vores nye dobbeltnavn. For det første handler det om ressourcer. Vi er ikke interesserede i at spilde en masse ressourcer på at udskifte tøj, roll-ups og andet fysisk materiale på én gang. Det er vigtigt for os, at vores navneskifte bliver så bæredygtigt som muligt. Vi vil ikke smide materiale ud, der sagtens kan bruges, selvom der er det hidtidige limegrønne logo på. Det er spild af penge, som vi hellere vil have skal komme vores medlemsforeninger til gode.

En anden årsag er, at det køber os noget tid til at udvikle en ny og gennemarbejdet visuel identitet og designmanual, der passer til vores organisation. Nogle steder er det relativt enkelt at uploade et nyt logo, mens det andre steder kræver en betydelig medarbejder ressource at få integreret de rød-hvide farver. Det er ikke noget, vi med repræsentantskabets beslutning pludselig har ekstra ressourcer til, men er noget, der skal håndteres ved siden af alle de sædvanlige drifts- og udviklingsopgaver, som skal løses.

Vi vil løbende orientere om status på indfasningen i takt med, at dette arbejde skrider frem.

Læs mere

Nu kan du igen støtte aktiviteter gennem Skydesportens Støtteforening

20-10-2022

Skydesportens Støtteforening har til formål at indsamle midler til almennyttige aktiviteter i vores medlemsforeninger, aktivitetskomiteer, forbund og til vores eliteskytter.

Samme forening - ny forenklet platform

Skydesportens Støtteforening er den samme velkendte forening, men nu blot i nye klæder. Fremover, når du støtter vores eliteskytter, medlemsforeninger, aktivitetskomiteer eller forbund, støtter du det valgte støtteområde direkte. Der sker ingen automatisk betaling til aktivitetskomiteer eller foreninger. Hele din støtte går direkte til den aktivitet du vælger. Det sker for at donationer til støtteforeningen på den måde er så gennemsigtige som overhovedet muligt.

Din støtte er fradragsberettiget

Din støtte til Støtteforeningen er fradragsberettiget. Fradrag til gaver til foreninger er dog sat til maksimalt 17.200 kr. i 2022. For at kunne få glæde af fradraget er det et krav, at du oplyser dit cpr-nummer,. Dette gør du i forbindelse med din indbetaling af støtte. Du kan også støtte med mere end 17.200 kr., men det er kun det beløb, som er fradragsberettigede.
Indbetalingen skal ske senest d. 30. december 2022, hvis fradraget skal gælde i 2022.

Hvem får glæde af din støtte?

Når du støtter Skydesportens Støtteforening med et større beløb, går din støtte ubeskåret til den del af organisationen, som du har valgt. Du har mulighed for at støtte skydesporten ved disse områder:

•    Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark)'s generelle virke
•    Aktiviteter under en af vores fem Aktivitetskomiteer
•    Foreningsaktiviteter
•    Elitegruppens skytter (Team Danmark atleter)


Læs mere om støtteforeningen og støt her...

 

Læs mere

Foreningsledelse

03-10-2022

Værktøjer: Idéer til hvordan fastholder man de frivillige, skabelon til et årshjul, hent ansættelseskontrakter, søg forskellige puljer til at styrke din idrætsforening og meget mere.

Du finder det hele her...

 

 

Læs mere

200.000 fra DIF til et projekt der skal få flere unge skytter ind i foreningerne

28-06-2022

Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) har fået 200.000 fra initiativ puljen til et pilotprojekt, der skal skaffe flere frivillige til foreningerne og efterfølgende flere unge skytter, som på sigt vil sænke gennemsnitsalderen i foreningerne.

Lige nu er 65% af medlemmerne i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) over 40 år og de fleste frivillige i foreningerne er +50 år.

”Vi vil lave et pilotprojekt med fokus på rekruttering af nye og/eller unge medlemmer til vores foreninger. Vi har en hypotese om at nogle foreninger ikke har værktøjer og manpower til at nytænke deres aktiviteter og tilbud, hvorved de ikke gør sig attraktive overfor potentielle nye og/eller unge medlemmer. Disse nytænkende aktiviteter vil oftest være begrænset af mangel på frivillige, da foreningerne har behov flere frivillige eller at nytænke af brugen af frivillige” fortæller udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen.

Pilotprojektet skal gøre foreningerne og Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) klogere på hvilke problematikken ved at udvælge fire foreninger, som skal deltage i et sparringsforløb med en ekspert i at rekruttere frivillige til foreningsarbejde. Der bliver individualiserede målrettede indsatser med nytænkende tiltag for at få flere frivillige ind i foreningerne, så der sammenlagt bliver mere overskud blandt bestyrelser og andre frivillige til at udbyde nye tilbud som kan tiltrække unge skytter.

Har din forening allerede udfordringer med stigende aldersgennemsnit, færre frivillige, dalende antal unge skytter? – Og er I klar til at give den en skalle?
Så skriv til udviklingskonsulent Jarl Venneberg Jakobsen på mail: jarl.jakobsen@skytteunion.dk.
Så kan jeres forening indgå i dialogen om at blive en af de fire udvalgte foreninger.

 

 

Læs mere

Spar på energien - Gode råd i energikrisen

08-11-2022

Idrætsdanmark er naturligvis også påvirket af den igangværende energikrise, fordi rigtig mange idrætter er afhængige af lys, varme, udluftning og brændstof, og fordi eventuelle nedlukninger eller begrænsninger i idrætsfaciliteterne vil have alvorlige konsekvenser for idrætslivet.

Derfor kan og skal foreningslivet også bidrage til at spare på energiressourcerne – og det gælder både den enkelte forening og den enkelte udøver.

Gode råd: Sådan sparer I på energien i Idrætsdanmark

Vi har samlet en række energispareråd her på siden. Nogle af rådene er målrettet til foreninger og klubber, andre henvender sig til den enkelte udøver, men de bidrager alle til samme formål: At sænke energiforbruget i Idrætsdanmark

Læs hele DIF's nyhed her...

Læs mere

Indtægter til klubkassen?

30-09-2022

Klubber, der gerne vil tjene lidt til klubkassen, kan nu sælge skrabejulekalendere til Børnehjælpsdagen.

Mange foreninger benytter sig hvert år til jul af muligheden for at tjene lidt ekstra til klubkassen ved at klubbens medlemmer sælger skrabe julekalendere og så går noget af overskuddet direkte til foreningen. Der er typisk flere forskellige organisationer, der udbyder kalendere, men som en af de første i år er Børnehjælpsdagen nu på banen med en julekalender, som kan sælges i perioden fra den 7. oktober til den 31. december, og som giver klubben 14 kr. i provision pr. solgte kalender.

Overskuddet fra lodsalget går til Børnehjælpsdagens arbejde med at styrke anbragte børn og udsatte unge i Danmark. Så ud over at salget indbringer penge til klubkasserne rundt om i foreningsdanmark, går der også et beløb til udsatte børn og unge. Det er altså rent win-win. 

Læs mere om julekalendersalget på Børnehjælpsdagens hjemmeside, så kan I være med fra start. 

Gå til Børnehjælpsdagens hjemmeside her

Læs mere

Danmark overtager formandsskabet i Nordic Shooting Region

07-08-2022

Nordic Shooting Region (NSR) har i denne weekend afholdt generalforsamling i forbindelse med de Nordiske Mesterskaber i skydning i den sydøstfinske by Kouvola.

Et af generalforsamlingens punkter var valg af nyt formandskab, og her valgte en enstemmig generalforsamling at pege på Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Samtidige enedes de otte lande lande om at nedsætte en arbejdsgruppe, der under dansk ledelse skal gennemgå og revidere de mere end 15 år gamle regler for organisering af de nordiske mesterskaber i skydning.

Fra dansk side bliver det næstformand Erik Mouritsen, der kommer til at stå i spidsen for formandskabet som præsident for NSR. Om valget og de forestående opgaver fortæller Erik Mouritsen:

- At tage stafetten op efter Finland bliver spændende. I den kommende tid skal der arbejdes med revision af bestemmelserne for NSR og en konsolidering af sammenhold i NSR i forhold til f.eks. ISSF og EU's miljøforslag omkring bly. Dernæst forestår planlægning af det kommende NM i 2024, som skal afholdes i Danmark.

Udover valg af formandskab og nedsættelse af en NM-arbejdsgruppe blev de forstående personvalg til hverv og komiteer i International Shooting Sport Federation (ISSF) drøftet, med henblik på at sikre bedst mulige varetagelse af de fælles nordiske interesser i skydesportens internationale hovedorganisation. Ligeledes besluttede landene blandt andet, at fremsende et fælles høringssvar om det Europæiske Kemi-agenturs (ECHA) forslag om restriktioner mod bly i hagl, projektiler og fiskegrej i Europa.

På et bestyrelsesmøde i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) den 17. august behandler bestyrelsen indstilling af danske kandidater til valg på ISSF's generalforsamlingen 30. november 2022 i Egypten.

FAKTA

 • Nordic Shooting Region (NSR) blev etableret i 1921.
 • NSR består i dag af Danmark, Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Island, Færøerne og Estland. 
 • Formålet for NSR er at fastholde, styrke og udvikle det nordiske regionale samarbejde inden for skydesporten - primært ved at arrangere de nordiske mesterskaber i skydning på skift mellem medlemsorgansationerne. Endvidere skal NSR direkte eller indirekte sikre de nationale forbunds fælles interesser i det europæiske forbund, European Shooting Confederation, og det internationale forbund, International Shooting Sport Federation.

 

Læs mere

1,5 millioner fra TrygFonden til børn og unge med ADHD

08-06-2022

TrygFonden har bevilliget næsten 1,5 millioner kr. til Dansk Skytte Union (Skydesports Danmark)'s nye projekt med børn og unge med ADHD og ADHD-lignende symptomer.

Vi er utrolig glade for, at vi via støtte fra TrygFonden, nu kan igangsætte et nyt projekt for bedre trivsel med skydesporten. Til gavn for mennesker, skydesportens fællesskaber og Danmark. Vi ved fra tidligere undersøgelser, at skydesporten kan have en positiv effekt på børn og unge med ADHD eller ADHD lignende symptomer – både i skydesporten, under uddannelse og i hverdagen i det hele taget. Med dette projekt ser vi gode muligheder for at hjælpe en udsat befolkningsgruppe med bedre vilkår i foreningsidrætten, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige TrygFonden en stor tak for deres støtte hertil” udtaler generalsekretær i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) Lars Green Bach.

Med projektet ønsker Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) at tage et socialt ansvar som interesseorganisation for skydesport i hele Danmark. Formålet med projektet er at, hjælpe børn og unge med ADHD, og/eller ADHD-lignende symptomer, til bedre trivsel i hverdagen, foreningsidrætten og uddannelsessektoren. Vi ønsker at bygge videre på nogle af de tidligere erfaringer der er gjort på området, derfor er planen at åbne dørene for målgruppen i den normale foreningstid hvor tidligere projekter har fokuseret på tid i skoletiden. Derfor er vi også særlig glade for at Annegrete Månsson har sagt ja til at bidrage med viden fra hendes Ph.d. forskningsprojekt der undersøgte hvilken betydning skydesporten i skoletiden har for børn med ADHD og ADHD-lignende symptomer.

Det var med stor glæde at vi modtog beskeden om at TrygFonden havde bevilliget midler til projektet. For mig at se, er det et stort skulderklap der sendes i retning af skydesport. Det fortæller mig at omverdenen og her TrygFonden tror på at skydesporten kan have en positiv effekt på børn og unge med ADHD eller ADHD lignende symptomer – både i skydesporten, men også i deres liv generelt. Der skal lyde en stor tak til Parasport Danmark, ADHD-foreningen og Annegrete Månsson samt Mannov for deres hjælp i ansøgningsprocessen samt tilkendegivelse ift. deltagelse i projektet. Deres viden og netværk bliver uvurderligt i projektet. Sidst skal en stor tak sendes til TrygFonden – uden de bevilligede midler var der intet projekt” udtaler Mathias Knudsen, udviklingskonsulent i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark).

Læs mere

En ansøgning til Erhvershusets SMV:Grøn pulje har resulteret i en bevilling på 150.000 kr.

22-03-2023

De 150.000 kr. er øremærket til Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark) kan få hjælp fra eksterne konsulenter i arbejdet med Spor 4 – Vejen til en grønnere skydesport, fra strategiaftalen med DIF. Udover at være et vigtigt spor i strategiaftalen med DIF, er det også et af formålene med Skydesport Danmark.

I de vedtægter som blev vedtaget til repræsentantskabsmødet i Billund, står der bl.a. at formålet med Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark), er at arbejde for en grønnere skydesport. 

Det er selvsagt en fantastisk nyhed for administrationen i Brøndby, men i lige så høj grad for jer, som medlemsforeninger i Dansk Skytte Union (Skydesport Danmark). Bevillingen gør at arbejdet med Spor 4 kan opkvalificeres og forhåbentligt også fremskyndes.

Der skal lyde en stor tak til Erhvervshus Hovedstaden for sparring i ansøgningsprocessen.
 

Læs mere

Dansk Skytte Union ønsker ikke restriktioner på brug af bly i ammunition

18-12-2021

Stærkt inspireret af vores partnere i Europa har Dansk Skytte Union leveret deres bidrag til indsamling af kommentarer til det europæiske kemikalieagentur i EU, der undersøger mulighederne for begrænsning på brug af bly i ammunition.

Dansk Skytte Union er glade for at indendørs skydebaner ikke er omfattet af undersøgelsen, så nu står blot tilbage at overbevise ECHA og EU om, at også udendørs skydebaner skal undtages.

Bly i fast form kan håndteres, hvilket er bevist i dag, hvor flere skydebaner anvender opsamlingskasser ved kuglefang eller graver endevold ud og tømmer for bly. Det jo et relativt lille område blyet samles på, så derfor vil det kunne sammenholdes med en indendørs skydebane. Det skal blot håndteres med forsigtighed, så kommer det ikke til at skade hverken natur og brugerne. Undtagelsen bør også omfatte flugtskydningsbaner selvom vi i dag har et forbud mod brug af bly.
Vi skal fremadrettet arbejde henimod endnu mere opsamling og genbrug end vi har i dag og der skal være et krav om opsamling ved nybygning af skydebaner. Bly er fortsat det bedste, sikreste og billigste materiale at anvende, så indtil der findes tilsvarende alternativer, der kan matche bly, så skal bly anvendes.

Læs hele høringssvaret her...
 

Læs mere

Dansk Skytte Union har indgået et samarbejde med Dokument 24 og Mine Arvinger

13-12-2021

Går du med tanker om at give din glæde ved skydesporten videre og støtte unionens arbejde, så kan du gennem Dansk Skytte Union få hjælp af virksomhederne Dokument 24 og Mine Arvinger. Hos Dokument 24 er testamentet gratis, når du donerer arv til os, hos Mine Arvinger får du altid mindst 25 % rabat.

Det kan faktisk være en fordel for dine arvinger, hvis du også betænker Dansk Skytte Union i dit testamente. Vi er nemlig under ligningsloven §8a fritaget for at betale arveafgift, og derfor kan dine arvinger få mest muligt ud af arven, hvis du i dit testamente også støtter Dansk Skytte Union.
Dette hedder 30 % reglen, og helt grundlæggende indebærer det, at Dansk Skytte Union arver 30 % – til gengæld betaler vi bo-og tillægsafgiften for de øvrige arvinger, der dermed får udbetalt en større andel af arven, end det ellers ville være tilfældet. Det er altså en win-win situation for både os og dine arvinger. Læs meget mere om 30 % reglen hos Dokument 24 her...

Begge virksomheder kan svare på alle dine spørgsmål og står klar til at hjælpe dig. På deres hjemmesider kan du læse mere om oprettelse af testamenter, og du kan booke en gratis og uforpligtende rådgivningssamtale med jurister. Besøg Dokument 24 her, besøg Mine Arvinger her....
Oplys at du har læst om tilbuddet hos os, og Mine Arvinger udarbejder testamentet gratis, hvis du benytter 30 % reglen eller ved donationer over 25.000 kr.
Tilbud til skytteforeninger

Dansk Skytte Union kan desuden tilbyde alle medlemsforeninger at blive en del af samarbejdet.
Her kan jeres medlemmer helt gratis oprette et testamente hos Dokument eller Mine Arvinger, hvis de ønsker at betænke jeres forening f.eks. ved at testamentere et våben eller pengebeløb. Derudover kan begge virksomheder tilbyde jeres medlemmer 25 % rabat, hvis de ønsker at oprettet et testamente i forhold til deres øvrige aktiver. Normalprisen på et testamente er 1.995 kr. – ny pris 1.496,25 kr.

Forudsætningen for, at foreningen kan være en del af samarbejdet er, at nedenstående infotekst (markeret med blå) deles på foreningens hjemmeside.
Har I spørgsmål er I velkommen til at kontakte Dansk Skytte Union på info@skytteunion.dk
 

Læs mere

Vores sociale medier

Vores partnere